empty
 
 

29.10.202112:52:00UTC+00Hospodársky rast Portugalska sa v treťom štvrťroku spomalil

Hospodársky rast Portugalska sa v treťom štvrťroku podľa predbežných odhadov portugalského štatistického úradu prudko spomalil. Hrubý domáci produkt vzrástol medziročne o 4,2 % po 16,1 % náraste v druhom štvrťroku. Údaje za druhý štvrťrok boli zvýšené bázickým efektom, keďže aktivitu v rovnakom štvrťroku 2020 výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu. V dôsledku toho sa rast domáceho dopytu v treťom štvrťroku spomalil. Čistý zahraničný dopyt bol negatívnejší, keďže rast dovozu predstihol rast vývozu. V porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi sa ekonomika zvýšila o 2,9 % po 4,4 % raste v druhom štvrťroku. Tempo rastu bolo najslabšie od štvrtého štvrťroka 2019. Prispel k tomu najmä kladný podiel čistého zahraničného dopytu, ktorý bol v predchádzajúcom štvrťroku záporný. Rast podporilo postupné znižovanie obmedzení mobility, ktoré boli zavedené v súvislosti s pandémiou, spolu s nárastom očkovania proti COVID-19.Can't speak right now?
Ask your question in the chat.