Facebook
 
 
Obchodovanie na amerických akciových trhoch je zmiešané – investorov ovláda neistota

Obchodovanie na amerických akciových trhoch je zmiešané – investorov ovláda neistota


Účastníkov trhu potešila správa, že index Dow Jones Industrial Average vytvoril nové historické maximum. Tento vývoj bol dôsledkom rýchleho rastu cien energií v období extrémne studeného počasia v USA. Na rozdiel od indexu Dow, hodnota Nazdaq Composite klesá. Zmiešané výsledky najväčších akcií odrážajú rastúcu neistotu medzi investormi. V súčasnosti je ťažké predpovedať budúci vývoj americkej a svetovej ekonomiky. Všetky tieto faktory sa pretavujú do vývoja cien kľúčových indexov. V atmosfére rastúcich obáv sa aj S&P 500 pohyboval vo veľmi úzkom pásme. Investori zaujali vyčkávací postoj a ich rizikový apetít sa znížil.

„Sme v počiatočných fázach obchodného a trhového cyklu, takže sa musíme pýtať, či nedochádza k prehrievaniu a či Federálny rezervný systém nezakročí.“ Týmito slovami okomentoval aktuálnu situáciu na akciových trhoch globálny stratég spoločnosti Invesco Brian Levitt.

Paradoxné na aktuálnom vývoji je, že na jednej strane je tu dostatok pozitívnych faktorov, ako napríklad rastúci spotrebiteľský dopyt, vysoké príjmy spoločností a rozsiahly balík stimulov. Na trhu však panuje aj veľká neistota ohľadom nadhodnoteného trhu a ekonomickej budúcnosti. Trh sa preto musí rozhodnúť, na ktorú stranu sa prikloní.

Back

See aslo

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.