empty
 
 
EÚ bude potrebovať na zotavenie sa z pandémie 750 miliárd eur

EÚ bude potrebovať na zotavenie sa z pandémie 750 miliárd eur

Podľa Európskej komisie sú štáty EÚ pripravené v najbližších 5 rokoch vydať štátne dlhopisy a cenné papiere na kapitálovom trhu. Táto iniciatíva sa zrealizuje, keď členovia Európskeho parlamentu schvália príslušný zákon. Európska komisia si plánuje požičať približne 150 miliárd eur na financovanie fondu obnovy, ktorý slúži ako podpora pre ekonomiku zasiahnutú koronakrízou. V dokumente Európskej komisie sa uvádza, že Európska komisia sa tým stane najväčším emitentom dlhopisov v eurách, informuje Reuters. Plán Európskej komisie predpokladá emisiu dlhopisov a cenných papierov do roku 2026. Splácanie pôžičky by malo byť financované z rozpočtu EÚ. Celková suma fondu obnovy EÚ je 750 miliárd eur. Finančné prostriedky pomôžu členským štátom, ktorých sa koronakríza dotkla najviac, pri riešení následkov pandémie na hospodárstvo. Medzi také krajiny patrí najmä Taliansko a Španielsko. Požičiavanie sa začne hneď po tom, čo parlamenty všetkých 27 krajín EÚ ratifikujú zákon. Nemecký parlament a hlava krajiny podporujú plán Európskej komisie požičať si prostriedky na financovanie plánu obnovy EÚ. Táto iniciatíva však čelí odporu nemeckého ústavného súdu, ktorý prezidentovi krajiny zabránil v ratifikácii post-pandemického fondu obnovy.

Back

See aslo

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.