empty
 
 
Nemecká ekonomika vstáva z popola

Nemecká ekonomika vstáva z popola

Nemecká ekonomika opäť dokázala svoju odolnosť. Po vážnom zásahu, ktorý jej uštedrila koronakríza, totiž doslova povstala ako fénix z popola. Takmer všetky kľúčové ekonomické ukazovatele vykázali stabilný rast, vyšší ako prognózy ekonómov.

Vláda dosiahla významný pokrok v boji proti koronakrízou spôsobenej nezamestnanosti. Zamestnanosť sa zotavila oveľa skôr, ako analytici predpovedali. Koncom augusta ekonomika vytvorila 53 000 nových pracovných miest. Miera zamestnanosti rastie už štvrtý mesiac v rade. Od ukončenia lockdownu sa totiž ekonomika rýchlo oživuje, a podniky tak najímajú nových pracovníkov. Vo všeobecnosti nezamestnanosť klesla na 5,5 %, čo je minimum od marca 2020, keď v krajine oznámili zavedenie protipandemických opatrení. Napriek nárastu nových prípadov nákazy koronavírusom v súčasnosti nemecké orgány ďalší lockdown zaviesť neplánujú.

V súvislosti so zlepšovaní kľúčových ukazovateľov tak Európska komisia zrevidovala smerom nahor svoj výhľad na trh práce na najvyššiu úroveň od konca roku 2018. Nárast dopytu po práci navyše vyplýva aj z oficiálnych údajov Spolkového úradu práce (BA). Pandemický program na dotáciu vyplácania miezd spoločnosti využívali skôr zriedkavo. Podľa Nemeckého inštitútu pre ekonomický výskum sa počet firiem zúčastňujúcich sa na tomto štátnom programe v júli znížil na 1 milión.

Nemecko však napriek tomu stále rieši problémy v dodávateľskom reťazci pre výrobný sektor. Inflácia v krajine navyše vďaka nárastu nákladov na elektrickú energiu dosiahla najvyššiu mieru od roku 2008.Back

See aslo

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.