empty
 
 
Éra najmäkšej menovej politiky amerického Fedu za celých 108 rokov jeho existencie sa chýli ku koncu

Éra najmäkšej menovej politiky amerického Fedu za celých 108 rokov jeho existencie sa chýli ku koncu

Americká centrálna banka v decembri potvrdila, že je nútená siahnuť k opatreniam na agresívne sprísnenie menovej politiky. Regulátor už predtým vyslal na svetové trhy správu, že terajšia éra ultramäkkej menovej politiky pomaly doznieva.

V marci 2020 sa americký Fed pustil do rozsiahleho núdzového programu kvantitatívneho uvoľňovania (QE). Odvtedy vložil do domácej a globálnej ekonomiky 4,4 bilióna dolárov. Takýmto úsilím sa regulátor snažil vyrovnať krach na globálnych finančných trhoch a následky najhoršej globálnej hospodárskej krízy za ostatných 70 rokov. V novembri 2021 začala centrálna banka USA znižovať celkový objem nákupov dlhopisov o 15 miliárd USD mesačne, zo 120 miliárd USD na 105 miliárd USD. Na poslednom menovopolitickom zasadnutí v roku 2021 Fed ponúkol investorom vianočný darček. Tvorcovia politiky sa rozhodli zdvojnásobiť tempo skresávania stimulov na 30 miliárd dolárov mesačne s cieľom ukončiť program QE v marci 2022.

„V súvislosti s pokrokom v oblasti očkovania a silnou politickou podporou sa ukazovatele ekonomickej aktivity a zamestnanosti naďalej posilňujú,“ konštatoval vo vyhlásení výbor Fedu pre voľný trh. „Nerovnováha ponuky a dopytu súvisiaca s pandémiou a opätovným otvorením ekonomiky naďalej prispieva k zvýšeným úrovniam inflácie v niektorých hospodárskych sektoroch,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktorý výbor vydal po svojom zasadnutí.

Dôvodom tohto rozhodnutia je, že tvorcovia politiky sú čoraz menej presvedčení o tom, že prudký nárast inflácie je krátkodobým problémom. Po septembrovom zasadnutí výbor Fedu pre menovú politiku (FOMC) konštatoval, že vysoká inflácia je prechodná a jej dôvodom sú globálne nepriaznivé faktory, napríklad rastúce ceny energií. Toto konštatovanie však po najnovšom zasadnutí FOMC preformuloval tak, že teraz očakáva, že práve tie nepriaznivé faktory budú prechodné. Naposledy sa Federálny rezervný systém „vypol tlačiareň” v roku 2014. Aj v tomto kontexte sa potom americký dolár rozbehol do najrýchlejšieho rastu od roku 1999 a ceny ropy sa prepadli takmer o 60 %.

Back

See also

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.