Facebook
 
 

Vzorec

Horná hranica kanála = najvyššia hodnota ceny závislá na percentuálnej odchýlke zadanej užívateľom (na default 2.0).

Dolná hranica kanála = najnižšia hodnota ceny závislá na percentuálnej odchýlke zadanej užívateľom (na default 2.0).

Použitie pri obchodovaní

V IFX_PCC indikátore ceny vytvárajú signály pre nákup alebo predaj aktív. Tieto cenové pohyby hýbajúce sa vo vnútri kanálu po dlhú dobu, nakoniec narazia na svoje limity. V tomto ohľade je najziskovejším momentom prelomenia situácia, kedy sviečka, ktorá sformuje signály kompletne prekryje hornú aj dolnú hranicu kanála.

Dôležitým doporučením použitia tohto indikátora v platforme MetaTrader je filtrácia signálov. Za týmto účelom je možné použiť indikátor ADX poukazujúci na silnejúci trend spoločne s IFX_PCC:

  • V prípade prelomenia formácie na hornej hranici kanála a zároveň rastu ADX indikátora nad úroveň 30 sa jedná o signál na nákup aktíva.
  • V prípade prelomenia formácie na dolnej hranici kanála a zároven rastu ADX indikátora nad úroveň 30 sa jedná o signlá na predaj aktíva.
IFX_PCC indikátor

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.