Facebook
 
 

Dôvod pre zmenu trendu vďaka Tri-Star je masívna reakcia obchodníkov na trhu kvôli práve trom doji sviečkam nasledujúcich po sebe.

Ako určíme, že ide o formáciu Tri-Star

1. Všetky tri dni su reprezentované sviečkou Doji.
2. Medzi prvým a druhým najbližším dňom je rozdiel v cene.

Scenár and psychológia

Keď uptrend alebo downtrend na trhu trvá dlho. Sviečky začínaju byť kratši a znamenajú oslabenie trednu. Prvá Doji sviečka vzbudzuje obavy, druhá Doji sviečka znamená, že trh stráca aktuálny trend a smer; a tretia potvrdzuje, že trend je na konci. Three stars na grafe spôsobuje zmätok, a obchodníci by mali zvážiť zmenu pozície napriek svojím presvedčeniam.

Flexibilita

Vďaka jedinečnosti tohto paternu, obchodníci môžu kalkulovať s veľkou pravdepodobnosťou. V prípade ak druhá doji sviečka obsahuje tieň, pravdepodonosť opäť narastá.

Vývoj

Tri-Star sa môže zmeniť na Spinning Top patern, ktorý odráža nerozhodnosť na trhu.

Podobné paterny alebo formácie ako Tri-Star nie sú.

Medvedí Tri-star patern
Medvedí Tri-star patern
Býči Tri-star patern
Býči Tri-star patern

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.