empty
 
 

Williams Percent Range - % R: opis, úprava a aplikácia

Technický ukazovateľ Williams Percent Range (po slovensky by sme ho mohli nazvať Williamsovo percentuálne pásmo) sa označuje značkou % R. Je to dynamický indikátor, ktorý určuje prekúpený alebo prepredaný stav trhu. Williams Percent Range a stochastický oscilátor sú veľmi podobné indikátory. Jediný rozdiel medzi nimi je v tom, že prvý má obrátenú stupnicu a stochastický oscilátor má vnútorné vyhladenie.

Ak sú hodnoty indikátora % R v rozsahu od 80 do 100 %, znamená to, že trh je prepredaný. Jeho hodnoty v rozsahu od 0 do 20 % zas ukazujú, že trh je prekúpený. Keď je indikátor obrátený naopak, jeho hodnotám sa zvyčajne priradí znamienko mínus (napríklad -30 %). Počas analýzy je možné znamienko mínus ignorovať.

Pri všetkých indikátoroch prekúpenia resp. prepredania sa riaďte jediným pravidlom: podľa signálu konajte, keď sa cena obracia. Ak napríklad indikátor prekúpenia/prepredania ukazuje stav prekúpenia, je lepšie naprv počkať, kým sa ceny neznížia, a až potom uskutočniť predaj.

Tento indikátor vie predvídať zmeny cien. Takmer vždy vytvorí vrchol a obráti sa do protipohybu nadol niekoľko dní pred tým, ako cena dosiahne vrchol a začne klesať. Podobne aj niekoľko dní pred začiatkom cenového rastu tento indikátor dosiahne najnižší bod (v tvare U) a začína stúpať.

Výpočet

Nasleduje vzorec výpočtu indikátora %R, ktorý sa veľmi podobá na oscilátor Stochastic: %R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))*100

kde:
CLOSE - je uzatváracia cena dnešného dňa;
HIGH(i-n) - je najvyššie maximum za n predchádzajúcich období;
LOW(i-n) - je najnižšie minimum za n predchádzajúcich období.

Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.