Facebook
 
 

Japonské sviečky sú jedným z najpopulárnejších typov technickej analýzy na menovom trhu. Pochádzajú z Japonska z 18. storočia a v súčasnosti sú veľmi používané medzi obchodníkmi po celom svete. Japonské sviečky dostali svoj názov podľa tvaru grafu, pretože sa vizuálne ponášajú na sviečky. Graf vyjadruje koreláciu úrovní otváracej a zatváracej ceny a zobrazuje cenové maximum a minimum za určité časové obdobie.

Systém súradníc grafu predstavuje valec nazývaný telo sviečky, ktorý vyznačuje rozsah medzi otvárajúcou a uzatváracou cenou.

Nižšia horizontálna čiara zobrazuje otvárajúcu cenu (open), horná čiara je uzatváracia cena (close). Horná a dolná vertikálna čiara zobrazujú maximálnu a minimálnu cenu. V závislosti na zmene výmenného kurzu za určité obdobie, je telo sviečky vyfarbené určitou farbou, zpravidla do biela alebo načierno.


Vysvetlenie pravidiel grafu zloženého z japonských sviečok:

•  Rovnaká hodnota otváracej aj uzatváracej ceny je zobrazená ako jedna horizontálna čiara na grafe, telo sviečky tým získava tvar kristovského kríža

•  V prípade, že otváracia cena prekročí uzatváraciu, telo sa sfarbí na čierno čo vyjadruje trend smerujúci nadol .

•  V prípade, že otváracia cena je pod hodnotou uzatváracej ceny, telo zostáva biele, čo vyjadruje trend smerujúci nahor.

•  Telo sviečky vyjadruje rozdiel medzi otváracou a uzatváracou cenou.

•  Akonáhle sú všetky prvky sviečky vytvorené a telo je kompletné, graf sa pohne doprava a vytvára sa nová sviečka na dalšom časovom rámci.

Týmto spôsobom sa zo zoskupenia sviečok, ktoré odrážajú dynamiku cenových pohybov vytvára graf, ktorý umužňuje obchodníkom nestrácať čas s výpočtami.

Naspäť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.