Facebook
 
 

06.08.201908:55 Phân tích và đánh giá ngoại hối: EUR/USD approaching resistance, potential drop!

Long-term review

Exchange Rates 06.08.2019 analysis

EURUSD is approaching our first resistance at 1.1281 where we might be seeing a drop below this level.

Entry: 1.1281

Why it's good : 100% Fibonacci extension, 61.8% Fibonacci retracement, horizontal swing high resistance

Stop Loss : 1.1325

Why it's good : horizontal swing high resistance, 76.4% Fibonacci retracement

Take Profit : 1.1166

Why it's good: Horizontal pullback support, 61.8% Fibonacci extension, 38.2% Fibonacci retracement

Exchange Rates 06.08.2019 analysis

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.