Những đặc điểm cơ bản của Giao dịch chỉ với một cú click chuột

Giao dịch chỉ với một cú click chuột là phương tiện giúp tối ưu hóa quá trình thực hiện hoạt động của các loại giao dịch khác nhau. Chức năng tối ưu hóa của Giao dịch chỉ với một cú click chuột là cơ hội để đơn giản hóa các hoạt động giao dịch Mua / Bán với một khối lượng được thiết lập trước chỉ bằng một cú click chuột.

Giao dịch chỉ với một cú click chuột chứa một người máy giao dịch tự động, thư viện chức năng và chương trình giao diện để kết nối với người máy giao dịch. Chức năng chính của người máy giao dịch là thực hiện các lệnh được gửi bởi chương trình giao diện.

Chương trình gồm có 6 cửa sổ giao dịch độc lập và tự động, mỗi cửa sổ cho phép thực hiện các công cụ giao dịch khác nhau. Sử dụng cửa sổ Thiết lập, bạn có thể chọn lựa các công cụ giao dịch, trừ khi bạn đã thực hiện lúc khởi động đầu tiên của Giao dịch chỉ với một cú click chuột, trong một cửa sổ đồ thị mới.

Khởi động Giao dịch chỉ với một cú click chuột

Chương trình sẽ được khởi chạy tự động ngay sau khi nó được tải về từ trang web InstaForex, cài đặt và cổng đã được khởi động.

Nếu bạn muốn khởi động bản sao mới của Giao dịch chỉ với một cú click chuột (trong các cửa sổ đồ thị khác), thực hiện đúng như sau, mở phần Cố vấn – kéo phần cố vấn Giao dịch chỉ với một cú click chuột IFX từ thanh Điều hướng vào cửa sổ đồ thị

Khi khởi động chương trình lần đầu, bạn sẽ thấy Cửa sổ thiết lập chương trình (nó sẽ không xuất hiện lần sau), nơi mà bạn có thể chọn lựa đến 6 công cụ giao dịch khác nhau cho Giao dịch chỉ với một cú click chuột:

Bạn có thể chọn 6 công cụ bất kì trong danh sách dưới đây cho mỗi cửa sổ giao dịch. Sau khi điều chỉnh Thiết Lập, nhấn nút Áp dụng. Ngay sau khi tất cả các thông tin yêu cầu từ máy chủ đến, chương trình sẽ sẵn sàng làm việc:

Note: Trạng thái của hoạt động cố vấn không quan trọng. Hay nói cách khác, hoạt động của chương trình không phụ thuộc vào việc các cố vấn có đang hoạt động hay không (nếu cái nút được bật hoặc tắt).

Mở cửa sổ thiết lập

Để mở cửa sổ thiết lập bất cứ lúc nào, click chuột phải vào bất kỳ cửa sổ nào trong 6 cửa, và chọn tùy chọn thiết lập trong trình đơn thả xuống. Khi đó, cửa sổ giao dịch sẽ tự động đóng và cửa sổ thiết lập sẽ hoạt động.

Việc mở cửa sổ thiết lập bắt buộc có thể cần thiết để thay đổi công cụ giao dịch trong khi làm việc.

Nên nhớ rằng khi chạy lại, cổng của chương trình Giao dịch chỉ với một cú click chuột sẽ được bắt đầu mà không cần hiển thị tự động của cửa sổ thiết lập.

Đóng Giao dịch chỉ với một cú click chuột

Có 3 cách để đóng chương trình:

 • Đóng hoàn toàn Giao dịch chỉ với một cú click chuột mà không lưu thiết lập. Để thoát khỏi chương trình mà không lưu thiết lập của đồ thị, cần phải hủy bỏ chương trình trong đồ thị (click chuột phải vào đồ thị/Cố vấn/Xóa). Ngoài ra, bạn có thể chỉ cần đóng cửa sổ đồ thị.
 • Đóng tạm thời Giao dịch chỉ với một cú click chuột mà không lưu thiết lập.

  Đóng tạm thời tiện cho bạn nếu bạn cần đóng chương trình trong một lúc (không lưu thiết lập). Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý là tại cổng kế tiếp, một khởi động tự động phức tạp sẽ được yêu cầu với cửa sổ thiết lập hoạt động. Vì mục đích này, bạn cần click vào cửa sổ giao dịch đầu tiên của Giao dịch chỉ với một cú click chuột hoặc click chuột phải vào bất kỳ cửa sổ giao dịch nào và chọn tùy chọn đóng ứng dụng.

 • Đóng Giao dịch chỉ với một cú click chuột lưu tất cả thiết lập khi thoát cổng. Đóng Giao dịch chỉ với một cú click và cổng giao dịch đồng thời lưu thiết lập hiện hành. Để làm điều đó, tại cổng giao dịch tiếp theo, mở thiết lập sẽ được lưu và cửa sổ thiết lập sẽ không hiện lên tự động.

Trong trường hợp biến thể thứ ba, Giao dịch chỉ với một cú click chuột lưu những thiết lập sau ( và, như vậy, khôi phục chúng khi khởi động cổng kế tiếp ):

 • ký hiệu của tất cả cửa sổ giao dịch trong chương trình giao diện
 • phần nhiều các cửa sổ giao dịch trong chương trình giao diện
 • sắp xếp của các cửa sổ liên quan đến nhau ( tọa độ X và Y )
 • sắp xếp của các cửa sổ giao dịch liên quan đến nhau ( tọa độ Z )
 • thông tin mà dựa trên nó các cửa sổ giao dịch hoạt động

Một số các tùy chọn được mô tả thêm trong phần hướng dẫn

Các tính năng của Giao dịch chỉ với một cú click chuột

Tùy chọn cơ bản của cố vấn Giao dịch chỉ với một cú click chuột :

 • Thực hiện các hoạt động giao dịch thị trường (Mua / Bán) với khối lượng được đặt ra bởi người sử dụng,
 • Theo dõi kết quả các hoạt động. Nếu có lỗi xảy ra trong quá trình thực hiện giao dịch, trong cửa sổ thông tin, cái mà được kích hoạt tại thời điểm nhấn nút Mua / Bán trên cửa sổ giao dịch, dữ liệu lỗi sẽ được hiển thị.
 • Hiển thị giá mua và giá bán thường xuyên trên những công cụ mà bạn sử dụng. Giá hiện thời được phản ánh trên các nút mở giao dịch: Giá mua trên nút mua, Giá bán trên nút bán thông báo cho bạn tại mức giá nào việc bán có thể đạt được mục đích đã đề ra.
 • Hiển thị sự thay đổi giá mới nhất (ví dụ giá mới nhất tăng hay giảm so với giá trước đó). Bên phải, trên mỗi cửa sổ giao dịch của Giao dịch chỉ với một cú click chuột, bạn sẽ thấy một mũi tên. Trong trường hợp mũi tên hướng lên trên, giá mới nhất cao hơn so với giá trước đó; nếu nó hướng xuống, thì giá thấp hơn.
 • Điều chỉnh vị trí các cửa sổ chương trình trong cửa sổ đồ thị một cách thoải mái. Tất cả các cửa sổ giao dịch liên quan đến nhau có thể được di chuyển dễ dàng trong cửa sổ đồ thị. Việc di chuyển được thực hiện theo một cách tiêu chuẩn, bằng cách nhấn và giữ nút chuột trái. Để đem một trong những cửa sổ lên trước, chỉ cần click vào cửa sổ giao dịch đó.
 • Đóng cửa sổ giao dịch trên Giao dịch chỉ với một cú click chuột . Nếu bạn muốn đóng một cửa sổ giao dịch, bạn nên click phải vào nó và trình đơn để chọn Đóng cửa sổ này sẽ xuất hiện. Đối với việc truy cập liên tục vào tất cả cửa sổ của chương trình, bạn có thể đóng mà không lưu các thiết lập và sau đó kết nối lại cố vấn Giao dịch chỉ với một cú click chuột với cửa sổ đồ thị.
 • Điều chỉnh độc lập và thiết lập lưu được khởi chạy trong nhiều bản sao đồ thị của Giao dịch chỉ với một cú click chuột . Tất cả thiết lập người dùng (bao gồm kéo các cửa sổ giao dịch, thiết lập lot, lựa chọn công cụ giao dịch, vân vân...) chỉ đươc áp dụng cho cửa sổ đồ thị, nơi mà một bản sao của giao dịch chỉ với một cú click chuột được khởi động.

Hạn chế sử dụng

Chức năng cố vấn Giao dịch chỉ với một cú click chuột chỉ có trên cổng giao dịch của công ty InstaForex. Chương trình Giao dịch chỉ với một cú click chuột không thể thực hiện được trên cổng của các công ty khác, hoặc nó có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.

Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc sao chép và dùng cố vấn Giao dịch chỉ với một cú click chuột trái phép.

Điều kiện để vận hành đúng Giao dịch chỉ với một cú click chuột

Nếu chương trình được tích hợp vào cổng giao dịch bằng tay (không phải tải về từ trang web của InstaForex ), người dùng nên kiểm tra các thiết lập sau đây để đảm bảo sự vận hành chính xác của Giao dịch chỉ với một cú click chuột.

Thiết lập cổng giao dịch liên quan đến kích hoạt các tùy chọn sau:

“Dịch vụ/Thiết lập/Cố vấn/Cho phép giao dịch” và “Dịch vụ/Thiết lập/Cố vấn/Cho phép nhập DLL”:

Nếu các điều kiện nêu trên là đúng, hoạt động tư vấn chính xác mới có thể được thực hiện.

Bắt đầu giao dịch mà không cần phải lo ngại rủi ro và không cần đầu tư
Với tiền thưởng khởi nghiệp mới trị giá $2500