empty
 
 
info icon Финансови въпроси

По какво се различава системата за преобразуване на валутата за попълване и теглене в ИнстаФорекс от системите, които предлагат другите валутни брокери?

Когато депозирате средства във валута, различна от основната валута на Вашата сметка, компанията използва текущия пазарен курс. Информацията за текущия процент на реализация е налице както в клиентския кабинет, така и на сайта на ИнстаФорекс (обменният курс е равен на цената на BID).

Когато изтегляте средства във валута, различна от основната валута на профила си, компанията използва среднопретегления валутен курс. Определяйки курса, брокерът взема предвид сегашните лихвени проценти и размера на депозитите.

Среднопретегленият валутен курс на ИнстаФорекс е по-полезен от системите за вътрешни лихвени проценти, използвани от другите валутни брокери. Вътрешните лихвени проценти включват огромни вътрешни спредове, при които зареждането се таксува с една тарифа, а отстъпката в друга. Разликата между тарифите за изтегляне и попълване може да е до 10%, което означава, че когато внесете 10 000 RUB в профила си, можете да загубите 1000 RUB, дори ако изтеглянето е направено в същия ден.

Използването на среднопретегления подход за определяне на лихвените проценти дава възможност на търговеца да внесе сумата от 10 000 рубли и да си възвърне същата сума от 10 000 рубли, само че в щатски долари. Пример за изчисляване на среднопретегления валутен курс:

Първоначално клиентът е депозирал 10 000 RUB на акаунта си в долари в размер на 66,57 RUB на 1 щ.д. По време на кредитирането на тази сума по сметка, сумата се равняваше на $ 150,22.

След известно време клиентът прави още едно попълване на сумата от 5 000 рубли в размер на 63,81 рубли за 1 щатски долар. По времето на кредитиране на тази сума по сметката, сумата се равнява на 78,36 долара.

След това клиентът може да реши да изтегли направената печалба от $ 300. Средният обменен курс се изчислява по формулата на претеглената средноаритметична стойност:

10,000/15,000*66.57+5,000/15,000*63.81=65.65.

По този начин наличната сума за изтегляне е RUB 19,695.


Какви разплащателни опции са на разположение в ИнстаФорекс?

Можете да захраните вашата търговска сметка чрез Qiwi, Skrill, Neteller, Yandex.Money, Visa cards, MasterCard cards и банкови трансфери. Можете, също така да заплатите в кеш в нашите офиси. Същите опции са на разположение за теглене на пари от Вашата търговска сметка.


Компанията начислява ли някакви такси за депозирането на пари по сметката Ви?

Компанията не начислява никакви такси за депозиране на пари във Вашата търговска сметка. Въпреки това, сумата на транзакциите ще бъде таксувана с комисионна от система за плащане или от банката, която кредитира или дебитира сметката Ви.


Колко време отнема да се попълни търговска сметка?

Депозирането чрез Neteller е моментално, докато на Qiwi й трябва 15 минути. Yandex.Money - 3 часа; Visa и MasterCard карти - до 24 часа, в зависимост от избрания метод на плащане. Попълването чрез Skrill също отнема до 24 часа. Депозирането във Вашата сметка чрез кеш в нашите офиси отнема между 1 и 4 часа. Банковият трансфер трае около 4 дена.


Колко време отнема да изтеглите пари от търговския си акаунт?

Изтегляне чрез QIWI, MoneyBookers/Skrill и други онлайн системи за плащане отнема около 1-7 часа. Изтегляне на пари чрез банков трансфер - между 2 и 4 дена. Парите могат да бъдат изтеглени от вашата Visa карта в рамките на 1 до 6 банкови дни.


Каква е минималната сума за теглене?

Няма ограничения за теглене. Винаги можете да поискате изтегляне на всяка оставаща сума в търговския Ви профил. Изключение правят банковите преводи (минималната сума за теглене е 300 $). За портфейли, електронни платежни системи и банкови карти - минималната сума за теглене е 1 щатски долар, включително комисионата. Моля, обърнете внимание и на комисионата, която банката може да наложи за операцията: до 30 щатски долара.


Какъв е минималния размер на депозита?

Минималният депозит е 1 Щатски долар.


Какви мерки мога да взема ако загубя информация и не мога да използвам същата сметка за теглене, ползвана за депозит?

За да смените информацията си за сметка в рамките на същата разплащателна система трябва да попълните формуляр F1 и да изпратите сканирано копие на личната си карта на [email protected].


Списък с теми
info icon Търговски услуги на ИнстаФорекс

Кои IP адреси притежават сървърите на компания ИнстаФорекс?

Клиентите на InstaForex Company имат чудесна възможност да изберат някой от 10-те предлагани търговски сървъра, с които да работят.

При регистриране на реална търговска сметка в ИнстаФорекс, имате възможност да изберете сървъра за Вашия профил. Всички налични сървъри за търговски сметки в ИнстаФорекс са изброени по-долу:

сървър в САЩ с адрес InstaForex-USA.com или 176.9.211.83:443 може да бъде използван за търговски акаунти с номера от 10,000 до 700,000 и 15,000,000 - 17,999,999;

сървър в САЩ с адрес InstaForex-USA2.com или 144.76.100.98:443 може да бъде използван за търговски акаунти с номера, започващи от 8,000,000 до 9,000,000 и 80,000,000 - 82,999,999;

сървър в Сингапур с адрес InstaForex-Singapore.com или 148.251.136.73:443 може да бъде използван за търговски акаунти с номера, започващи от 7,000,000 до 8,000,000 и 70,000,000 - 72,999,999;

сървър в Холандия с адрес InstaForex-Europe.com или 195.201.11.173:443 може да бъде използван за търговски акаунти с номера, започващи от 5,000,000 до 6,000,000 и 50,000,000 - 52,999,999;

сървър в Хонг Конг с адрес InstaForex-HongKong.com или 148.251.81.226:443 може да бъде използван за търговски акаунти с номера от 1,000,000 до 2,000,000 и 10,000,000 - 12,999,999;

сървър в Великобритания с адрес InstaForex-UK.com или 195.201.56.157:443 може да бъде използван за търговски акаунти с номера от 2,000,000 до 3,000,000 и 20,000,000 - 22,999,999;

сървър в центови акаунти с адрес InstaForex-Cent.com или 138.201.30.162:443 може да бъде използван за търговски акаунти с номера от 3,000,000 до 3,500,000 и 30,000,000 - 32,999,999;

сървър в центови акаунти с адрес InstaForex-Cent2.com или 176.9.138.180:443 може да бъде използван за търговски акаунти с номера от 3,500,000 до 4,000,000 и 35,000,000 - 37,999,999.

В процеса на регистриране на демо-акаунт, посочете един от следните сървъри:

сървър за състезания който има адрес InstaForex-1Contest.com или 148.251.136.79:443 може да бъде използван за демо акаунти с номера от 65,000,000;

сървър за други демо акаунти има адрес InstaForex-1Demo.com или 188.138.32.156:443 с номера от 60,000,000 до 65,000,000.


Списък с теми
info icon Въпроси относно търговски термини

Защо InstaForex използва 10000 лот вместо стандартният 100000 ?

InstaForex company дава възможност за търговия на Форекс пазара чрез три типа сметки: Микро Форекс, Мини Форекс, Стандартен Форекс. За да направим тази технология възможна, нестандартният лот от 10000 единици бе въведен, който при сделка с 0.01 лота равнява един пункт от цената с 0.01 USD, или абсолютния минимум, което позволява на собствениците на сметки с размер 5000 - 10000 ефективно да контролират риска си. Същевременно размера на лота от 10000 единици прави изчисленията на стойността на пункта много удобно при сключването на сделки.

Нека погледнем данните по долу:
сделка с 0.01 InstaForex лота = 0.01 USD цена на пип
сделка с 0.1 InstaForex лота = 0.1 USD цена на пип
сделка с 1 InstaForex лота = 1 USD цена на пип
сделка с 10 InstaForex лота = 10 USD цена на пип
сделка с 100 InstaForex лота = 100 USD цена на пип
сделка с 1000 InstaForex лота = 1000 USD цена на пип

Лекотата на изчисленията и възможността за комбиниране на три нива на Форекс търговия по една сметка прави лотовете на InstaForex неуспоримо предимство на нашите условия за търговия.


Какво означава "лост"?

Лостът е съотношение от сумата на маржа, съотнесена към необходимите обезпечения: 1:100, 1:200, 1:1000. Лост от 1:100 означава, че за да слкючите сделка, трябва да имате сума 100 пъти по-малка от сумата на сделката. С InstaForex Company можете да избирате лост от 1:1 до 1:1000.


Защо не виждам всички символи в полето Market Watch?

Символите които виждате сасвързани с опциите в терминала. За да разширите списъка с котировки, моля кликнете с десен бутон на полето Market Watch и изберете "Покажи всички символи".


Спредът увеличава ли се по време на оповестяването на новини?

InstaForex никога не увеличава спреда по време на новини. Всеки трейдър може да бъде сигурен, че условията за търговия, ще си останат стабилни дори по време на новините.


Мога ли да ползвам съветници? Има ли някакви ограничения?

Няма ограничения за ползването на съветници.


Възможно ли е трейдър да дължи пари на компанията?

Не, това не е възможно. Ако трейдърът загуби повече от колкото той/тя има по търговската си сметка, компанията е задължена да възстанови сумата до 0.


Има ли някаква разлика между демо и реална търговия?

Няма разлики относно условията и особеностите на търгуваните инструменти. Търгуването с Демо сметки е идентично с търгуването с реални сметки, освен фактът, че при Демо търговията няма възможност за депозит или теглене от сметките.


Колко е минималната сума за депозит?

Минималният депозит е 1 USD и това Ви дава възможност да сключвате сделки с всеки инструмент.


Защо валутните двойки EUR/GBP и EUR/CHF имат плаващ спред?

Променливият спред е общо средство, използвано от най-големите международни брокери. Той се прилага за редица инструменти за търговия, включително EUR/GBP и EUR/CHF. Спредът е наградата на брокера за сделката, определяна от пазарните условия, в които компанията работи. Поради увеличените спредове на контрагентите и ниската волатилност, спредът беше преместен в променливо състояние. Информацията за всички инструменти, за които се използва променлив спред, е достъпна на страницата на спецификации.


Как да изчислим размерът на маржа?

Сумата за марж се равнява на обема, разделен на лоста. Обемът се равнява на 10000 USD, умножени по броя на лотовете използвани в сделката и по обменния курс на валутата за сделката в долари, разделено на лоста. Валутата на сделката е валутата, чийто символ стои първи при означаването на валутната двойка. Например за валутната двойка EUR/USD, валутата за сделката е Евро (следователно курсът за сделката в долари ще бъде EURUSD), при USDCAD - е USD (обменният курс за сделката в долари ще бъде равен на 1, защото USD/USD=1), за GBPJPY валутата на сделката е GBP (обменният курс за сделката в долари, ще бъде равна на курса на GBP/USD, или с други думи равна на обменния курс на GBPUSD). Така при обменен курс, който е равен на GBPUSD 1.4956 за сделка с 2 лота с лост 1:100 маржът ще бъде 10000 * 2 * GBPUSD/100=299.12 USD. За сделка с USDJPY в размер на 3.5 лота и лост от 1:1000, маржът ще се равнява на 10000 * 3.5 * 1/1000=35 USD.

За удобството на нашите клиенти добавихме калкулатор на нашия сайт.


Моля, дайте ми линка за получаване на бонуса за нови сметки.

Това е линка към споразумението за получаване на началния бонус.


Предлагате ли микро и мини сметки?

Да, предлагаме. Търговията с InstaForex се изпълнява с микро и мини лотове. Това значи, че можете да търгувате с 0.01 лота при нас, което се равнява на микро сметка.


Как мога да променя лоста който ползвам?

Лостът може да бъде променен от Клиентският кабинет. Ако поради някаква причина не можете да го промените от там, изпратете ни имейл на [email protected] или [email protected] със следната информация: номер на сметката, телефонна парола и лостът, който желаете да ползвате. Също така можете да се свържете с отдела ни по поддръжка на Чат, Skype и да дадете същата информация.


Забравих паролата си или PIN кода (или искам да променя паролата си или PIN кода). Как мога да го направя?

Паролата може да бъде сменена от Клиентския кабинет или от настройките в терминала за търговия MetaTrader.

Можете да смените паролата си като се свържете с отделът по поддръжка и посочите следната информация: номер на сметка, телефонна парола и новата парола за сметката (букви на латиница, от 6 до 12 символа).

Ако сте забравили или изгубили телефонната си парола, моля свържете се с отдел поддръжка на имейл [email protected] или [email protected], прикрепете сканирано копие на личната си карта или шофьорска книжка и посочете номера на сметката си. Вашата парола ще бъде възобновена или сменена според желанието Ви.

За промяна или възстановяване на PIN код е необходимо да изпратите имейл до [email protected] или [email protected] със следната информация: номер на сметката, нов PIN код (цифри или цифри и букви, както и сканирано копие на личната си карта или шофьорска книжка.


Мога ли да отворя повече от една сметка на същото име?

Да, можете. Няма ограничение за отварянето на реални и демо сметки на едно и също име.


Мога да търгувам само 8 лота с MetaTrader?

Не, можете да напишете и друг брой лота (до 10000).


Списък с теми
info icon Разлики между MetaTrader 4 и MetaTrader 5

MetaTrader е платформа за търговия, която дойде като пробив в онлайн технологиите за търговия през 2001 г. Оттогава тя е спечелила благоволението на много търговци. За 14 години, MetaQuotes Software, разработчик на платформата за търговия, рационализира софтуера за търговия и направи своята дейност безупречна. В днешно време, най-популярните версии на платформата за търговия са MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Има значителни разлики между четвъртото и петото издание на софтуера за търговия по отношение на времето на тяхното пъскане и съдържанието им. Освен това, платформите за търговия се различават по начините за управление на търговия. Нека да надникнем и да узнаем важните разлики между тези две популярни платформи за търговия.

№ п/пФючърси за сравнениеMetaTrader 4MetaTrader 5
1ИзтеглянеИзтеглянето е лесно и не отнема много време. Търговецът трябва да даде уеб адрес на брокерската фирма, която е избрал, за да отвори сметката за търговия на сървъра.Изтеглянето е лесно и не отнема много време. Търговецът трябва да даде уеб адрес на брокерската фирма, която е избрал, за да отвори сметката за търговия на сървъра.
2Показани графикиБроят на диаграмите, които могат да бъдат показвани паралелно е неограничен. Търговията е достъпна на tick диаграмата.Броят на диаграмите, които могат да бъдат показвани паралелно е неограничен. Търговията е достъпна на tick диаграмата.
3Брой на времевите рамки9 времеви рамки21 времеви рамки
4Фундаментален анализ, за да търгувате новинитеИкономическият календар е наличен по подразбиране. Въпреки това, допълнителни plug-ins могат да бъдат инсталирани.Търговската палтформа съдържа икономически календар, който вклюва събития раздвижващи пазара, фундаментални данни, прогнози и т.н..
5Технически индикатори, графични модели и аналитични обекти30 технически индикатора,
неналични,
неналични
38 технически индикатора,
46 графични модела,
22 аналитични обекта
6Форекс съветнициMetaTrader 4 редактор
Тестер на стратегии 4
These products are compatible only with the 4th version of a trading platform, created by the MQL4 language.
MetaTrader 5 editor
Strategy Tester 5
Strategy Tester Agent Manager 5
These advanced products are upgraded and compatible only with the 5th version of a trading platform. They are written by the MQL5 language. It is more complicated to develop Expert Advisors in Meta Trader 5.
7Видове и брой на поръчкитеПазарни поръчки – 2
чакащи поръчки – 4
Стоп поръчки - 2
Пазарни поръчки – 2
Чакащи поръчки – 6
Стоп поръчки - 2
8НиваТърговецът може да отвори всякакъв брой поръчки по едно и също време, със същия търговски инструмент, в същата посока, но те ще бъдат показани на различни графики. Така че, търговецът трябва да работи с всяка поръчка поотделно.Търговецът може да отвори всякакъв брой поръчки в една и съща посока. Въпреки това, те ще съвпаднат с графиката и ще се покажат като единна позиция.
9Закупуване на допълнителни MQL продуктиДопълнителни MQL продукти могат да бъдат закупени през MQL уеб сайта (MQL4.com). 4-тата версия на търговската платформа не осигурява автоматичен достъп до този уеб портал.Допълнителните MQL продукти могат да бъдат закупени през специалното под-меню, което е част от интерфейса. Така че, търговецците няма нужда да посещават уебсайта на MQL.
10ЗаключванеТърговецът може да заключи противоположни позиции.Търговецът може да заключи противоположни позиции.
11Търговски стратегии (хеджинг, FIFO (First in, first out) и т.н.Удобните търговски условия се посигуряват от разрешението за използване на всички търговски техники и стратегии.Удобните търговски условия се посигуряват от разрешението за използване на всички търговски техники и стратегии.
12Брой на потребителиБроят на брокерите търгуващи през 4-тата версия надхвърля броя на тези, които предпочитат 5-тата версия.По-малък брой брокери предлагат на техните клиенти онлайн търговски услуги през MetaTrader 5.
13ПазариИнструменти, търгувани на Форекс, фючърси, опции, ценни книжа и т.н.Популярни инструменти търгувани на Форекс, метали, акции.
14Пазарна дълбочинаНеналичнаНалична
15ИнтерфейсПроста и лесна за употреба. 4-тата версия включва популярни опции, като One Click Trading (търгуване с един клик) и Drag and Drop (Плъзгане и пускане).Интерфейсът е опростен. Оформлението е особено актуално. Популярни опции като One Click Trading (търгуване с един клик) и Drag and Drop(Плъзгане и пускане)са на разположение в петата версия. Добавена е и опция за търсене. Аналитичното съдържание се предоставя под формата на обзор на пазара, в прозорец.
16Клиентска зонаВсички услуги на Клиентския кабинет са налични за търговеца.Клиентският кабинет не е наличен за акаунти на MetaTrader 5. Търговецът прави депозит и изтегля парите през официалния сайт на брокера.
Списък с теми
info icon Въпроси за партньорската програма

Какво е моето възнаграждение за да бъда партньор?

Получавате по 1.5 пипса на сделка. Това е стандартна практика по целия свят.


Как мога да привлека нови клиенти?

След като откриете партньорска сметка (с която можете и да търгувате), можете да привличате клиенти, изпращайки им вашия линк. Когато те кликнат на него и открият сметка ще бъдат ваши реферали. Също така можете да разпространявате информация сред приятели. Във втория случай, ще трябва да им кажете своя код (който трябва да бъде попълнен при регистрацията на нови сметки от вашите приятели), или като посочите неговите/нейните три имена, номер на сметка, както и номера на вашата партньорска сметка в съобщение до [email protected]. Можете да се запознаете с повече информация за партньорската ни програма на специално създадената за тази цел страница на нашия сайт.


Съществуват ли някакви ограничения за тегленето на комисионните?

Не, няма никакви ограничения.


Има ли изисквания за участие в партньорската програма?

Няма определени изисквания. Може да привличате клиенти разпространявайки информация сред приятели, както и работейки като бизнес представители на InstaForex във Вашия регион.


Списък с теми
info icon PAMM-система

Каква е информацията, попълвана след искането за участие в PAMM-системата и за какво служи тя?

Тази информация ще бъде предоставена на контрагентите на инвестиционните операции. Ако инвестирате пари или получите инвестиции, автоматично получавата информацията за обратна връзка за другата страна и обратно. Това позволява да се изгради връзка между участниците в инвестиционни операции, като компанията се явява посредник от техническа гледна точка, давайки гаранция за възстановяването на средствата, както и за лихвите на трейдъра, без да се намесва в останалите отношения между Трейдър и Инвеститор.


Каква валута се изисква за да участие в PAMM-системата?

В момента единствено доларови сметки могат да бъдат регистрирани в PAMM-системата на InstaForex Company. В случай, че нямата доларова сметка, можете да си откриете такава на нашия уебсайт.


Аз съм PAMM-трейдър. Удобрих искането за инвестиране. Какво означава статуса на искането "Изчаква синхорнизация"?

Статусът "Изчаква синхорнизация" означава, че инвестицията ще бъде обработена в най-скоро време. Времето за обработване е фиксирано и се извършва веднъж на час.


Аз съм PAMM-трейдър, защо баланса ми не се увеличи, след като приех нова инвестиция?

Веднага след като натиснете бутона "Приеми инвестиция" статусът и се променя на "Изчаква синхорнизация", което означава, че е необходимо да изчакате, докато бъде добавена по сметката Ви. В случай, че има други инвестиции които изчакват синхронизация, те ще бъдат добавени към сметката едновременно.


Можете ли да гарантирате, че PAMM-трейдъра няма да загуби парите ми?

PAMM системата на InstaForex Company не дава гаранция за резултатите на управляващите трейдъри. Нашата задача е да осигурим технически координацията между Трейдъри и Инвеститори, което включва напълно автоматизиран мониторинг на управляваните PAMM-сметки, приемане на средства и тяхното възстановяване. Системата гарантира защитата на вашите средства така, че те не могат да бъдат изтеглени от PAMM-трейдъра. Освен това системата Ви гарантира, че ще получите средствата си от сметката на PAMM-трейдъра в кратък срок от 30-60 минути след поискване (в зависимост в кой момент спрямо синхронизацията е направеа заявката).


Може ли PAMM-трейдъра да изтегли инвестираните ми средства?

PAMM системата на InstaForex Company защитава инвеститорите от риска техните средства да бъдат изтеглени от PAMM-трейдъра. Той може да тегли само собствения си дял от PAMM-сметката, която не участва в сделки.


Възможно ли е да възникне ситуация, при която искане за възстановяване на средствата от страна на инвеститора може да причини затваряне на позициите по сметката на PAMM-трейдъра?

Ако дялът на инвеститора в сметката е над 90% и има повече от един инвеститор - тогава такава ситуация може да възникне. PAMM-системата приема искания за връщане на средства от управление от стотици PAMM-трейдъри, което означава, че възможността да приемате средства от стотици инвеститори по една сметка, и възможността за едновременно теглене е много ниска и обратно пропорционална на броя на привлечените инвеститори.


Мога ли да регистрирам моята афилиейт сметка в ПАММ системата?

Афилиейт сметките могат да бъдат регистрирани в ПАММ системата като ПАММ партньори и ПАММ инвеститори. За да се регистрира в ПАММ системата като ПАММ трейдър, партньорът трябва да си открие нова сметка в Компанията.


Къде мога да видя моментната печалба, която може да се изтегли от сметката на PAMM-трейдъра?

В личния кабинет на главното меню, изберете "PAMM-система", след което на новата страница кликнете на линка "Моите Инвестиции". Инвеститорът може да изтегли само цялата инвестирана сума. Ако планирате да теглите средства от сметката на PAMM-трейдъра на части, трябва да разделите инвестицията си на по-малки като количество, но повече на брой инвестиции по неговата сметка. Това ще Ви позволи да теглите всяка инвестиция по отделно.


Безплатна ли е услугата за SMS известяване за нови инвестиции за PAMM-трейдъри?

Да, услугата е безплатна, но за всяка сметка могат да бъдат изпратени не повече от 10 SMS съобщения за 24 часа.


Може ли инвеститорът да бъде собственик на партньорската сметка през която е регистрирана сметката на PAMM-трейдъра?

В момента няма ограничения за получаване на комисионни от PAMM-сметки. Въпреки това, тези сметки са в съответствие с общите условия на партньорската програма на InstaForex.


Аз съм PAMM търговец, мога ли да променя процента комисионна за моите инвеститори?

Вие определяте процента комисионна при регистрирането си в системата на PAMM. Той може да се променя по всяко време в PAMM кабинета, но ще бъде в сила само за нови инвестиции. Освен това, можете да създадете набор от условия, така че PAMM инвеститора да избере условията за инвестиране в PAMM сметка, които той харесва най-много.


Аз съм PAMM инвеститор, изпратих искане за инвестиции към PAMM търговец. Той все още не го е приел или отхвърлил. Каква е валидността на искането за инвестиции и кога инвестицията ще бъде кредитирана обратно към моята търговска сметка?

Ако PAMM търговецът е неактивен 72 часа след получаването на искането за инвестиция, инвестицията ще бъде възстановена по сметката на PAMM инвеститора автоматично. Можете, също така да, се оттеглите инвестициите си, ако тя не са били приети от търговеца.


Мога ли да взема печалбата си, без да изтеглям инвестициите си?

Да, можете. За да получите част от печалбата, заявете ролоувър. Тази опция е достъпна в секцията Инвестиции на PAMM кабинета. Тази опция е активна само за печеливши инвестиции. Както PAMM търговецът, така и PAMM инвеститорът могат да използват опцията.


Какво е ролоувър в системата на PAMM?

Ролоувър е опция, която позволява да се вземе печалба, без да се изтегля инвестицията. Когато ролоувърът е активиран, PAMM инвеститорът и PAMM търговецът получат своята печалба в съответствие с коефициента на разпределение на печалбата.


Възможно ли е за PAMM търговецът да деактивира услугата PAMM (да премахне акаунта си от списъка за наблюдение)?

В Клиентския кабинет можете да активирате функцията Remove Account from Monitoring, която изтрива сметката от мониторинга. Ако искате да се регистрирате в InstaForex PAMM системата като различен потребител (например, PAMM инвеститор вместо PAMM търговец, или обратното), трябва само да отворите нова сметка. Клиентът може да регистрира неограничен брой сметки в ИнстаФорекс.


Мога ли да инвестирам бонус в PAMM търговския си акаунт?

Можете да инвестирате само Бонусът за Добре Дошли 30% в PAMM търговски акаунт.


Коя персонална информация за PAMM търговеца е достъпна за PAMM инвеститора?

PAMM инвеститорът може да види следната информация за PAMM търговеца в мониторинга, по подразбиране: номер на сметката, името на проекта, ICQ и YM, както и името и имейла на търговеца, ако той го показва. Допълнителна информация е на разположение след инвестиране.


Коя персонална информация за PAMM инвеститора е достъпна за PAMM търговеца?

PAMM търговецът вижда номера на сметката на инвеститора, телефония му номер и имейла регистриран в системата на PAMM.


Може ли PAMM търговски акаунт да получи бонус?

Да, PAMM търговец може да получи бонус.


Може ли сметка с бонус да бъде регистрирана като PAMM търговска сметка? И каква е съдбата на бонуса?

Сметка с бонус може да бъде регистрирана като PAMM търговска сметка. Бонусът не ще бъде отменен и ще бъде записан като PAMM Търговски фонд.


Ако инвеститор попълни сметката си, получи бонус и след това инвестира средствата, бонусът ще бъде ли отменен?

Бонусът за Добре Дошли не се анулира. Вие имате право да инвестирате бонуса. И все пак, ако определена част от бонуса е била оставена по сметката след инвестицията, тази част се анулира, до възстановяването на инвестицията.


Къде инвеститорът може да види комисионната оценка, определена от търговеца?

В мониторинга. Ако искането му за инвестиции е било прито, размерът на търговската комисионна също ще бъде наличен в секцията My Investments на PAMM кабинета.


Кога парите, депозирани от титуляра на акаунта, ще бъдат показвани в списъка за наблюдение на PAMM сметките?

Като цяло, след час на графиката и до 5-10 минути в списъка за наблюдение.


Дали партньорът получава партньорската комисионна за търговия на своя клиент (който е PAMM търговец) с вложените средства?

Да, според нормалната процедура.


Как загубата се разпределя между търговеца и инвеститора? Пропорционално на техните дялове, участващи в търговията или в съответствие с разпределението на печалбата?

Загубата е разпределена пропорционално между дяловете на инвеститорите и търговеца в сметката. Търговската комисионна не е важна в този случай.


Възможно ли е, статистиката за рентабилност на PAMM проекта, показвана на устройството, да не съвпада с данните от списъка за наблюдение в PAMM?

Различни устройства са на разположение за клиентите на ИнстаФорекс. Например, има приспособления, които показват статистиката на рентабилност на PAMM проектите, от гледна точка на баланса и собствения капитал, докато мониторинг листът с информация за PAMM профилите показва само данните за собствения капитал.


Колко често информацията от устройствата на PAMM проектите се актуализира?

Статистическата информация за PAMM проектите в устройствата се актуализира веднъж на всеки час. Следователно, има малко закъснение между данните, показани на приспособлението и данните в списъка за наблюдение.


Кога изтеглените средства от PAMM фондовете са станали достъпни за трансфер в рамките на InstaWallet?

Средствата, изтеглени от сметката на PAMM, ще бъдат на разположение 12 часа, след като са били приписани по сметката Ви.


Списък с теми
info icon ForexCopy система

Какво е ForexCopy система?

Системата ForexCopy осигурява копиране на сделките на търговец, в реално време и автоматичното им отваряне по сметката на последователя. ForexCopy последователите могат да променят броя на сделките, да определят предпочитаното съотношение на лотовете и търговските инструменти, за да копират сделките от точно определен ForexCopy търговец.


Мога ли, като ForexCopy последовател, да избера инструментите и съотношението на лотовете на сделките, които копирам на моята сметка?

Да, можете. Можете да копирате всички сделки или само сделките на иснтрументите, които Вие изберете.


Кога Forex Copy търговецът ще получи комисионна за копиране?

Комисионната се изплаща на Forex Copy търговеца в следните случаи:
- Когато абонаментът е отменен от Forex Copy търговеца или Forex Copy Последователя;
- Когато е активирана функцията за ролоувър(междувременно, копирането на сделките ще продължи за сметка на ForexCopy Последователя, без отмяна на абонамента);
- Ако ForexCopy Търговците изберат дневна комисионна, те ще я получават всеки ден в 11:30 след обяд. (GMT+2).


Мога ли аз, ForexCopy последовател, да прекратя копирана следка, ако преценя че тя е потенциално непечеливша?

Можете да я затворите в MetaTrader, но е невъзможно да я прекратите.


Заявката за записване одобрява ли се автоматично или лично от Forex Copy търговеца?

Forex Copy търговецът решава дали да одобри заявленията за копиране на сделките му автоматично или ръчно. Ако заявлението не е одобрено в рамките на 72 часа, то се отменя автоматично.


Колко бързо се копират сделките в системата на ForexCopy?

Възможно е да има забавяне максимално от 15 секунди, но копираните поръчки винаги са идентични с тези, отворени по търговската сметка на Forex Copy търговеца.


Защо списъкът с валутните двойки за избор е толкова малък?

Списъкът съдържа най-популярните търговски инструменти. Ако изберете опцията All InstaForex Trading Instruments, търговиите на всички инструменти, използвани от даден търговец, ще бъдат копирани, включително фючърси, акции, и т.н.


ForexCopy търговецът промени комисионната си, след като бях абониран за неговите сделки. Следва ли заплатя първоначално определената комисионна или новата такава?

Вие ще заплатите комисионната, която първоначално сте се съгласили да плащате до края на периода си на абонамент. Въпреки това, новите последователи на този Forex Copy търговец ще плащат нововъведената комисионна.


Ще се променят ли настройките на поръчките на последователя, ако търговецът промени копираната поръчка?

Да, настройките на поръчките на ForexCopy последователя ще се променят.


Ако ForexCopy последователят няма пари да плати комисионната на Forex Copy търговеца, това означава ли, че търговецът няма да я получи изобщо?

В случай, че ForexCopy последователят не разполага с достатъчно средства, за да заплати комисионната на ForexCopy търговеца, всичките му средства ще бъдат дебитирани от неговата сметка за покриване на комисионната. Ако все още има сума, която трябва да бъде платена, то тя ще бъде определена от системата и намалена веднага след като ForexCopy последователят попълни сметката си, но не по-късно от 72 часа след изтичането на срока на абонамента.


Мога ли да се отпиша от абонамента за сделките на ForexCopy търговеца?

Да, можете, ако покажете, че сте затворили всички негови копирани сделки и тези, които към момента са отворени в профила Ви.


Мoже ли ForexCopy търговецът да отпише ForexCopy последовател от сделките си?

Да, ForexCopy търговецът може да отпише ForexCopy последовател от своите сделки, подсигурявайки, че всички сделки копирани към акаунта на последователя са затворени и комисионната, платена от последователя е над 0.


Как чакащата поръчка се копира на акаунта на ForexCopy последователя?

Чакащата поръчка се копира на акаунта на ForexCopy последователя, когато е изпълнена във ForexCopy търговския акаунт.


Има ли някакви изисквания за минимален баланс, който последователят се очаква да има по сметката си, преди да започне да копира сделки?

Да, последователят трябва да има поне $10 (изключая бонус средствата) в неговия акаунт, преди да започне да копира.


Списък с теми
info icon Forex опции

Кога търговските опции са на разположение?

Търгуването с опции е достъпно от 00:01 (GMT+02)Понеделник до 23:50 (GMT+02) петък, с изключение на дните, в които Форекс не работи.


Има ли дневни лимити върху купуването на опции?

Няма ограничения за броя на опциите или общата стойност на опциите за ден.


Сметките в каква валута са на разположение за закупуване на опции?

Търговията с опции е на разположение за сметките, деноминирани в USD, EUR, RUB, US Cent, и EUR cent.


Какви са минималните и максималните стойности на опциите?

Минималните и максималните стойности на опциите са на стойност $ 1 и $ 1,000 за сметки в USD, 1 € и 1000 € за сметки в евро, RUB 30 и RUB 15,000 за сметките деноминирани в рубла, съответно. За деноминираните в центови сметки, минималната стойност е 100 цента; а максималната стойност е 50,000 цента.


Откъде идват ценовите опции?

Цената на опцията е отворената цена на свещта, от сървъра на реалния акаунт в InstaForex-USA.


Мога ли да прекратя поръчаната опция?

Можете да отмените поръчаната опция до 3 минути преди нейното активиране, с 10% такса. Вие не можете да отмените опцията след като тя бъде активирана.


Какво става, ако цената на активиране е равна на цената на затваряне?

Ако цената на активиране е равна на цената на затваряне, опцията се отчита като загуба, тъй като определеният срок не е реализирал.


Списък с теми
info icon Въпроси относно верификацията на акаунти

Какво е верификация?

Проверката е потвърждение на лични данни, посочени при регистрация на акаунт. Има две нива за проверка. Самоличността на притежателя на акаунта се потвърждава на първото ниво на проверка. Адресът на пребиваване се потвърждава на второ ниво на проверка.


За какво е нужна верификация на акаунта?

Необходима е верификация за депозиране/теглене на средства от търговска сметка, както и за получаване бонуси.


Къде можете да верифицирате акаунат си?

Можете да верифицирате акаунта си в раздела Проверка -> Верификация на акаунта на вашата клиентска зона или в InstaVerify, мобилно приложение за Android, което може да бъде изтеглено от Google Play.


Откъде знаете, че се качват документи за верификация?

Ако вашите документи са качени успешно, съответното състояние ще се покаже на страницата за проверка на акаунта: документите са качени успешно и се преглеждат от мениджъра. Също така ще получите имейл с потвърждение, че документите са качени. След като заявката ви за проверка бъде разгледана, състоянието във вашата клиентска зона ще се промени и ще получите имейл с резултатите от проверката. Ако документите са качени през мобилното приложение, можете да проследите състоянието си на потвърждение в InstaVerify или чрез push известия.


Колко време отнема верификацията на акаунта?

Акаунтът обикновено се верифицира в рамките на 24 часа. В някои случаи потвърждаването на акаунта отнема повече време.


Задължително ли е верифицирането на акаунта?

Верификацията на акаунта не е задължителна. Понякога обаче се изисква депозиране/теглене на средства, както и получаване бонуси.


Възможно ли е да депозирате /теглите средства от неверифицирани сметки?

Да, възможно е с изключение на депозити/тегления с кредитни карти и банков превод.


Какви документи са необходими за верификация?

За преминаване на първото ниво на верификация се изисква паспорт или лична карта, докато за преминаване на второ ниво се изисква сметка за комунални услуги или банково извлечение. Списъкът с документи, необходими за конкретно ниво на верификация, е представен на официалния уебсайт на компанията в раздела за търговци -> Верификация на търговски акаунт..


Какъв е минималният/максималният размер на файла, необходим за верифициране на акаунт?

Минималната разделителна способност е 400 пиксела. Максималният размер на файла е 25 MB.


Получих имейл, че моят документ не е приет за верификация. Какво трябва да направя?

Трябва да следвате препоръките, предлагани във вашия Клиентска зона/InstaVerify или в имейла, получен след разглеждане на вашата заявка за потвърждение. Можете също да изпратите имейл до [email protected], посочване на номера на сметката и кодова дума, както и очертаване на същността на проблема.


При качване на документи има грешка/нищо не се случва. Какво трябва да направя?

Трябва да проверите размера, формата и разделителната способност на файла. Моля, обърнете внимание, че приемливите формати са: .png, .jpeg, .jpg, .gif и .pdf. Минималната разделителна способност трябва да е 400 пиксела, а размерът на файла е до 25 MB. Ако качите няколко файла наведнъж, уверете се, че общият размер на файловете не надвишава 25 MB. Смяната на използвания браузър може да реши проблема.


Отворих нова сметка за търговия. Трябва ли да верифицирам всеки акаунт поотделно?

Когато отворите нова сметка за търговия, тя може да бъде верифицирана автоматично. Всичко, от което се нуждаете, е да влезете във вашата клиентска зона на потвърдения акаунт, да изберете Настройки на акаунта/ите/Управление на акаунта, и да прикачете нов акаунт. Всички лични данни на свързаните акаунти трябва да съвпадат точно, включително до препинателните знаци.


За какво се изисква третото ниво на верификация?

Третото ниво на верификация се изисква за изтегляне на печалби от някои видове бонуси. Ако имате нужда от третото ниво на верификация, на страницата за изтегляне ще се появи известие. В противен случай третото ниво не се изисква.


Какви документи трябва да бъдат качени за третото ниво на верификация?

За да преминете третото ниво за верификация, трябва да качите селфи с документ в ръка. Лицето на притежателя на акаунта, както и целият документ трябва да бъдат ясно видими на селфито. Информацията в документа също трябва да бъде ясно видима. Документът в ръката ви трябва да бъде документът, приет на първото ниво на верификация.


Списък с теми
info icon Общи въпроси

Колко ще спечеля ако започна да търгувам Форекс с минимален депозит?

Това изцяло зависи от Вашия опит. Търгуването на валутния пазар е обвързано с риск от загуба на депозита. Това е нещо, което трябва да се обмисли от трейдъра. Вие трябва да прецените рисковете и професионализма си. Условията за търговия предлагани от InstaForex са изготвени с цел да улеснят процеса от това да сте начинаещ до нивото на професионалист.


Както означават нива на подкрепа и съпротива?

Нивото на подкрепа е ниво, което е по-ниско от настоящата цена, от което се очаква движение нагоре.

Нивото на съпротива е ниво, което по-високо от настоящата цена, от което се очаква движение надолу.


Какво е плаващ стоп?

Това е съставна стоп поръчка, при която цената на стопа се определя като определена стойност под пазарната цена. Ако пазарната цена се повиши, цената на стопа също ще се повиши пропорционално. Ако пазарната цена намалее, цената на стопа остава същата. По този начин трейдъра може да определи максималната възможна загуба без да ограничава пеалбата си. Това означава, че плаващия стоп следва настоящата цена с х пипса. Поради тази причина плаващия стоп е процедура, която "следи цената до печалба". Внимание! Плаващият стоп работи само докато търговския терминал е свързан към сървъра през Интернет.


Какво означава ценова фигура или фигура печалба?

Фигура печалба представлява 100 пипса печалба. Фигура в ценовото движение е движение от 100 пипса. Кръглите цифри са предпочитани при фигурите. Например: "EURUSD преминава над седемнадесетата фигура" означава, че цената е преминала нивото от 1.1700.


Какво е работното време на фондовата борса?

Търговската сесия започва в неделя в 22:00 (GMT+00) и затваря в петък 22:00 (GMT+00).


Колко сървъра за търговия използва InstaForex и къде се намират те?

В момента търговската система на InstaForex се състои от 2 сървъра за реални сметки и 1 сървър за ДЕМО сметки. Два сървъра разпределят натоварването през система от преходни дата центрове, включващи 7 сървъра разположени из целия свят. Така системата от 10 сървъра осигурява на всеки клиент солидна и бърза връзка до пазара. В случай, че един от преходните дата центрове е претоварен, клиентският терминал автоматично преминава към по-ненатоварен дата център.

Сървърите на InstaForex в САЩ са в 5 дата центъра и са предназначени за клиенти по целия свят и в частност от Европа, Русия. Мощните технически иновации и надеждните канали за пренос на данни, предоставени от един от най-добрите Американски доставчици, правят сървърите на InstaForex в САЩ популярни сред клиентите от Европа.

Сървърите на InstaForex В Сингапур (111.235.136.17:443) са разположени в 2 дата центъра и се ползват от клиентите на компанията от страните от Близкия Изток и Южно-азиатския район. Бързият достъп до сървъра го прави привлекателен за Азиатските клиенти, които оценяват скоростта при търговията. Два дата центъра, управлявани от водещите доставчици в най-големия финансов център - Сингапур - разпределят натоварването на сървърите за да гарнатираме постоянно на-краткото време за изпълнение за нашите клиенти.

Без значение от местонахождението си, всеки нов клиент на InstaForex, може да избере един от двата сървъра за търговия в зависимост от своите предпочитания. Всеки сървър за търговия на InstaForex е надеждно средство за управление на вашите инвестиции по Интернет и разликата във времето за достъп от различните части на света не надвишава 0.2 секунди. Много клиенти отварят няколко сметки за търговия и на двата сървъра за да могат да оценят качеството на работата на всеки един от тях на практика.


InstaForex Company предлага ли услуги на ECN брокер?

Международния онлайн Форекс брокер InstaForex Company е универсален брокер и предлага на своите клиенти пълна гама от инструменти и възможности за търговия на Форекс пазара, включително услуги като ECN брокер. Повече информация за дейността ни като ECN брокер можете да намерите на съответната страница на нашоя сайт.


Списък с теми
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.