26.10.202007:00:00UTC+00През септември индустриалното производство в Сингапур рязко нараства

Промишленото производство в Сингапур нарасна рязко през септември, показват данни от Съвета за икономическо развитие в понеделник. Промишленото производство нараства с 24,2% годишно през септември, след ръст от 15,4% през август. Икономистите прогнозираха годишен ръст от 2,5 процента. С изключение на биомедицинското производство, производството нараства с 8,5% годишно през септември, след 16,4% увеличение през предходния месец. На месечна база промишленото производство нараства със сезонно коригирани 10,1% през септември, след 15,5% ръст през предходния месец. Икономистите очакваха спад от 7,8%. Производството на биомедицинско производство нарасна с 89,8% през септември. Производството на електроника се повиши с 30,1%, а производството на химикали се увеличи с 0,4%. Междувременно производството на общо производство и транспортно машиностроене спадна съответно с 8,0% и 35,8%. Прецизното инженерство е спаднало с 1,5%.Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.