empty
 
 

30.07.202113:16:00UTC+00Личните доходи в САЩ неочаквано се повишиха през юни

Личният доход в САЩ очаквано леко да се увеличи през месец юни, според доклад, публикуван от Министерството на търговията в петък. Докладът показва, че личните доходи са се увеличили с 0,1 % през юни, след като са се сринали с ревизираните 2,2 % през май. Увеличението изненада икономистите, които очакваха личните доходи да спаднат с 0,3 %, в сравнение със спада от 2,0 %, първоначално отчетен за предходния месец. Скромното увеличение на личните доходи отразява главно по-високите частни заплати, които бяха частично компенсирани от намаляването на плащанията за икономическо въздействие и осигуряването за безработица. Разполагаемите лични доходи или личните доходи, намалени с текущите данъци, бяха почти непроменени през юни, след като спаднаха с 2,7 % през май. Междувременно, Министерството на търговията заяви, че личните разходи са скочили с 1,0 % през юни, след като са намалели с ревизираните 0,1 % през май. Икономистите очакваха личните разходи да се увеличат с 0,7 %, в сравнение с непроменените показатели, първоначално отчетени за предходния месец. Като изключим промените в цените, личните разходи нараснаха с по-скромните 0,5 % през юни, след като спаднаха с 0,6 % през май. Отразявайки възстановяването на личните разходи, личните спестявания като процент от разполагаемия личен доход, се понижиха до 9,4 % през юни, от 10,3 % през май. “Тази по-ниска степен на спестяване, оставя по-малко възможности за домакинствата да финансират по-нататъшен растеж на потреблението през втората половина на годината“, казва Пол Ашуърт, главен икономист на САЩ в Capital Economics. Той добави още, „Като цяло сега очакваме ръстът на реалното потребление за третото тримесечие да бъде около 3% на годишна база, при ръстът на БВП от 4%.“ Данните за инфлацията, за която се смята, че е предпочитана от Федералния резерв, показват, че годишният темп на растеж на основните потребителски цени се е повишил до 3,5 % през юни, от 3,4 % през май.Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.