empty
 
 

17.09.202111:41:00UTC+00Излишъкът по текущата сметка на еврозоната остава непроменен

Излишъкът по текущата сметка на еврозоната остана непроменен през юли, показват данните, публикувани от Европейската централна банка в петък. Излишъкът по текущата сметка достигна 22 милиарда евро през юли, непроменен спрямо предходния месец. Излишъкът от търговията със стоки се увеличи до 26 милиарда евро от 22 милиарда евро през юни, докато излишъкът от услуги спадна до 6 милиарда евро от 11 милиарда евро през юни. Първичният доход остава стабилен на +3 милиарда евро, а вторичният доход е непроменен на -14 милиарда евро. За дванадесетте месеца до юли излишъкът по текущата сметка възлиза на 320 милиарда евро или 2,7 % от БВП на еврозоната, срещу 232 милиарда евро или 2 % от БВП година по-рано. Във финансовата сметка нетните придобивки на резиденти от еврозоната на инвестиционни ценни книжа извън еврозоната възлизат на 961 милиарда евро, а нетните придобивки на чуждестранни лица на инвестиционни ценни книжа в еврозоната, възлизат на 61 милиарда евро за дванадесетте месеца до юли.Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.