Facebook
 
 

Стоп-лосът е широко използвана поръчка, насочена главно към ограничаване на възможните загуби в случай на поява на негативни движения на пазара.

Стоп-лосът се използва само с отворени позиции. Когато пазарните условия не са благоприятни за търговеца и цената е достигнала нивото на Стоп-лос, сделката се затваря автоматично. Ето защо, Стоп-лосът помага на търговеца да контролира загубите си и в случай на загуба, да запази поне част от депозита си.

Ако търговецът не използва стоп-лос поръчки, позицията се затваря от брокера, когато сумата на загубите, е равна на сумата на депозита.

Има 3 вида стоп-лос поръчки: фиксиран стоп-лос, плъзгащ се стоп-лос и комбиниран стоп-лос.

Фиксираният стоп-лос се установява при отварянето на позиции. Те не могат да бъдат заменени, докато сделката не бъде приключена. Плъзгащият се стоп-лос, напротив, може да бъде заменен по всяко време, в зависимост от движението на цената. Друго име за плъзгащия се стоп-лос е плаващ стоп, който може да бъде заменен или ръчно, или автоматично, спрямо настройките на търговците.

В момента има много дискусии относно това дали е необходимо да се използва стоп-лос. Някои търговци смятат, че стоп-лосът следва да бъде задължителен за търговията, като се набляга на способността му да предотврати загубата на целия депозит. Ако цената се движи бързо в посока, която не съответства на прогнозата, сделката, която не е била затворена в срок, може да доведе до значителни загуби. Противниците на Стоп-лоса смятат, че тази поръчка може да ограничи не само загубите, но и печалбите също така. Въъпреки, че движението на цената често е непредсказуемо, то може да се развива според очакванията на търговеца макар и с някои периодични отскачания, пресичащи линията на стоп-лоса. В този случай позицията се затваря със загуби, макар че е било възможно да се затвори с печалба.

Като правило, решението за това дали да се използва стоп-лос или не, зависи от индивидуалната стратегия на дадения търговец. Следователно, няма единно становище относно необходимостта от използване на стоп-лоса.

Обратно към списъка със статии
Отворете акаунт
Отворете акаунт
Направете депозит
Направете депозит
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.