Цялата информация е разделена графично на подкатегории. Можете да настроите изгледа на таблиците, като изберете една или няколко валутни двойки, зададете времева рамка и други параметри.


Видове статистика на пазара


Брой откривания на сделки с валутни двойки

Диаграмата, която ще видите в този панел, показва как се променя мащабът на търговия на повечето основни валутни двойки. Това е най-точният индикатор за обема на Форекс търговията.

Сумарна позиция

В този панел ще откриете запис със сумарните позиции. Диаграмата показва тотала сделки по отношение на размера на един лот за дадена валутна двойка.

Обем на позициите

Обемът на позициите за дадена валутна двойка е надеждна мярка за инвестираните средства в тази конкретна валутна двойка в съотношение с общите инвестиции, направени на валутния пазар. Показаната информация помага за прогнозиране възбудимостта.

Брой чакащи поръчки

Процентното съотношение на чакащите поръчки към общия брой сделки измерва колко търсена е дадена валутна двойка, когато възниква тренд. Ако чакащите поръчки са много, участниците в пазара са готови да откриват позиции.

Процент бикови сделки

Голям процент бикови сделки значи, че трейдърите очакват повишаваща се цена и обратното, когато има малко бикови сделки, сделките Купува нарастват по-незначително. Индикаторът позволява наблюдение на взаимната връзка между прогнозите за пазара и действителното движение на цената.

Средни точки на вход на мечки и бикове

Средни точки на вход на мечки и бикове Средни точки на вход на мечки и бикове в диаграмата се изчисляват на база средната цена Купува и Продава в различни времеви периоди. Точките са полезни за определяне нивата на свръхкупуване и свръхпродаване на валутна двойка.

Чакащи поръчки Купува

Диаграмата, показваща чакащите поръчки Купува, е полезна за определяне нивата на съпорт и резистентност на дадена валутна двойка. Индикаторът е добър инструмент за прогнозиране бъдещ растеж на цената или неговото забавяне.

Чакащи поръчки Продава

Тази диаграма показва долните и горните лимити на лентата на валутна двойка. Лентата е оформена от линията на съпорта и от линия, обозначаваща последващ тренд надолу. Индикаторът е особено полезен за определяне поведението на тренда в бъдеще.

Средно претеглени входни точки

Средно претеглена входна точка за дадена валутна двойка или за всички отворени позиции във връзка с обменния курс е в съответствие с предполагаемата сила на тренда и дали ще приключи или продължи; също показва дали има и странично движение.

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.