empty
 
 
Сегрегирани сметки

Сегрегирани сметки

InstaForex предлага на своите клиенти уникална услуга - откриване на сегрегирани сметки, предлагащи защита на клиентския капитал от рисковете от форс мажорни обстоятелства свързани с дейността на компанията. В общия смисъл терминът "сегрегирана сметка" означава, че средствата на клиента се съхраняват отделно тези на компанията. InstaForex има разработена нова стандартна гаранция за клиентските средства по сегрегираните сметки по следния принцип

Собственика на сегрегираната сметка за търговия с InstaForex може да съхранява 70% от своя депозит в своя банкова сметка или в такава на оторизиран представител. По този начин той/тя може да извършва операции с цялата сума на депозита и осигурителния маржин е достатъчен.

Пример: Клиент иска да има сегрегирана сметка с InstaForex за 150000 Щатски долара. При откриването на сметката той/тя поръчва услугата за сегрегиране и изпраща всички необходими документи. След като компанията потвърди получаването на услугата, клиентът трябва да изпълни две условия за да получи 150000 Щатски долара по своята сметка:

  • да прехвърли 30 %, което прави 45000 Щатски долара за захранване;
  • да изпрати извлечение, което да свидетелства за наличието на остатъка от сумата по неговата/нейната банкова сметка, която в възлиза на 105000 Щатски долара.

Веднага щом споменатите по-горе условия са изпълнени, клиентът получава сметката за търговия с 150 000 Щатски долара по нея, като 70 % от тази сума се съхранява по неговата банкова сметка, или с други думи е предпазена от форс мажорни рискове свързани с дейността на компанията.

Системата за сегрегирани сметки на InstaForex предлага на своите клиенти пълна защита и гаранция за сигурността на средствата, която е толкова висока колкото и тази на банковата Ви сметка.

Минималната сума за депозит по сегрегирана сметка е 50000.00 Щатски долара.

За регистрация на сегрегирана сметка е необходимо да принтирате и попълните формуляр S-1 и да го изпратите до [email protected].

Изтеглете от S-1

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.
Джаджа обратно обаждане