Facebook
 
 

Pravidla kampaně "Free devices from InstaForex"

1. Obecná ustanovení

  • 1.1 Název kampaně - "Free devices from InstaForex" (dále - kampaň).
  • 1.2 Kampaň je organizována společností InstaForex Group '(Dále v textu - Organizátor).
  • 1.3 V kampani jsou obdržené následující modely:
   • Modely mobilních zařízení: iPad, iPhone, Blackberry a Samsung Galaxy Tab.
  • 1.4 Doba konání kampaně se skládá ze tří cyklů. Jeden cyklus trvá dva měsíce, v tomto období budou vylosované čtyři zařízení od společnosti InstaForex. 23. ledna 2014 je datum startu kampaně.

2. Účastníci

  • 2.1. Kampaně se mohou zúčastnit pouze plnoletí účastníci, kteří mají reálne obchodní účty ve společnosti InstaForex (dále - účastníci).
  • 2.2. Za účelem účasti v kampani, je nezbytné vložit na svůj reální obchodní účet u společnosti InstaForex 500 a více USD během trvání kampaně a přihlásit se na registrační stránce.
  • 2.3. Účastník má právo otevřít si více než 1 účet na kampaň a zvýšit si vlastní šance na vítězství. Nicméně, v případě, že řídící orgán soutěže zjistí více než 100 účtů registrovaných na 1 osobu, je oprávněna snížit počet těchto účtů.
  •                         
  • 2.4. Každý účet splňující následující podmínky: A - B + C> 500 USD, kde A je částka vkladů od 1. ledna 2020, B je součet výběrů od 1.ledna 2020, C je výsledek hospodaření, který je přípustný pro účast v této kampani.

3. Určení výherců

3.1. Rozhodnutí o vítězích v kampani "Free devices from InstaForex" (dále jen jako vítěz).

  • 3.1.1. Účet vítěze bude určen následujícím vzorcem: na určení vítěze se používá posledních 5 číslic z účtu bez ohledu na to, zda je 5,6,7 místní). Pokud se těchto 5 číslic shoduje s číslem zařízení, pak majitel tohoto účtu získá jedno ze zařízení, které nabízí společnost InstaForex., Např. iPad, iPhone, Blackberry and Samsung Galaxy Tab.
  • 3.1.2. Každé dva týdny od zahájení nového kola se budou o 23:59 určovat hodnoty směnného kurzu okamžiku ukončení burzovního dne pro tyto páry:
   • První číslice čísla zařízení - poslední číslice EUR/USD zavírací hodnoty
   • Druhá číslice čísla zařízení - poslední číslice GBP/USD zavírací hodnoty
   • Třetí číslice čísla zařízení - poslední číslice USD/JPY zavírací hodnoty
   • Čtvrtá číslice čísla zařízení - poslední číslice USD/CHF zavírací hodnoty
   • Pátá číslice čísla zařízení - poslední číslice USD/CAD zavírací hodnoty
  • 3.1.3.Čas a datum určení čísla zařízení:
   • 1 Číslo zařízení (iPad - číslo) je určováno v 15. den kola o 23-59 *;
   • 2 Číslo zařízení (iPhone - číslo) je určováno v 30.deň kola o 23-59 *;
   • 3 Číslo zařízení (Blackberry - číslo) je určováno v 45.deň kola o 23-59 *;
   • 4 Číslo zařízení (Samsung Galaxy Tab - číslo) je určováno v 60.deň kola o 23-59 *;
  • 3.1.4. Pokud na vytvořené čislo zařízení připadne účet, který se neúčastní kampaně, pak bude za vítězný účet určený nejbližší předcházející nebo následující účastnický účet. Vítěz je vybrán podle nejvyššího vkladu vypočteného podle vzorce: A - B + C.
  • 3.1.5. Pokud číslo zařízení vytvořené ve výše uvedeném postupu se shoduje s 5-místným číslem účtu, 6-místním, číslem účtu s vynětím první číslicí a 7-místním číslem účtu s vynětím prvních dvou číslic, pak cena - iPad, iPhone, Blackberry a Samsung Galaxy Tab bude udelená majiteli největšího účtu. Největší výška účtu je vypočítaná podle následujícího vzorce: A - B + C. Viz bod 2.4.

4. Zveřejnění výsledků

  • 4.1. Mohou být zveřejněny statistiky zemí a regiónů.
  • 4.2. Výsledky kampaně budou zveřejněny během 7 dní od ukončení kampaně a od dokončení všech nezbytních kontrol.
  • 4.3. Výsledky kampaně budou zveřejněny na oficiální webové stránce instaforex.com.

5. Ceny

5.1. Obecné ustanovení

  • 5.1.1. Do 20 dnů po zveřejnění výsledků, vítěz telefonicky komunikuje s pořadateli ohledně data, času a místa vyzvednutí ceny.
  • 5.1.2. Po určení vítězného obchodního účtu organizátor zkontroluje informace účastníka a platnost účasti v kampani, podle bodu 2.1-2.3. V případě, že se některé údaje ukáží jako nepravdivé nebo účastník nemá právo zúčastnit se kampaně, výběr se považuje za neplatný.
  • 5.1.3. V případě, že převzetí ceny je narušeno vítězem (nepředložení průkazu nebo průkazu totožnosti po uplynutí platnosti atd.), pořadatel si vyhrazuje právo na nepovolení předání ceny.

5.2. Hlavní ceny kampaně - iPad, iPhone, Blackberry a Samsung Galaxy Tab.

  • 5.2.1. Vítěz může převzít jednu z hlavních výher kampaně pouze v jedné z kanceláří společnosti v Ruské federaci (Kaliningrad, Moskva, Petrohrad) nebo může být dodána do jakékoliv části světa se souhlasem vítěze.
  • 5.2.2. Cena je předána vítězi až po kontrole průkazu a podpisu potvrzení, kde jsou uvedeny následující údaje: celé jméno, datum narození, údaje totožnosti a telefonní číslo s kódem země a města. V případě, že vítěz neposkytne tyto informace, pořadatel si vyhrazuje právo neudělit cenu vítězi.
  • 5.2.3. V případě, že vítěz kampaně není schopný převzít cenu, smlouva o převodu můze být uzavřena s jinou osobou na základě zmocnění od vítěze.
  • 5.2.4. Jakmile je cena převzata, účastník kampaně je odpovědný za zaplacení daně a dalších povinných plateb stanovených vládou.
  • 5.2.5. Výměnou za hlavní cenu kampaně - iPad, iPhone, Blackberry a Samsung Galaxy Tab, si může vítěz vybrat alternativní cenu, vytvoření obchodního účtu s částkou rovnou ceně zařízení, které vyhrál. Tento účet má ale určitá omezení:
   • The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.
   • The initial deposit in amount of $1,250 is credited to the trading account only after the winner gets the second level of verification for this account.
   • Počáteční částku ve výši ceny zařízení nelze vybrat, avšak 100% zisku získaného z nich může být vybraných bez omezení.

6. Závěrečná ustanovení

  • 6.1. Pořadatel zajišťuje bezpečnostní opatření vztahující se na zabezpečení kampaně proti neoprávněnému přístupu a není oprávněn poskytovat informace třetí straně.
  • 6.2. Jméno vítěze může být zveřejněno pořadatelem v reklamních materiálech podle podmínek dohody. Všechna autorská práva reklamních materiálů, které byly vytvořeny za použití výše uvedených pravidel jsou vyhrazeny pořadatelem.
  • 6.3. Všechny spory a neshody, které se mohou objevit v kampani jsou řešené jednáním.
  • 6.4. Účastí na kampani potvrzujete svůj souhlas a seznámení se s podmínkami.
  • 6.5. Pokud vítěz kampaně odmítá dodržovat pravidla, považuje se to za důvod ke zrušení účtu ze seznamu účastníků.

7. Jazyk

  • 7.1. Hlavním jazykem současných pravidel je angličtina.
  • 7.2. Pro vaše pohodlí, organizátor může poskytnout pravidla i v jiném jazyce, než jeangličtina. Přeložená verze pravidel má však pouze informativní charakter.
  • 7.3. V případě, že se přeložená verze liší od anglické verze smlouvy, anglická verze se považuje za nadřazenou verzi.

Hlavní stránka soutěže Výherci soutěže Vypočítejte si vaše šanci Registrace

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.