Facebook
 
 

"InstaForex Great Race 2015" Termíny a Podmínky

I. Všeobecná ustanovení

  • 1. "InstaForex Great Race 2015" soutěž je pořádaná společností InstaForex Group.
  • 2. Soutěž zahrnuje 4 kola a finále.
  • 3. Období trvání soutěže:
   • - 20.10.2014 - 21.11.2014;
    - 12.01.2015 - 13.02.2015;
    - 30.03.2015 - 01.05.2015;
    - 15.06.2015 - 17.07.2015.
  • 4. Období registrace pro 4 soutěžní kola:
   • - 25.08.2014 - 17.10.2014;
    - 10.11.2014 - 09.01.2015;
    - 26.01.2015 - 27.03.2015;
    - 13.04.2015 - 12.06.2015.
  • 5. Finále soutěže: 24.08.2015 - 25.09.2015.
  • 6. Celková částka určená na výhry v soutěži "InstaForex Great Race 2015" je 55 000 USD.
  • 7. Odstupňování výher pro první čtyři kola Soutěže je následující:
   • - 1 cena - 3000 USD;
    - 2 cena - 2000 USD;
    - 3 cena - 1500 USD;
    - 4 cena - 800 USD;
    - 5 cena - 600 USD;
    - 6 cena - 400 USD;
    - 7 cena - 300 USD + 40 bonusových bodů;
    - 8 cena - 250 USD + 30 bonusových bodů;
    - 9 cena - 200 USD + 20 bonusových bodů;
    - 10 cena - 150 USD + 10 bonusových bodů;
    - 11 cena - 100 USD + 5 bonusových bodů.
  • 8. Odstupňování výher pro Finále Soutěže je následující:
   • - 1 cena - 6000 USD;
    - 2 cena - 3500 USD;
    - 3 cena - 2300 USD;
    - 4 cena - 1500 USD;
    - 5 cena - 1000 USD;
    - 6 cena - 850 USD;
    - 7 cena - 750 USD;
    - 8 cena - 550 USD;
    - 9 cena - 350 USD;
    - 10 cena - 300 USD;
    - 11 cena - 250 USD;
    - 12 cena - 200 USD;
    - 13 cena - 150 USD;
    - 14 cena - 100 USD.
  • 9. Navíc jsou během prvních 4 kol soutěže & quot; InstaForex Great Race 2015 & quot; přidány k peněžním výhrám bonusové body, které mohou být použity ve Finále soutěže. Účastník získá za každý bonusový bod dodatečných 1000 USD k počátečnímu vkladu na jeho soutěžní účet . Účastníci, kteří se zúčastnili předchozích kol soutěže InstaForex Great Race a získali bonusové body by měly zaslat email na adresu [email protected], kde požádají o přidělení bonusu na jejich účty ve finále soutěže.
  • 10. Registrace do Finále Soutěže "InstaForex Great Race 2015" začína 22.06.2015 o 00:00 (čas v terminály) a končí 21.08.2015 o 23:59 (čas v terminály).

II. Účastníci.

  • 1. Každý obchodní účet v společnosti InstaForex se může účastnit všech kol Soutěže.
  • 2. Soutěže se mohou zúčastnit pouze plnoletí (nad 18 let) účastníci.
  • 3. Každý účastník Soutěže se musí zaregistrovat na stránkách společnosti InstaForex.
  • 4. Účastník souhlasí s tím, že poskytne pravdivé údaje, celé jméno, které se zcela shoduje se jménem uvedeným v identifikačním dokumentu a platný kontaktní email.
  • 5. V případě obchodování na dvou nebo více účtech, které je prováděno ze stejné IP, si pořadatel soutěže vyhrazuje právo smazat jejich majitele(ů). Proto velmi doporučujeme vyhnout se používání GPRS a 3G modemů.
  • 6. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit registraci, kteréhokoliv účastníka bez vysvětlení důvodu diskvalifikace nebo diskvalifikovat jakéhokoliv účastníka během nebo po konci Soutěže bez udání důvodu. Důvod pro diskvalifikaci může být otevírání velkého objemu opačných objednávek na stejných měnových párech na rozdílných obchodních účtech a v přibližně stejném čase, také využívání chyb v toku cen pro získání jistého profitu.
  • 7. Přihlášením do soutěže Účastník souhlasí se všemi omezeními a pravidly Soutěže.
  • 8. Účast blízkých příbuzných ve stejné soutěži je zakázána. Pokud se registrační údaje Účastníka shodují s údaji jiného účastníka, Společnost má právo považovat tuto shodu za důvod k diskvalifikaci.

III. Obchodní podmínky

  • 1. Po ukončení registrace se stane Účastník majitelem demo účtu.
  • 2. Počáteční vklad je 100000 USD pro všechny účastníky a nemůže být změněn.
  • 3. Páka je 1:500.
  • 4. Demo účet je otevřen pro každé kolo Soutěže.
  • 5. Všechny objednávky zadané za netržní cenu budou zrušeny. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na diskvalifikaci účtu v případě, že byl účet použit pro obchodování za netržní ceny.
  • 6. Účastníci soutěže mohou používat expertních poradců (AOS) a jakékoliv obchodní strategie bez omezení.
  • 7. V soutěži jsou dostupné pro obchodování pouze hlavní a křížové měnové páry.
  • 8. Minimální objem obchodu je 0.01, maximální je 10 lotů. Krok mezi velikostmi je 0.01 lotu.
  • 9. Účastník soutěže si může změnit svůj obchodní účet na Bezswapový kontaktováním oddělení podpory.
  • 10. Maximální počet otevřených obchodů včetně čekajících objednávek je 5.
  • 11. Stop Out úroveň je 10%.
  • 12. Ostatní obchodní podmínky pro soutěžní obchodní účty jsou stejné jako live obchodních účtech společnosti InstaForex.

IV. Určení Vítěze

  • 1. Po ukončení každého kola Soutěže jsou všechny obchody automaticky uzavřeny za aktuální ceny.
  • 2. Za vítězů budou označený majitelé s nejvyššími stavy účtů.
  • 3. V případě, že dva účastníci budou mít stejný profit, Vítěze určí Společnost.
  • 4. Jména Vítěze soutěže budou zveřejněny.
  • 5. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout žádost o registraci Účastníka bez udání důvodu a diskvalifikovat Účastníka, také během Soutěže nebo po jejím konci, na základě přímých nebo nepřímých důkazů o pokusu o podvodné jednání s vyhranými prostředky.
  • 6. Společnost si vyhrazuje právo zamítnout připsání výhry, pokud Účastník nahromadí výhry na jednom nebo několika účtech.

V. Zveřejnění výsledků.

  • 1. Stav účtů účastníků je volně přístupný po dobu konání soutěže na stránkách společnosti.
  • 2. Společnost si vyhrazuje právo zveřejnit výpisy účastníka po skončení Soutěže.
  • 3. Také mohou být zveřejněny údaje odkud pocházejí účastníci.
  • 4. Výsledky soutěže budou zveřejněny do 14 dnů od ukončení Soutěže a ukončení všech kontrolních procesů.

VI. Převzetí ceny.

  • 1. Vítěz si musí otevřít a verifikovat svůj live obchodní účet do 30 dnů po oznámení výsledků soutěže.
  • 2. Peněžní výhra bude připsána na verifikován live obchodní účet otevřený vítězem.
  • 3. Vítěz si uvědomuje odpovědnost za jakékoli aktivity na účtu otevřeném v rámci Soutěže a za porušení dohod a regulací uplatňovaných pořadatele kampaně InstaForex Group.
  • 4. Peníze nemohou být z účtu vybrány. Jakýkoli zisk vytvořený nad částku výhry může být z účtu vytažen.
  • 5. Organizátor si vyhrazuje právo prohlásit, kteroukoliv již udělenou cenu za neplatnou a za předmět zrušení na základě přímých nebo nepřímých důkazů o pokusech o podvodné jednání s výherními prostředky.
  • 6. Obchodní účet je uzavřen automaticky po vyplnění žádosti o výběr. Při posuzování žádostí se specialisté ujistí, že zůstatek a volná marže souhlasí s částkou dostupnou na výběr. V případě, že dojde k neshodě mezi těmito částkami, bude požadovaná částka vrácena zpět na obchodní účet.

VII. Jazyky

  • 1. Oficiální jazyk těchto pravidel je Angličtina.
  • 2. Pro pohodlí Účastníka, Organizátor může poskytnout pravidla i v jiném jazyce než je angličtina. Přeložená verze má však pouze informační charakter.
  • 3. V případě, že jste při čtení zjistili, že je rozdíl mezi přeloženou a anglickou verzí pravidel, za směrodatné se berou pravidla uvedená v Anglické verzi.

Domácí stránka soutěže

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.