empty
 
 


ForexCopy Monitoring

ForexCopy Monitoring je seznam obchodníků, kteří nabízejí ke kopírování své obchody. Jakmile se obchodník v systému zaregistruje, jeho účet se zobrazí v seznamu traderů. U všech traderů si můžete zobrazit detailní analýzu obchodů - jejich četností, stupněm rizika, obchodními výsledky a dalšími charakteristikami. Chcete-li tyto informace zobrazit, jednoduše klikněte na číslo účtu v následující tabulce.

Systém je naprosto transparentní, obchodníci nemohou skrývat žádné obchody ani jejich výsledky.

ForexCopy Monitoring vám může říct více o

Zisky obchodníků za vybrané časové období
Zůstatek a majetek na obchodním účtu
Objem aktuálního obchodů a jejich počet
Počet aktivních investorů a jejich následovníků
Denní výsledky obchodování
Časové období, po které je obchodník aktivní ve ForexCopy

Podrobné informace o historii obchodů a obchodních výsledcích každého konkrétního účtu vám mohou pomoci vybrat si kopírovanou strategii, která splní všechny vaše potřeby.

Tipy navíc vám pomohou pochopit, jak fungují filtry a jak fungují tlačítka na stránce Monitorování.
Výkony minulých období nezaručují budoucí výsledky
Používání systému ForexCopy s sebou nese určitá rizika. Následovník systému ForexCopy si je plně vědom možnosti ztráty všech svých finančních prostředků v důsledku neúspěšných obchodů ForexCopy obchodníka. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případná rizika spojená s nedostatkem zkušeností a znalostí ForexCopy obchodníka, což může mít vliv na výsledky obchodování.
Nemáte-li dostatek času k prozkoumání monitorovacího seznamu nebo právě začínáte na Forexu, můžete se podívat na top 5 obchodníků, kteří se generují automaticky.
Toto hodnocení vám umožní vybrat nejvhodnějšího obchodníka od aktuálně doporučovaných.
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.
Widget zpětného volání