10.04.201803:26:00UTC+00*Pound Edges Up To 1.3544 Against Franc

Pound Edges Up To 1.3544 Against FrancIn questo momento non potete parlare al telefono?
Ponete la vostra domanda nella chat.