Facebook
 
 

Regels van de "Trade Wise, Win Device" Campagne

1. Algemene bepalingen

  • 1.1 Campagne Titel - "Trade Wise, Win Device" (hierna te noemen - Campagne).
  • 1.2 De Campagne is georganiseerd door de InstaForex Groep'(hierna te noemen - Organisator)
  • 1.3 Binnen de champagne worden de volgende verlotingen gehouden:
   • De verloting van mobiele apparaten: iPad, iPhone, Blackberry en Samsung Galaxy Tab.
  • 1.4 De Campagneperiode bestaat uit drie cycli. Een cyclus duurt twee maanden, voor die periode worden vier gadgets verloot door de InstaForex Company vanaf 23 januari 2014 - de datum waarop de campagne van start gaat.

2. Deelnemers

  • 2.1.Alleen volwassen burgers die een echt trading account bij InstaForex hebben (hierna te noemen- Deelnemer) kunnen deelnemen aan de campagne.
  • 2.2. Om deel te nemen aan de campagne, is het noodzakelijk om een trading account te hebben bij InstaForex Company en die te financieren met 500 dollar of meer tijdens de campagne periode en mee te doen aan de registratiepagina.
  • 2.3. De deelnemer heeft het recht om meer dan 1 account te openen voor de campagne en zo de eigen kansen op overwinning te vergroten. Echter, in het geval dat de wedstrijd Administration meer dan 100 geregistreerde accounts van een persoon opmerkt, is zij gerechtigd het aantal rekeningen te verlagen tot 100.
  • 2.4. Elke account die aan de volgende voorwaarde voldoet: A - B + C> 500 dollar, waarbij A de som is van de deposito's sinds 1 januari 2020, B de is som van onttrekkingen sinds 1 januari 2020, C het handelsresultaat is, is geschikt voor deelname aan deze campagne.

3. Het bepalen van de winnaars

3.1. Bepaling van de winnaar in de "Trade Wise, Win Device" campagne (verder aangeduid als de winnaar)

  • 3.1.1. De winnende account zal worden bepaald met behulp van het volgende schema: de laatste 5 cijfers van de rekening worden gebruikt het bepalen van de winnaar (het maakt niet uit of het 5-cijfers, 6-cijfers of 7-cijfers zijn). Als deze 5 cijfers samenvallen met het apparaat nummer, dan wint de eigenaar van dit account een van de gadgets verloot door InstaForex Company, dat wil zeggen een iPad, iPhone, BlackBerry of Samsung Galaxy Tab.
  • 3.1.2. Om de twee weken bij het begin van een nieuwe verloting om 23:59 zal er een quotering tarief fixatie zijn op het moment de de trading sessie sluit voor de volgende paren:
   • Eerste cijfer van het apparaat nummer - het laatste cijfer van de EUR / USD slotkoers
   • Tweede cijfer van het apparaat nummer - het laatste cijfer van de GBP / USD slotkoers
   • Derde cijfer van het apparaat nummer - het laatste cijfer van de USD / JPY slotkoers
   • Vierde cijfer van het apparaat nummer - het laatste cijfer van de USD / CHF slotkoers
   • Vijfde cijfer van het apparaat nummer - het laatste cijfer van de USD / CAD slotkoers
  • 3.1.3. Tijd en datum van vastlegging van het apparaat nummer:
   • 1 Het apparaat nummer (iPad - nummer) wordt vastgesteld op de 15e dag van de cyclus om 23:59 uur;
   • 2 Het apparaat nummer (iPhone - nummer) wordt vastgesteld op de 30e dag van de cyclus om 23:59 uur;
   • 3 Het apparaat nummer (BlackBerry - nummer) wordt vastgesteld op de 45e dag van de cyclus om 23:59 uur;
   • 4 Het apparaat nummer (Samsung Galaxy Tab - nummer), wordt vastgesteld op de 60e dag van de cyclus om 23:59 uur;
  • 3.1.4. Als een niet-deelnemend account overeenkomt met het gegenereerde apparaat nummer, dan wordt de voorgaande of volgende account aangemerkt als winnaar. De winnaar wordt gekozen met het principe van de grootste deposito, berekend met de formule: A - B + C.
  • 3.1.5. Als het op bovengenoemde manier gegenereerde nummer samenvalt met een 5-cijferig rekeningnummer, een 6-cijferig rekeningnummer waarvan het eerste cijfer niet meerekent en een 7-cijferig rekeningnummer waarvan de eerste twee cijfers niet meetellen, dan zal de prijs ( een iPad, iPhone, BlackBerry of Samsung Galaxy Tab apparaat) worden aangeboden aan de grootste account saldo. Het grootste saldo wordt berekend met de volgende formule: A - B + C. See clause 2.4.

4. Publicatie van resultaten

  • 4.1. Landen en regio statistieken kunnen worden gepubliceerd.
  • 4.2. Campagne resultaten worden gepubliceerd in de loop van 7 dagen na het einde van de campagne, als alle benodigde controles zijn uitgevoerd.
  • 4.3. Campagne resultaten worden gepubliceerd op de officiële website van instaforex.com.

5.In ontvangst nemen van de prijs

5.1. Algemene bepalingen

  • 5.1.1. Binnen 20 dagen na het publiceren van de resultaten onderhandelt de Winnaar met de Organisator door de telefoon over de datum, tijd en plaats van het in ontvangst nemen van de prijs.
  • 5.1.2. Nadat het winnende account bepaald is controleert de Organisator de informatie en legitimiteit van de deelnemer aan de campagne, in overeenstemming met de clausules 2.1 en 2.3 van deze bepalingen. Indien een aantal gegevens van de deelnemer niet kloppen of de deelnemer niet het recht heeft mee te doen aan de campagne, dan wordt de loting als ongeldig beschouwd.
  • 5.1.3. In het geval dat de procedure voor het ontvangen van de prijs wordt geschonden door de winnaar ( door afwezigheid van ID of een ongeldig/verlopen ID) dan heeft de |Organisator het recht de prijs niet uit te reiken.

5.2. Verkrijging van de campagne hoofdprijzen - iPad, iPhone, BlackBerry en Samsung Galaxy Tab

  • 5.2.1. De winnaar kan een van de gewonnen champagne hoofdprijzen alleen in ontvangst nemen in een van de vertegenwoordigende kantoren van de Company in de Russische Federatie (Kaliningrad, Moskou, St. Petersburg), of het kan in elk deel van de wereld worden geleverd, in samenspraak met de winnaar.
  • 5.2.2. Prijs wordt aan de winnaar doorgegeven na ID controle en het ondertekenen van het acceptatie certificaat, waarin de volgende informatie staat: volledige naam, geboortedatum, ID-gegevens en het telefoonnummer van een land en stad code. In het geval dat de winnaar deze informatie niet verstrekt, heeft de Organisator het recht de prijs niet aan de winnaar toe te kennen.
  • 5.2.3.In het geval dat de winnaar van de campagne zelf niet in staat is om de prijs in ontvangst te nemen, kan er een verdrag van overdracht worden gesloten, waarbij iemand anders de volmacht krijgt namens de winnaar.
  • 5.2.4.Zodra de prijs in ontvangst is genomen is de Campagne Deelnemer verantwoordelijk voor betaling van de belastingen en andere verplichte betalingen vastgesteld door de overheid.
  • 5.2.5. In plaats van de hoofdprijs van de campagne - een van de apparaten, waaronder iPad, iPhone, BlackBerry en Samsung Galaxy Tab – kan de winnaar ook kiezen voor de alternatieve prijs: 1250 dollar op het beheerde account. Dit trading account is onderworpen aan bijzondere voorwaarden:
   • The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.
   • The initial deposit in amount of $1,250 is credited to the trading account only after the winner gets the second level of verification for this account.
   • Het eerste stortingsbedrag van $1,250 dollar kan niet van de rekening worden opgenomen, maar elke winst over het bonusgeld kan wel zonder beperkingen worden opgenomen.

6. Slotbepalingen

  • 6.1. De Organisator regelt alle beveiligingsregelingen in verband met de Campagne om onbevoegde toegang te voorkomen en is niet gerechtigd informatie te verstrekken aan een derde partij.
  • 6.2. De naam van de winnaar kan door de Organisator worden gepubliceerd in reclamematerialen volgens de overeenkomstbepalingen. Alle auteursrechten van reclame materialen die werden gemaakt met behulp van de bovengenoemde artikelen blijven eigendom van de Organisator.
  • 6.3. Alle geschillen en meningsverschillen die samen kunnen hangen met de campagne en de resultaten ervan, worden opgelost door onderhandelingen.
  • 6.4. Deelname aan de Campagne houdt in dat de Deelnemer kennis heeft genomen van en instemt met de bepalingen en voorwaarden.
  • 6.5. Als de campagne winnaar de regels weigert te volgen, dan wordt het beschouwd als een reden om het account van de deelnemerslijst te verwijderen.

7. Taal

  • 7.1. De taal van de huidige regels is Engels.
  • 7.2. Voor het gemak van de deelnemer kan de organisator de regels in een andere taal dan Engels bieden. De vertaalde versie van de regels is van een louter informatief karakter.
  • 7.3. In het geval van verschillende lezingen van een vertaalde versie en de rgeels in het Engels, zijn de regels in het Engels beschouwd als een voorafgaande referentiestandaard.

Wedstrijd homepagina Contest winners Calculate chances Registration

Kan u nu niet praten?
Stel uw vraag in de chat.