empty
 
 
Wedstrijd regels
Type Account: demo accounts
Eerste storting: USD 100,000
Wedstrijd frequentie: om de twee maanden van 31 april 2013, tot 31 december 2013
Wedstrijd periode: per maand (iedere wedstrijd is opgebouwd uit vier rondes en de finale)
Prijzen pool: USD 55,000

Wedstrijddeelnemers voeren trading activiteiten uit op demo accounts. Na de voltooiing van iedere wedstrijdronde worden alle trades automatisch afgesloten tegen lopende prijzen. Degenen met de grootste deposito’s worden als winnaars uitgeroepen.

De Wedstrijd en Campagne Administration onderzoekt de eindresultaten. De start van de Great Race 2013 wedstrijd wordt later bekend gemaakt.


Kan u nu niet praten?
Stel uw vraag in de chat.