empty
 
 
Moving Average Indicator

De Bewegende gemiddelde technische indicator (MA) toont de gemiddelde prijs gedurende een bepaalde periode. Deze indicator wordt berekend door middel van wiskundige middeling van de activaprijs voor de gegeven periode. Naarmate de prijsdynamiek verandert, stijgt of daalt de gemiddelde waarde.

Er zijn vier soorten voortschrijdende gemiddelden: de eenvoudige, of aritmetische, exponentiële, afgevlakte en lineair gewogen waarden. De MA-indicator kan worden gebruikt om een resulterende set gegevens te berekenen die het openen en sluiten van prijzen, hoogtepunten en dieptepunten, handelsvolume of metingen van andere indicatoren omvat. Soms gebruiken traders een voortschrijdend gemiddelde van andere voortschrijdende gemiddelden.

Het onderscheidende kenmerk van een voortschrijdend gemiddelde is de gewichtscoëfficiënt die is toegewezen aan de laatste gegevens in een set. Het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde toont dus prijzen met dezelfde gewichtscoëfficiënt binnen de gegeven periode. De voortschrijdende exponentiële en lineair gewogen gemiddelden kennen een hogere gewichtscoëfficiënt toe aan de laatste prijzen in een set.

De voortschrijdend gemiddelde indicator wordt vaak geïnterpreteerd als de correlatie tussen zijn dynamiek en de prijsdynamiek. Als de MA-waarde lager is dan de prijs van een handelsinstrument, moet dit worden beschouwd als een koopsignaal. En omgekeerd, als de MA-lezing hoger is dan de prijs, moet een verkoophandel worden gestart.

Trading op voortschrijdende gemiddelden stelt beleggers in staat beslissingen te nemen in overeenstemming met de huidige ontwikkelingen in de markt. Met andere woorden, ze kopen nadat prijzen een bodem hebben bereikt en verkopen nadat offertes een hoogtepunt hebben bereikt. De MA-methode kan ook op andere indicatoren worden toegepast. De correlatie is hetzelfde: als een indicator boven de MA-waarde komt, zal deze waarschijnlijk blijven stijgen; en als deze onder de MA-waarde daalt, zal deze lager dalen.

Typen voortschrijdende gemiddelden:

Simple Moving Average (SMA)

Exponential Moving Average (EMA)

Smoothed Moving Average (SMMA)

Linear Weighted Moving Average (LWMA)

Moving Average - MA

Formules voor het berekenen van voortschrijdende gemiddelden:

Simple Moving Average, SMA

Het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde wordt berekend door de slotkoersen van bepaalde perioden bij elkaar op te tellen, bijvoorbeeld 12 uur, en de som te delen door het aantal perioden.

SMA = SUM (CLOSE, N)/N

SUM de som;

CLOSE (i) de slotkoers van de lopende periode;

N het aantal perioden.

Exponential Moving Average, EMA

Het exponentiële voortschrijdend gemiddelde wordt berekend door een bepaald deel van de huidige slotkoers toe te voegen aan de vorige MA-waarde. Wat de EMA betreft, hebben de slotkoersen een grotere gewichtscoëfficiënt. Hier is de formule voor de berekening van de EMA:

EMA = (CLOSE (i)*P) + (EMA (i-1)*(100-P))

CLOSE (i) de slotkoers van de lopende periode;

EMA (i-1) de MA-lezing van de vorige periode;

P het percentage van het gebruik van prijsmetingen.

Smoothed Moving Average, SMMA

De formule voor het berekenen van de eerste waarde van het gemiddelde voortschrijdend zwevend gemiddelde is gelijk aan de formule die wordt gebruikt voor de berekening van het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde.

SUM1 = SUM(CLOSE, N)

SMMA1 = SUM1/N

De tweede en volgende meetwaarden worden op de volgende manier berekend:

SMMA (i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE (i))/N

SUM de som;

SUM1 de som van de slotkoersen van N perioden die beginnen bij de vorige balk;

SMMA (i - 1) het afgevlakte voortschrijdend gemiddelde van de vorige balk;

SMMA (i) het afgevlakte voortschrijdend gemiddelde van de huidige balk (behalve de eerste);

CLOSE (i) de huidige slotkoers;

N de periode van vloeiend maken.

Linear Weighted Moving Average, LWMA

In het lineair gewogen zwevend gemiddelde krijgt de nieuwste gegevens in de set een grotere gewichtscoëfficiënt toegewezen, terwijl de eerdere prijzen een kleiner gewicht hebben. De LWMA wordt berekend door elk van de slotkoersen te vermenigvuldigen met een bepaalde gewichtscoëfficiënt.

LWMA = SUM (Close (i)*i, N)/SUM (i, N)

SUM the sum;

CLOSE(i) de huidige slotkoers;

SUM (i, N) de som van de gewichtscoëfficiënt;

N de periode van vloeiend maken.

Take the first step towards your goal
Open account
Develop your trading skills without risking your money
Open demo account
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2023

De Relative Strength Index Technische Indicator (RSI) is een prijs-volgende oscillator die loopt van 0 tot 100. RSI is opgericht door Wilder, hij raadt aan om een 14-daagse RSI te gebruiken. Naarmate de tijd verstrijkt hebben de 9-daagse en 25-daagse Relative Strenght Index indicatoren ook aan populariteit gewonnen. Een van de populaire methoden van de RSI analyse is op zoek gaan naar een divergentie waarin de prijs een nieuw hoogtepunt vormt en de RSI niet haar eerdere hoogte overtreft. Deze divergentie is een indicatie van een aankomende omkering. Als de Relative Strength Index naar beneden draait en onder haar meest recente dieptepunt daalt, dan betekent dit dat de RSI een mislukte swing heeft voltooid. De mislukte swing is een bevestiging van de op handen zijnde omkering.

De volgende Relative Strength Indexen zijn te onderscheiden:

Tops en bottoms De Relative Strength Index wordt gewoonlijk gevormd boven 70 en onder 30. Ze hebben meestal vooraf top en bodemvorming in de koersgrafiek;

Grafiek modellen De RSI vormt vaak grafiek patronen zoals hoofd en schouders of driehoeken al dan niet zichtbaar op de grafiek;

Mislukte swing (Steun of weerstand doorvoeringen of doorbraken) Dit is waar de Relative Strength Index een eerdere high (piek) overtreft of onder een recente low(dal)komt;

Steun en weerstand niveaus De niveaus van steun en weerstand zijn beter te zien op de grafiek van de Relative Strength Index dan op de koersgrafiek.

Verschillen Verschillen ontstaan wanneer de prijs een nieuw hoog (of laag) maakt, maar niet bevestigd wordt door een nieuwe hoog (of laag) in de Relative Strength Index grafiek. Prijzen corrigeren zich meestal en bewegen in de richting van de RSI.

Berekening

RSI = 100-(100/(1+U/D))

Waar:
U - het gemiddelde aantal positieve prijsveranderingen;
D - het gemiddelde aantal negatieve prijsveranderingen.

Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
Kan u nu niet praten?
Stel uw vraag in de chat.
Widget callback