empty
 
 

Warunki Akcji "Gadżety w prezencie od InstaForex"

1. Postanowienia ogólne

  • 1.1. Nazwa akcji– Gadżety w prezencie od InstaForex (dalej – Akcja).
  • 1.2. Akcja jest organizowana przez spółkę InstaFintech (dalej - Organizator).
  • 1.3. W ramach Akcji jest przeprowadzane:
   • Losowanie gadżetów iPad, iPhone, Samsung i Samsung Galaxy Tab.
  • 1.4 Czas trwania Akcji oznacza okres dwóch miesięcy, w ramach którego odbędzie się loteria czterech urządzeń od firmy InstaForex.

2. Uczestnicy Akcji

  • 2.1. W Akcji mogą wziąć udział prawnie kompetentni pełnoletni obywatele, którzy posiadają w firmie rzeczywiste konto handlowe (zwani dalej - Uczestnikami.
  • 2.2. Aby wziąć udział w Akcji, należy zasilić rzeczywiste konto handlowe w firmie InstaForex w wysokości 500 USD lub więcej w Czasie trwania Akcji i zarejestrować się na stronie rejestracji.
  • 2.3. Uczestnik ma prawo zarejestrować więcej niż jedno konto w Akcji, zwiększając tym samym swoje szanse na wygraną głównej nagrody. Jednak w przypadku otworzenia ponad 100 kont administracja konkursu zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby kont tego klienta do 100.
  • 2.4. W Akcji może uczestniczyć każde konto, które spełni warunek: A - B + C > 500 USD, gdzie A - kwota zasilenia od 1 stycznia 2020 (GMT+3), B - wypłaty od 1 stycznia 2020(GMT+3), C - wynik handlu.

3. Określenie zwycięzców

3.1. Określenie zwycięzcy Loterii "Gadżety w prezencie od InstaForex" (zwanego dalej Zwycięzcą Akcji).

  • 3.1.1. Konto zwycięzcy akcji zostanie określone za pomocą następującego schematu: w algorytmie wyznaczania zwycięzcy używane są ostatnie 5 cyfr konta (niezależnie od tego, czy jest to 5-cyfrowe, 6-cyfrowe czy 7-cyfrowe). Jeśli te 5 cyfr pasuje do numeru gadżetu, wówczas posiadacz konta staje się właścicielem jednego z urządzeń od firmy InstaForex, a mianowicie iPad, iPhone, Samsung i Samsung Galaxy Tab.
  • 3.1.2. Co dwa tygodnie od rozpoczęcia nowego losowania jednego z urządzeń o godzinie 23:59 będą ustalane kursy po zakończeniu handlu na następujących parach:
   • Pierwsza cyfra numeru gadżetu – ostatnia cyfra z zamknięcia EURUSD
   • Druga cyfra numer gadżetu – ostatnia cyfra z zamknięcia GBPUSD
   • Trzecia cyfra numeru gadżetu - ostatnia cyfra z zamknięcia USDJPY
   • Czwarta cyfra numeru gadżetu - ostatnia cyfra z zamknięcia USDCHF
   • Piąta cyfra numeru gadżetu – ostatnia cyfra z zamknięcia USDCAD
  • 3.1.3. Jeśli konto, do którego pasuje wygenerowany numer gadżetu, nie należy do Uczestnika, zwycięzcą zostanie osoba go wyprzedzająca lub poprzedzająca. Zwycięzca zostaje wybrany zgodnie z zasadą największego depozytu, który jest obliczany według wzoru: A - B + C.
  • 3.1.4. ЕJeśli do wygenerowanego w ten sposób numeru gadżetu pasuje kilka numerów: 5-cyfrowe konto, wynik odrzucenia pierwszej cyfry 6-cyfrowego numeru konta i wynik odrzucenia dwóch pierwszych cyfr 7-cyfrowego konta handlowego, to główna nagroda, jedno z urządzeń iPad, iPhone, Samsung i Samsung Galaxy Tab, trafia do posiadacza konta z największym depozytem (największy depozyt jest obliczany zgodnie ze wzorem: A - B + C). Patrz punkt 2.4.

4. Publikacja wyników

  • 4.1. Publikacji mogą podlegać statystyki krajów i regionów, z których rejestrowane były konta uczestników.
  • 4.2. Wyniki Akcji są publikowane w ciągu 7 dni od zakończenia akcji i po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych kontroli.
  • 4.3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej instaforex.com.

5. Odbieranie nagród

5.1. Postanowienia ogólne.

  • 5.1.1. Zwycięzca Akcji w terminie 20 dni po ogłoszeniu wyników Akcji i loterii uzgadnia z Organizatorem telefonicznie datę, godzinę i miejsce odbioru nagrody.
  • 5.1.2. Po ustaleniu konta handlowego zwycięzcy Organizator sprawdza informacje o Uczestniku, a także zgodność jego udziału w Akcji zgodnie z punktami 2.1. - 2.3. niniejszego regulaminu. Jeśli jakiekolwiek dane nie są prawdziwe, a także jeśli uczestnik nie ma prawa do wzięcia udziału w Akcji, losowanie uznaje się za nieważne.
  • 5.1.3. W przypadku naruszenia procedury uzyskiwania nagrody (brak paszportu lub upłynięcie terminu ważności itp.) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody.

5.2. Odebranie głównych nagród Akcji - iPad, iPhone, Samsung i Samsung Galaxy Tab

  • 5.2.1. The Winner can obtain one of the Campaign main prizes only in one of the Company's representative offices in the Russian Federation (Kaliningrad, Moscow, St. Petersburg) or it can be delivered to any part of the world in accordance with the Winner's decision. Reconciliation includes reimbursement by the client of possible additional costs of transporting the prize.
  • 5.2.2. Prize is passed to the Winner only after ID checking and the Acceptance Certificate signing where the following information is written: full name, date of birth, ID data and phone number with a country and city code. In case the Winner does not provide this information, the Organizer reserves the right not to award the Winner.
  • 5.2.3. In case the Winner of the Campaign is not able to receive prize, treaty of cession can be concluded with another person by power of attorney from the Winner.
  • 5.2.4. As soon as the prize is obtained, the Campaign Participant is responsible for tax payment and other compulsory payments set by the Government.
  • 5.2.5. Instead of the main prize of the Campaign - one of the devices including iPad, iPhone, Samsung, and Samsung Galaxy Tab - the Winner may take the alternative prize: $1250 managed account. This trading account is subject to the special conditions:
   • The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.
   • The initial deposit in amount of $1,250 is credited to the trading account only after the winner gets the second level of verification for this account.
   • the initial deposit in amount of $1,250 is not available for withdrawal, but any profit made over the bonus funds can be withdrawn without any restrictions.
  • 5.2.6. The Winner agrees that after any withdrawal is made the prize is being cancelled in full amount.

6. Przepisy końcowe

  • 6.1. Organizator podejmuje działania w celu ochrony danych i informacji związanych z prowadzeniem Akcji przed nieuprawnionym dostępem i nie jest zobowiązany do dostarczania informacji stronom trzecim związanym z prowadzeniem Akcji.
  • 6.2. Fakt uczestnictwa w Akcji świadczy o zgodzie Uczestnika w przypadku wygranej na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celach reklamowych. Wszelkie prawa autorskie do materiałów reklamowych będą należeć do Organizatora.
  • 6.3. Wszelkie spory i niezgody mogące powstać w związku z prowadzeniem Akcji i jej skutkami rozstrzygane będą w drodze negocjacji.
  • 6.4. Udział w Akcji oznacza automatycznie zapoznanie się i pełną zgodę Uczestników na warunki i zasady jej przeprowadzania.
  • 6.5. Jeżeli zwycięzca Akcji odmówi spełnienia wszystkich warunków i zasad jej przeprowadzania, jego udział w Akcji podlega anulowaniu.

7. Język regulaminu Akcji.

  • 7.1. Głównym językiem warunków jest angielski.
  • 7.2. Dla wygody klientów firma może udostępnić tłumaczenie warunków Akcji na inne języki. To tłumaczenie służy wyłącznie do celów informacyjnych.
  • 7.3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją niniejszych warunków Akcji a ich tłumaczeniem, wersja angielska jest uważana za priorytet.

Główna strona konkursu Zwycięzcy konkursu Oblicz szanse Rejestracja

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.