Facebook
 
 

Regulamin konkursów "Wielki Szlak InstaForeks 2015"

I. Postanowienia ogólne

  • 1. Konkurs «Wielki Szlak InstaForeks 2015» organizowany przez grupę spółek Instaforex.
  • 2. Konkurs składa się z 4 etapów i jednego finału.
  • 3. Czas trwania każdego z 4 etapów:
   • - 20.10.2014 - 21.11.2014;
    - 12.01.2015 - 13.02.2015;
    - 30.03.2015 - 01.05.2015;
    - 15.06.2015 - 17.07.2015.
  • 4. Czas przeprowadzenia rejestracji w każdym z czterech etapów konkursu:
   • - 25.08.2014 - 17.10.2014;
    - 10.11.2014 - 09.01.2015;
    - 26.01.2015 - 27.03.2015;
    - 13.04.2015 - 12.06.2015.
  • 5. Czas przeprowadzenia finału konkursu – 24.08.2015 - 25.09.2015.
  • 6. Fundusz nagród konkursu «Wielki Szlak InstaForeks 2015» wynosi 55000 USD.
  • 7. Nagrody przyznawane w pierwszych czterech etapach konkursu:
   • - 1 nagroda – 3000 USD;
    - 2 nagroda – 2000 USD;
    - 3 nagroda – 1500 USD;
    - 4 nagroda – 800 USD;
    - 5 nagroda – 600 USD;
    - 6 nagroda – 400 USD;
    - 7 nagroda – 300 USD + 40 punktów bonusowych;
    - 8 nagroda – 250 USD + 30 punktów bonusowych;
    - 9 nagroda – 200 USD + 20 punktów bonusowych;
    - 10 nagroda – 150 USD + 10 punktów bonusowych;
    - 11 nagroda – 100 USD + 5 punktów bonusowych.
  • 8. Nagrody przyznawane w FINALE konkursu:
   • - 1 nagroda – 6000 USD;
    - 2 nagroda – 3500 USD;
    - 3 nagroda – 2300 USD;
    - 4 nagroda – 1500 USD;
    - 5 nagroda – 1000 USD;
    - 6 nagroda – 850 USD;
    - 7 nagroda – 750 USD;
    - 8 nagroda – 550 USD;
    - 9 nagroda – 350 USD;
    - 10 nagroda – 300 USD;
    - 11 nagroda – 250 USD;
    - 12 nagroda – 200 USD;
    - 13 nagroda – 150 USD;
    - 14 nagroda – 100 USD.
  • 9. Oprócz środków pieniężnych w 4 pierwszych etapach przewidziane są punkty, które mogą być wykorzystane w finale konkursu «Wielki szlak InstaForeks 2015». Na każdy bonusowy punkt w finale serii konkursów do początkowego depozytu uczestnika dodaje się 1000 USD. Każdemu, kto brał udział w poprzednich etapach konkursu «Wielki szlak InstaForeks» i otrzymał punkty bonusowe, należy napisać na [email protected] list z prośbą zaliczyć punkty bonusowe na jego konto w finałowym etapie.
  • 10. Rejestracja w finale konkursu "Wielki szlak InstaForeks 2015" rozpoczyna się 22.06.2015 o 00:00 (czas terminala) i kończy się 21.08.2015 o 23:59 (czas terminala).

II. Uczestnicy

  • 1. Każdy właściciel rachunku w spółce Instaforex może wziąć udział we wszystkich etapach konkursu.
  • 2. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby mające ukończone 18 lat.
  • 3. Każdy uczestnik konkursu musi zarejestrować się na stronie internetowej spółki Instaforex.
  • 4. Uczestnik zgadza się z koniecznością podania podczas rejestracji prawdziwych danych, imienia i nazwiska dokumentu, stwierdzającego tożsamość osoby, aktualnego adresu e-mailowego.
  • 5. W przypadku stwierdzenia, że transakcje na dwóch lub więcej kontach prowadzone są z jednego IP, administracja ma prawo do dyskwalifikacji właściciela(-li) tych kont, w związku z czym zdecydowanie odradzamy korzystanie z połączeń GPRS i 3G-modemów.
  • 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Uczestnika bez podania przyczyn i zdyskwalifikować Uczestnika w trakcie lub po zakończeniu Konkursu z wyjaśnieniem przyczyn. Powodem dyskwalifikacji może być otwarcie na różnych kontach przeciwstawnych transakcji o dużej pojemności w bliskim czasie według takich samych par, a także wykorzystanie błędów w notowaniach dla uzyskania gwarantowanego zysku.
  • 7. Rejestrując się w konkursie, uczestnik konkursu akceptuje wszystkie ograniczenia i reguły, obowiązujące w konkursie.
  • 8. W konkursie jest zabroniony udział rachunków bliskich krewnych. W przypadku, jeśli którekolwiek dane rejestracyjne konta Uczestnika są identyczne z danymi innego Uczestnika, Spółka ma prawo zakwalifikować ten zbieg okoliczności, jako podstawę do dyskwalifikacji.

III. Warunki handlowe

  • 1. Po rejestracji w konkursie uczestnik otrzymuje DEMO-konto.
  • 2. Początkowy depozyt wynosi 100 000 USD dla wszystkich uczestników i nie może być zmieniony.
  • 3. Dźwignia 1:500.
  • 4. Aby wziąć udział w każdym etapie konkursu należy zarejestrować nowe konto Demo
  • 5. Wszystkie zlecenia transakcji, otwierane według cen nie rynkowych podlegają odwołaniu. Również administracja konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji konta, na którym wykryto trading według cen nie rynkowych.
  • 6. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z doradców handlowych i wszelkich strategii bez żadnych ograniczeń.
  • 7. Do dokonania transakcji dostępne są tylko główne pary walutowe i pary cross-kursu.
  • 8. Minimalna wartość transakcji wynosi 0.01, a maksymalna - 10 lotów. Krok wynosi 0.01 lota.
  • 9. Uczestnik konkursu może zmienić rachunek na Swap-Free sięgając po wsparcie techniczne.
  • 10. Maksymalna liczba transakcji, włącznie oczekujących zamówień, jest równa 5.
  • 11. Poziom Stop Out wynosi 10%.
  • 12. Wszystkie inne warunki handlowe dla konkurencyjności rachunków są podobne do warunków handlowych dla prawdziwych kont w spółce InstaForex.

IV. Wyłonienie zwycięzców

  • 1. Po zakończeniu każdego z etapów konkursu, wszystkie transakcje uczestników konkursu automatycznie zamykane są w cenach bieżących.
  • 2. Posiadacze największych depozytów zostaną zwycięzcami.
  • 3. W przypadku, gdy dwóch uczestników konkursu mają ten sam wolumen depozytu w wyniku konkursu, decyzja w sprawie podziału miejsc pomiędzy tymi dwoma stronami podjęta będzie przez Spółkę.
  • 4. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie ich imienia i nazwiska.
  • 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Uczestnikowi rejestracji, bez podania powodów i zdyskwalifikować Uczestnika w procesie albo po zakończeniu Konkursu na podstawie bezpośrednich i pośrednich dowodów prób podejmowania przez Uczestnika machinacji z środkami nagrody.
  • 6 Spółka zastrzega sobie prawo do nie naliczania nagrody w przypadku, gdy na jednym lub kilku rachunkach klienta prowadzone jest gromadzenie nagród i środków.

V. Ogłoszenie wyników

  • 1. Poziom środków na rachunkach uczestników konkursu znajduje się w domenie publicznej, na stronie internetowej spółki w ciągu całego konkursu.
  • 2. Spółka zastrzega sobie prawo do publikacji statementów uczestników po zakończeniu konkursu.
  • 3. Opublikowana może być statystyka krajów i regionów, z których odbywa się rejestracja konkursowych rachunków uczestników.
  • 4. Wyniki konkursu są publikowane w ciągu 14 dni po zakończeniu konkursu i przeprowadzeniu wszystkich wymaganych weryfikacji.

VI. Nagrody

  • 1. Zwycięzcy powinni otworzyć i zweryfikować konta w ciągu 30 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników konkursu.
  • 2. Środki nagrody zostaną przelane na zweryfokowany rachunek otwierany przez klienta.
  • 3. Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania na rzeczywistym rachunku otwartym przez administrację konkursu, przyznaje się za dokonaną przez niego, zgodnie z umowami i przepisami Grupy Spółek Instaforex.
  • 4. Środki nagrody przelane na rachunek zwycięzcy, są nie do wypłacenia. Wypłaceniu podlegają tylko zyski uzyskane z nagród pieniężnych.
  • 5. Organizator zastrzega sobie prawo do uznania wcześniej przyznanej nagrody za nieważną i podlegającej unieważnieniu na podstawie bezpośrednich i pośrednich dowodów prób podejmowania przez Uczestnika machinacji, mających na celu pranie konkursowych środków.
  • 6. Wypłata środków z rachunku odbywa się automatycznie po składaniu wniosku o wypłatę. Sprawdzenie salda rachunku i wolnych środków pieniężnych (free margin) na zgodność zgłoszenia wypłaty dokonywane podczas przetwarzania zgłoszenia przez specjalistów z działu finansowego. W przypadku niezgodności zgłaszane środki wracają na konto.

VII. Język Regulaminu Konkursu.

  • 1. Głównym językiem regulaminu jest język angielski.
  • 2. Dla wygody klientów Spółka udostępnia tłumaczenie Regulaminu Konkursu w innych językach. Niniejsze tłumaczenie ma charakter wyłącznie informacyjny.
  • 3. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją niniejszego Regulaminu Konkursu oraz jego tłumaczeniem, za priorytetową uważana jest wersja w języku angielskim.

Strona główna konkursu

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.