empty
 
 

Regulamin konkursu "Wygraj Ferrari od InstaForex!"


1. Postanowienia ogólne

  • 1.1 Nazwa konkursu – Wygraj Ferrari od InstaForex! (dalej – Konkurs).
  • 1.2 Konkurs organizowany jest przez grupę firm InstaFintech (dalej – Organizator).
  • 1.3 W ramach Konkursu odbywa się losowanie samochodu Ferrari F8 Tributo
  • 1.4 Całkowity okres trwania konkursu – od 9 grudnia 2019 do 9 grudnia 2022 (dalej - Okres trwania konkursu).

2. Uczestnicy Konkursu

  • 2.1 W Promocji mogą wziąć udział pełnoletni obywatele posiadający rzeczywiste konta handlowe w InstaForex (dalej - Uczestnik).
  • 2.2 Aby wziąć udział w Konkursie, należy zasilić rzeczywiste konto handlowe w InstaForex na 1000 USD lub więcej w Okresie Trwania Konkursu i się zarejestrować. Dla posiadaczy kart klubowych InstaForex kwota minimalnego depozytu niezbędnego do wzięcia udziału w promocji wynosi 500 USD.
  • 2.3 Uczestnik ma prawo zarejestrować więcej niż jedno konto w Konkursie, zwiększając tym samym swoje szanse na wygranie głównej nagrody. Jednak w przypadku wykrycia otwarcia ponad 100 kont, administracja konkursów zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby kont uczestniczących w Konkursie tego klienta do 100 kont.
  • 2.4 W Konkursie będą uwzględnianie konta, które spełniają następujący warunek: A -B + C > $1000, gdzie A - kwota wpłat od 9 grudnia 2019 roku, B - wypłaty od 9 grudnia 2019 roku, C - wynik handlu. Jeśli C<0, to warunek jest uproszczony do A - B > $1000. Dla posiadaczy kart klubowych InstaForex konto musi spełniać warunek: A - B + C > $500, gdzie A - kwota wpłąt od 9 grudnia 2019 roku, B - wypłaty od 9 grudnia 2019 roku, C - wynik handlu. Jeśli C<0, to warunek jest uproszczony do A - B > $500.

3. Warunki handlowe

  • 3.1 Wszystkie zlecenia handlowe otwierane po cenach nierynkowych podlegają anulowaniu.
  • 3.2 Uczestnik może korzystać z doradców handlowych (expert advisors) i strategii handlowych bez ograniczeń.
  • 3.3 Uczestnik może w każdej chwili zmienić typ swojego konta handlowego na Swap-Free (i odwrotnie), kontaktując się z Działem pomocy technicznej.
  • 3.4 Wszystkie pozostałe warunki handlowe dotyczące kont uczestniczących w Konkursie są analogiczne do warunków handlowych dla rzeczywistych kont handlowych w InstaForex.

4. Ustalenie zwycięzców

  • 4.1 Ustalenie zwycięzcy losowania Ferrari F8 Tributo (dalej Zwycięzca Konkursu).
   • 4.1.1 Konto Zwycięzcy Konkursu zostanie ustalone za pomocą następującego schematu: algorytm ustalania zwycięzcy wykorzystuje ostatnie 5 cyfr konta (niezależnie od tego, czy jest ono 5-cyfrowe, 6-cyfrowe, czy 7-cyfrowe). Jeśli te 5 cyfr będzie zgodnych z Ferrari-numerem, posiadacz tego konta zostanie zwycięzcą Konkursu.
   • 4.1.2 W piątek 9 grudnia 2022 o godzinie 23:59 odbędzie się ustalanie kursów w momencie zamknięcia handlu dla następujących par:
    • Pierwsza cyfra Ferrari-numeru – ostatnia cyfra zamknięcia EUR/USD
    • Druga cyfra Ferrari-numeru – ostatnia cyfra zamknięcia GBP/USD
    • Trzecia cyfra Ferrari-numeru - ostatnia cyfra zamknięcia USD/JPY
    • Czwarta cyfra Ferrari-numeru - ostatnia cyfra zamknięcia USD/CHF
    • Piąta cyfra Ferrari-numeru – ostatnia cyfra zamknięcia USD/CAD
   • 4.1.3 Jeśli konto, z którym pokrywa się wygenerowany Ferrari-numer, nie należy do Uczestnika, zwycięzcą zostanie osoba znajdująca się przed nim, lub po nim. Zwycięzca zostanie wybrany na zasadzie największego depozytu, który jest obliczany według wzoru: A - B + C.
   • 4.1.4 Jeśli z wygenerowanym w ten sposób Ferrari-numer pokryje się kilka kont – konto 5-cyfrowe, konto 6-cyfrowe po odrzuceniu pierwszej cyfry i konto 7-cyfrowe po odrzuceniu pierwszych dwóch cyfr, to główną nagrodę otrzymuje posiadacz konta z największym depozytem (największy depozyt określa się wzorem: A - B + C).

5. Ogłoszenie wyników

  • 5.1 Publikacji mogą podlegać statystyki krajów i regionów, z których następuje rejestracja kont konkursowych uczestników.
  • 5.2 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 45 dni od zakończenia Konkursu i przeprowadzenia wszystkich niezbędnych kontroli.
  • 5.3 Wyniki Konkursu i relacja z ceremonii wręczenia nagród zostaną opublikowane na stronie internetowej www.instaforex.com oraz w niektórych mediach telewizyjnych i drukowanych.

6. Odebranie nagród

  • 6.1. Postanowienia ogólne.
   • 6.1.1 Zwycięzca konkursu w ciągu 20 dni od ogłoszenia wyników Konkursu i losowania uzgadnia z Organizatorem telefonicznie datę, godzinę i miejsce odbioru nagrody.
   • 6.1.2 Po ustaleniu zwycięskiego konta handlowego Organizator sprawdza informacje dotyczące Uczestnika, a także dopuszczenie jego go udziału w Konkursie zgodnie z punktami 2.1. – 2.3. niniejszego regulaminu. Jeśli jakiekolwiek dane nie są autentyczne lub jeśli uczestnik nie kwalifikuje się do udziału w Konkursie, losowanie zostanie uznane za nieważne.
   • 6.1.3 W przypadku naruszenia procedury odbioru nagrody (brak dowodu osobistego lub wygaśnięcie jego ważności itp.) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody.
  • 6.2 Otrzymanie głównej nagrody Konkursu - Ferrari F8 Tributo.
   • 6.2.1 Nagroda może zostać odebrana przez Zwycięzcę w jednym z głównych przedstawicielstw firmy w Federacji Rosyjskiej (Kaliningrad i Moskwa) lub może zostać dostarczona do dowolnego miejsca na świecie w porozumieniu ze zwycięzcą.
   • 6.2.2 Wręczenie nagrody Zwycięzcy Konkursu odbywa się tylko po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, z podaniem w protokole następujących informacji: nazwisko, imię, drugie imię uczestnika, data jego urodzenia, dane dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego z obowiązkowym wskazaniem numeru kierunkowego. Niedostarczenie któregokolwiek z powyższych danych automatycznie pozbawia Zwycięzcę prawa do otrzymania nagrody.
   • 6.2.3 Jeśli Zwycięzca Konkursu nie może otrzymać nagrody samodzielnie, protokół zdawczo-odbiorczy może zostać sporządzony na inną osobę na podstawie pełnomocnictwa notarialnego od Zwycięzcy.
   • 6.2.4 Od momentu otrzymania nagrody Zwycięzca Konkursu jest odpowiedzialny za opłacenie wszystkich podatków i innych istniejących obowiązkowych opłat, określonych przez obowiązujące przepisy.
   • 6.2.5 Koszty transportu samochodu do miejsca zamieszkania Zwycięzcy ponosi firma InstaForex. Jednak Zwycięzca ponosi koszty podatków i opłat celnych.
   • 6.2.6 W zamian za nagrodę główną Konkursu, Zwycięzca może wybrać nagrodę alternatywną - otwarcie konta handlowego do zarządzania w wysokości 300 000 USD. To konto handlowe ma kilka szczególnych cech:
    • początkowe środki w wysokości 300 000 USD są wpłacane na konto handlowe dopiero po przejściu przez Zwycięzcę dwóch poziomów weryfikacji;
    • początkowe środki w wysokości 300 000 USD nie są dostępne do wypłaty, jednak 50% otrzymanego z nich zysku można wypłacić bez ograniczeń;
    • maksymalna liczba otwartych transakcji nie może przekroczyć 10 transakcji, a całkowita liczba lotów dla wszystkich transakcji nie może przekroczyć 600 lotów;
    • minimalna wielkość transakcji wynosi 6 lotów;
    • zabronione jest stosowanie takich strategii handlowych, jak otwieranie pojedynczych jednokierunkowych zleceń o maksymalnym możliwym wolumenie lota za środki nagrody pieniężnej lub, kiedy takie zlecenia są tworzone sztucznie przez otwieranie wielu jednokierunkowych pozycji;
    • maksymalna kwota dostępnego do wypłaty zysku stanowi dwukrotność kwoty nagrody pieniężnej.
   • 6.2.7 Zwycięzca zgadza się, że w przypadku wypłaty środków przyznana nagroda zostanie całkowicie anulowana.

7. Postanowienia końcowe

  • 7.1 Organizator podejmuje działania mające na celu ochronę danych i informacji związanych z prowadzeniem Konkursu przed nieuprawnionym dostępem i nie jest zobowiązany do przekazywania stronom trzecim informacji związanych z prowadzeniem Konkursu.
  • 7.2 Fakt uczestnictwa w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika w przypadku wygrania na:
   • wywiad, w tym w radiu, telewizji i innych mediach;
   • wykorzystanie jego wizerunku (zdjęć itp.) przez Organizatora w celach reklamowych;
   • możliwość wykorzystania jego imienia i nazwiska przez Organizatora konkursu w celach reklamowych bez dodatkowych opłat;
   • wszelkie prawa autorskie do materiałów reklamowych wykonanych przy użyciu obiektów określonych w niniejszym punkcie będą należeć do Organizatora.
  • 7.3 Wszelkie spory i nieporozumienia, które mogą powstać w związku z prowadzeniem Konkursu i jego rezultatami, podlegają rozstrzygnięciu w drodze negocjacji.
  • 7.4 Udział w Konkursie automatycznie oznacza zapoznanie się z warunkami i zasadami jego prowadzenia oraz akceptacje ich przez Uczestników.
  • 7.5 Jeśli Zwycięzca Konkursu odmówi przestrzegania wszystkich warunków i zasad Konkursu, to zostanie on zdyskwalifikowany.

8. Język regulaminu Konkursu

  • 8.1. Głównym językiem regulaminu jest język angielski.
  • 8.2. Dla wygody klientów firma może dostarczyć tłumaczenie regulaminu Konkursu na inne języki. Tłumaczenie to ma charakter wyłącznie informacyjny.
  • 8.3. W przypadku jakichkolwiek różnic między angielską wersją niniejszego regulaminu Konkursu a jego tłumaczeniem, priorytetem jest wersja angielskojęzyczna

Strona główna konkursu Oblicz szanse Rejestracja

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.