empty
 
 

Innowacyjny system ForexCopy od InstaForex umożliwia traderom, zarejestrowanym w systemie, zarządzać warunkami płatności za kopiowanie ich transakcji subskrybentami serwisu. Zasobni Forex-traderzy, udostępniając usługę z kopiowania swoich transakcji, otrzymują wynagrodzenie od każdej skopiowanej transakcji lub prowizję za każdy dzień subskrybcji.

Aby zostać ForexCopy traderem, jest koniecznie otworzyć realne konto na serwerze spółki InstaForex i zarejestrować się w systemie ForexCopy jako trader. Po rejestracji trader ustala warunki, na których ForexCopy subskrybenci będą kopiowali jego transakcje. Są dwa typy prowizji:

prowizja od transakcji, zamkniętych w profit:

  • prowizja od transakcji, którą będzie wypłacał podpisany na projekt ForexCopy subskrybent z każdej transakcji zamkniętej z profitem;
  • prowizja za 0,01 lota, którą będzie wypłacał podpisany na projekt ForexCopy subskrybent za 0,01 lota z każdej transakcji zamkniętej z profitem;
  • procent od dochodu, który będzie oddawał podpisany na projekt ForexCopy subskrybent z każdej transakcji, zamkniętej z profitem.

Prowizja od wielkości utargowanych transakcji:

  • prowizja za 0,01 lota ze wszystkich skopiowanych transakcji na rachunek subskrybenta i zamkniętych z dochodem lub ze stratą, którą będzie wypłacał podpisany na projekt ForexCopy subskrybent w końcu dnia;
  • prowizja w 0,5 pipsa z 1 lota, utargowanego każdym z ForexCopy subskrybentów, którą wypłaca spółka InstaForex. Ten typ prowizji pozwala zrobić ForexCopy- projekt bezpłatnym dla kopiowania subskrybentami i zwiększyć jego atrakcyjność.

Prowizja za każdy dzień subskrybcji:

  • cena za każdy dzień subskrybcji, z wyjątkiem dni, kiedy handel na rynku Forex nie jest prowadzony (25 grudnia i 1 stycznia) oraz weekendów (sobota i niedziela).

Po rejestracji w systemie ForexCopy od InstaForex, twój rachunek tradera będzie automatycznie umieszczono w publicznym monitoringu, którego codziennie przeglądają tysiące potencjalnych subskrybentów w poszukiwaniu udanych inwestycyjnych projektów. W systemie ForexCopy nie ma ograniczeń na liczbę subskrybentów, transakcje jednego ForexCopy tradera mogą być kopiowane przez dziesiątki, setki a nawet tysiące subskrybentów w całym świecie. System kopiowania transakcji jest zautomatyzowany i nie wymaga od tradera żadnych dodatkowych działań, pozwalając jemu skupić uwagę wyjątkowo na handlu na rynku Forex.

ForexCopy traderzy również mają możliwość kopiować transakcje innych traderów, zarejestrowanych w systemie ForexCopy i dostępnych w monitoringu. To daje możliwość występować łącznikiem między grupą traderów, czyje transakcje kompleksowo kopiowane i pokrywają ewentualne wypłaty jednego z nich, i poprzez grupę subskrybentów, którzy z mniejszą skalą kopiują transakcje jednego tradera. Ten schemat działania jest bardzo ciekawy, przecież trader kopiujący transakcje innych traderów, przeprowadza analizę ich handlu, jego średnie ryzyko kosztem kilku różnych metod handlu na rynku Forex z wykorzystaniem analizy technicznej lub fundamentalnej.

Uzyskanie prowizji przez tradera odbywa się codziennie albo po zakończeniu subskrybcji - w zależności od typu prowizji. Trader otrzymuje od subskrybenta ustaloną kwotę prowizji za każdy dzień subskrybcji, jeśli ona była ustalona, lub subskrybent wypłaca prowizję od transakcji, zamkniętych z dochodem po odpisaniu od tradera, przy tym prowizja oblicza się sumarycznie na podstawie zysków i strat na podstawie wyników całego okresu subskrybcji na wybranego tradera. Prowizja z utargowanych lotów nalicza się przez spółkę codziennie pod warunkiem że zostały skopiowane transakcji na rachunki ForexCopy subskrybentów. Prowizje odbywają się automatycznie i nie wymagają ingerencji. Obie strony mogą w reżimie czasu rzeczywistego przeglądać prowizji do wypłaty w danym momencie czasu.

Jednoczesna rejestracja w systemach ForexCopy i PAMM.

Klienci InstaForex mają możliwość jednoczesnego zarejestrowania się z jednego konta handlowego w obu systemach. Dzięki temu, handlując na jednym koncie, trader może nie tylko zezwolić na kopiowanie swoich transakcji w ramach systemu ForexCopy, ale także przyjmować inwestycje w swój projekt PAMM. Z kolei klienci InstaForex mogą wybrać, w jaki sposób mają zamiar czerpać zyski z handlu tradera zarejestrowanego w obu systemach jednocześnie - kopiować jego transakcje jako obserwujący ForexCopy lub inwestować w jego projekt PAMM jako PAMM inwestor.

Zarabiaj więcej z instrumentem fachowego handlu ForexCopy od InstaForex!


Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.