empty
 
 

Klienci firmy InstaForex mają doskonałą możliwość uczestniczenia w systemie kont PAMM.

PAMM system to usługa przeznaczona do wspólnego inwestowania funduszy na rynku walutowym Forex.

PAMM system (Percentage Allocation Management Module) przedstawia zestaw specjalnych kont handlowych do pracy na rynku Forex, za pomocą których zarządzający traderzy dysponują swoim i wspólnym kapitałem inwestorów (innych traderów). Istotą systemu PAMM jest zdolność tradera do przyjmowania inwestycji od innych traderów lub inwestowania własnych środków w inne konta handlowe z jednoczesnym otrzymaniem udziału na tym koncie.

W ten sposób inwestorzy wykorzystują możliwości systemu PAMM, aby czerpać zysk z transakcji dokonywanych przez zarządzających traderów.

Wszystkie inwestycje i transfery w ramach systemu PAMM są kontrolowane przez InstaForex w trybie automatycznym, co gwarantuje wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo, przejrzystość i uwzględnienie wszystkich operacji w systemie.

Zasadniczo konto PAMM jest jedną z form zaufanego zarządzania wspólnymi funduszami wielu traderów, gdzie broker wykonuje księgowość udziałów, zapewnia te same prawa wszystkim traderom i pozwala w dowolnym momencie oddzielić tę część wspólnych funduszy, która należy do każdego z nich osobno. Na koniec okresu handlowego zysk otrzymany na koncie PAMM jest proporcjonalnie rozdzielany pomiędzy uczestników (inwestorów) konta PAMM, natomiast zarządzający trader otrzymuje wynagrodzenie określone w umowie za jego działalność, które może być wyrażone jako procent całkowitego zysku za okres handlu.

Konta PAMM są podzielone na 2 rodzaje: konto PAMM inwestora i konto PAMM zarządzającego tradera. Za pomocą konta PAMM inwestora można przekazywać środki tylko na konta PAMM traderów. Za pomocą konta PAMM zarządzającego tradera można przyjmować jedynie inwestycje z kont PAMM inwestora. Każdy klient firmy InstaForex może zarejestrować nieograniczoną liczbę kont w systemie PAMM jako konta PAMM tradera i PAMM inwestora.

Ważną właściwością systemu PAMM jest zdolność inwestorów PAMM do dywersyfikacji ryzyka poprzez inwestowanie w konta PAMM kilku zarządzających traderów.

Dla PAMM traderów InstaForex przygotował w systemie wyjątkową innowację: otrzymywanie inwestycji od różnych inwestorów na jednym koncie PAMM, co obecnie nie jest oferowane przez żadną z firm brokerskich na świecie. Unikalna technologia obliczania funduszy - produkt managementu firmy i owoc rocznej pracy programistów.

System kont PAMM od firmy InstaForex obecnie jest najlepszy pod względem możliwości dla zarządzających traderów i inwestorów, aczkolwiek udoskonalanie funkcjonalności systemu kont PAMM trwa bez przerwy, co pozwala nam zagwarantować najwyższe standardy obsługi i niezawodność dla klientów InstaForex.

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.