Facebook
 
 

Formula și setările indicatorului mediu mobil: descriere, reglare și aplicare

Indicatorul Mediu Mobil (MA) arată prețul mediu pentru o anumită perioadă de timp. Acest indicator este calculat prin medierea matematică a prețului activului pentru perioada dată. Pe măsură ce dinamica prețurilor se schimbă, valoarea medie a acesteia fie crește, fie scade.

Există patru tipuri de metode medii mobile: cele simple sau aritmetice, exponențiale, netezite și liniare. Indicatorul MA poate fi utilizat pentru a calcula în consecință un set de date care include prețurile de deschidere și închidere, valorile maxime și minime, volumul tranzacțiilor sau citirile altor indicatori medii mobili. Uneori, traderii folosesc media mobilă a altor medii mobile.

Caracteristica distinctivă a unei medii mobile este coeficientul său de greutate care este atribuit ultimelor date dintr-un set. Astfel, indicatorul mediei mobile simple arată prețurile care au același coeficient de greutate în perioada dată. Mediile mobile exponențiale și mediile mobile liniare ponderate atribuie un coeficient de greutate mai mare la ultimele prețuri dintr-un set.

Indicatorul mediei mobile este adesea interpretat ca fiind corelația dintre dinamica sa și dinamica prețurilor. Dacă MA-ul este mai mic decât prețul unui instrument de tranzacționare, atunci ar trebui considerat un semnal de cumpărare. Și invers, dacă MA-ul este mai mare decât prețul, ar trebui inițiată o tranzacție de vânzare.

Tranzacționarea mediilor mobile permite investitorilor să ia decizii în conformitate cu evoluțiile actuale pe piață. Cu alte cuvinte, aceștia cumpără după ce prețurile au atins o limită și vând după ce cotațiile fac valori maxime. Metoda MA poate fi aplicată și la alți indicatori. Corelația este aceeași: dacă un indicator trece deasupra MA-ului, este probabil să crească; și dacă trece sub MA, va scădea mai jos.

Tipuri de medii mobile:

Media Mobilă Simplă (SMA)

Media Mobilă Exponențială (EMA)

Media Mobilă Netezită (SMMA)

Media Mobilă Liniară Ponderată (LWMA)

Media Mobilă

Formule pentru calcularea mediilor mobile:

Media mobilă simplă, SMA

Media Mobilă simplă sau aritmetică se calculează adăugând prețurile de închidere ale anumitor perioade, de exemplu 12 ore și împărțind suma la numărul de perioade.

SMA = SUM (CLOSE, N)/N

SUM — suma;

CLOSE (i) — prețul de închidere al perioadei curente;

N — numărul de perioade.

Media Mobilă Exponențială, EMA

Media Mobilă Exponențială se calculează adăugând o anumită parte din prețul de închidere curent la citirea anterioară de MA. În ceea ce privește EMA, prețurile de închidere au un coeficient de greutate mai mare. Iată formula de calcul a EMA:

EMA = (CLOSE (i)*P) + (EMA (i-1)*(100-P))

CLOSE (i) — prețul de închidere al perioadei curente;

EMA (i-1) — citirea MA-ului din perioada anterioară;

P — procentul de utilizare a citirii prețurilor.

Media Mobilă Netezită, SMMA

Formula pentru calcularea primei citiri a mediei mobile netezite este similară cu cea utilizată pentru calculul mediei mobile simple.

SUM1 = SUM(CLOSE, N)

SMMA1 = SUM1/N

A doua citire și citirile ulterioare sunt calculate în felul următor:

SMMA (i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE (i))/N

SUM — suma;

SUM1 — suma prețurilor de închidere din N perioade care încep de la bara anterioară;

SMMA (i - 1) — media mobilă netezită a barei anterioare;

SMMA (i) — media mobilă netezită a barei curente (cu excepția primei);

CLOSE (i) — prețul curent de închidere;

N — perioada de netezire.

Media Mobilă Liniară Ponderată, LWMA

Pentru media mobilă liniară ponderată, ultimelor date din set este atribuit un coeficient de greutate mai mare, în timp ce prețurile anterioare au o greutate mai mică. LWMA se calculează înmulțind fiecare dintre prețurile de închidere cu un anumit coeficient de greutate.

LWMA = SUM (Close (i)*i, N)/SUM (i, N)

SUM — suma;

CLOSE(i) — prețul curent de închidere;

SUM (i, N) — suma coeficientului de greutate;

N — perioada de netezire.

   Înapoi la lista de indicatori   
Înapoi la lista de indicatori
Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.