Facebook
 
 

Pravila Kampanje "Trguj mudro, osvoji uređaj"

1. Opšta pravila

  • 1.1. Naziv Kampanje - "Trguj mudro, osvoji uređaj" (u daljem tekstu - Kampanja).
  • 1.2. Kampanju organizuje grupa kompanija InstaForex'(u daljem tekstu - Organizator).
  • 1.3. U okviru rada Kampanje biće održana sledeća izvlačenja:
   • Izvlačenje mobilnih uređaja iPad-a, iPhone-a, Blackberry-ja i Samsung Galaxy Tableta.
  • 1.4. Trajanje Kampanje obuhvata dva meseca, tokom kojih će kompanija InstaForex dodeliti četiri uređaja.

2. Učesnici

  • 2.1. U Kampanji mogu učestvovati pravno odgovorni punoletni građani koji poseduju prave trgovačke račune u okviru kompanije InstaForex (u daljem tekstu - Učesnik).
  • 2.2. Da biste učestvovali u Kampanji, neophodno je da dopunite pravi trgovački račun u kompaniji InstaForex sa najmanje 500 USD tokom perioda održavanja Kampanje i da se registrujete na stranici za registrovanje za Kampanju.
  • 2.3. Učesnik ima prava da registruje više do jednog računa u Kampanji i time poveća svoje šanse za dobitak. Međutim, ukoliko administracija takmičenja otkrije više od 100 računa registrovanih od strane iste osobe, ona zadržava pravo da smanji broj računa na 100.
  • 2.4. U ovoj Kampanji može učestovati svaki račun koji zadovoljava uslov: A - B + C > 500 USD, gde je A suma dopune od 1. januara 2020. godine, B suma povučenih sredstava od 1. januara 2020. godine i C rezultat trgovanja.

3. Određivanje dobitnika

3.1. Određivanje dobitnika Kampanje "Trguj mudro, osvoji uređaj" (u daljem tekstu Dobitnik).

  • 3.1.1. Račun Dobitnika biće određen pomoću sledeće šeme: zadnjih 5 cifara računa koristi se u proceduri određivanja dobitnika (bez obzira da li je on petocifren, šestocifren ili sedmocifren). Ukoliko se ovih 5 cifara poklopi sa Brojem uređaja, onda će vlasnik ovog računa osvojiti jedan od uređaja koje dodeljuje kompanija InstaForex, tj. iPad, iPhone, Blackberry i Samsung Galaxy Tab.
  • 3.1.2. Na svake dve nedelje od početka sledećeg koraka izvlačenja uređaja, u 23:59 biće fiksiranje stopa kotacija u momentu zatvaranja trgovačkih sesija sledećih parova:
   • Prva cifra Broja uređaja - zadnja cifra stope zatvaranja EUR/USD
   • Druga cifra Broja uređaja - zadnja cifra stope zatvaranja GBP/USD
   • Treća cifra Broja uređaja - zadnja cifra stope zatvaranja USD/JPY
   • Četvrta cifra Broja uređaja - zadnja cifra stope zatvaranja USD/CHF
   • Peta cifra Broja uređaja - zadnja cifra stope zatvaranja USD/CAD
  • 3.1.3. Vreme i datumi određivanja Broja uređaja:
   • 1 Broj uređaja (iPad - broj) se određuje 15. dana ciklusa u 23:59*;
   • 2 Broj uređaja (iPhone - broj) se određuje 30. dana ciklusa u 23:59*;
   • 3 Broj uređaja (Blackberry - broj) se određuje 45. dana ciklusa u 23:59*;
   • 4 Broj uređaja (Samsung Galaxy Tab - broj) se određuje 60. dana ciklusa u 23:59*;
  • 3.1.4. Ukoliko se račun, koji nije Učesnik u Kampanji, poklopi sa generisanim Brojem uređaja, onda je Dobitnik najbliži prethodni ili sledeći račun. Dobitnik se bira po principu najvećeg depozita, koji se izračunava po formuli: A - B + C.
  • 3.1.5. Ukoliko se na prethodni način generisani Broj uređaja poklopi sa petocifrenim brojem računa, šestocifrenim brojem računa gde se izuzima prva cifra i sedmocifrenim brojem računa gde se izuzimaju prve dve cifre, onda će nagrada - jedan od mobilnih uređaja iPad, iPhone, Blackberry i Samsung Galaxy Tab, biti dodeljena vlasniku računa sa najvećim bilansom. Najveći bilans se određuje po sledećoj formuli : A - B + C. Videti klauzulu 2.4.

4. Objavljivanje rezultata

  • 4.1. Mogu biti objavljene statistike zemalja i regiona iz kojih su izvršene registracije.
  • 4.2. Rezultati Kampanje biće objavljeni u roku od 7 dana nakon završetka Kampanje i izvršenja svih neophodnih provera.
  • 4.3. Rezultati Kampanje biće objavljeni na zvaničnom sajtu instaforex.com.

5. Dodeljivanje nagrada.

5.1. Opšte odredbe.

  • 5.1.1. 20 dana nakon objavljivanja rezultata Kampanje i izvlačenja dobitnika, Organizator se dogovara o datumu, vremenu i mestu uručenja nagrade preko telefona.
  • 5.1.2. Nakon određivanja dobitničkog trgovačkog računa Organizator proverava podatke o Učesniku i legitimnosti njegovog/njenog učešća u Kampanji u skladu sa klauzulama 2.1. - 2.3. ovog pravilnika. U slučaju da se desi da su neki podaci netačni ili da Učesnik nema pravo učešća u Kampanji, izvlačenje se smatra nevažećim.
  • 5.1.3. U slučaju da dobitnik narušava proceduru dodele nagrade (neposedovanje lične karte, istek roka trajanja lične karte itd.) Organizator zadržava pravo da ne nagradi dobitnika.

5.2. Uručivanje glavnih nagrada Kampanje - iPad-a, iPhone-a, Blackberry-a i Samsung Galaxy Tab-a.

  • 5.2.1. Dobitnik može preuzeti jednu od glavnih nagrada Kampanje jedino u nekom od glavnih predstavništava Kompanije u Ruskoj Federaciji (Kalinjingradu, Moskvi, Sankt Petersburgu) ili ona može biti isporučena u bilo koji deo sveta u skladu sa odlukom Dobitnika.
  • 5.2.2. Nagrada se predaje Dobitniku tek nakon provere lične karte i potpisivanja Sertifikata o prihvatanju gde se upisuju sledeći podaci: ime i prezime, datum rođenja, podaci iz lične karte, broj telefona za kontakt sa pozivnim brojem zemlje i grada. U slučaju da Dobitnik ne pruži ove informacije Organizator zadržava pravo da ne nagradi Dobitnika.
  • 5.2.3. U slučaju da Dobitnik Kampanje nije u mogućnosti da primi nagradu, opunomoćeni advokat Dobitnika može zaključiti ugovor o prenosu na drugu osobu.
  • 5.2.4. Od trenutka uručenja nagrade Kampanje, Učesnik je odgovoran za uplatu poreza i drugih obaveza koje određuje Vlada.
  • 5.2.5. Kao zamenu za glavnu nagradu kampanje - jedan od mobilnih uređaja iPad, iPhone, Blackberry i Samsung Galaxy Tab, Dobitnik može odabrati alternativnu nagradu, otvaranje trgovačkog računa sa sumom od 1250$. Za ovaj račun važe posebni uslovi:
   • Dobitnici treba da otvore i verifikuju svoje prave trgovačke račune u roku od 30 dana nakon objavljivanja rezultata takmičenja.
   • Inicijalna sredstva u vrednosti od 1250$ se dodeljuju na trgovački račun tek nakon što Dobitnik dobije drugi nivo verifikacije za ovaj račun.
   • Inicijalna sredstva jednaka ceni uređaja - 1250 USD ne mogu biti povučena, ipak, bilo koji profit ostvarenog pomoću njega može biti povučen bez ograničenja;

6. Završne odredbe

  • 6.1. Organizator vrši zaštitu podataka vezanih za održavanje Kampanje od neautorizovanog pristupa i nije u obavezi da pruži informacije trećem licu.
  • 6.2. Učešće u Kampanji u slučaju dobitka podrazumeva saglasnost Učesnika da Organizator njegovo/njeno ime može koristi u cilju reklamiranja. Organizator zadržava sva autorska prava reklamnih materijala koji sadrže napred navedene stavke.
  • 6.3. Svi sporovi i neslaganja koja se mogu javiti vezana za održavanje Kampanje i objavljivanje rezultata rešavaju se putem dogovora.
  • 6.4. Učešće u Kampanji automatski znači poznavanje i saglasnost sa pravilima i uslovima iste.
  • 6.5. Ukoliko Dobitnik Kampanje odbije da se pridržava pravila Kampanje, njegovo učešće se poništava.

7. Jezik

  • 7.1. Zvaničan jezik ovih pravila je engleski.
  • 7.2. Radi lakšeg razumevanja, Organizator je obezbedio pravila prevedena na druge jezike. Prevedena verzija pravila je čisto informativnog karaktera.
  • 7.3. U slučaju razlikovanja prevedene verzije od pravila na engleskom jeziku, prednost imaju pravila na engleskom jeziku.

Naslovna stranica takmičenja Pobednici takmičenja Izračunaj šansu Registracija

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.