empty
 
 

Uslovi takmičenja "Realno Skalpiranje"

I. Opšti uslovi

 • 1. Naziv takmičenja - "InstaForex Realno Skalpiranje" (u daljem tekstu - takmičenje).

  2. Takmičenje je organizovano od strane InstaFintech grupe kompanija (u daljem tekstu - organizator).

  3. Ovo je mesečno takmičenje, koje se održava svakog meseca od 00:00 od prvog ponedeljka u mesecu do 23:59:59 (terminalno vreme) zadnjeg petka u mesecu.

  4. Registracija za takmičenje za sledeći mesec se sprovodi od 00:00 (terminalno vreme) prvog dana tekućeg takmičenja do 00:00 (terminalno vreme) prvog dana sledećeg takmičenja.

  5. Nagradni fond za svako mesečno takmičenje iznosi 6000 USD, raspoređeno među pobednicima na sledeći način:

  • - 1 nagrada - 2000 USD;
   - 2 nagrada – 1500 USD;
   - 3 nagrada – 1000 USD;
   - 4 nagrada – 500 USD;
   - 5 nagrada – 400 USD;
   - 6 nagrada – 300 USD;
   - 7 nagrada – 200 USD;
   - 8 nagrada – 100 USD;

II. Učesnici

 • 1. Samo klijenti koji imaju preko 18 godina mogu učestvovati na takmičenju.

  2. Svaki učesnik takmičenja se mora registrovati na sajt kompanije InstaForex.

  3. Za učešće na svakom mesečnom takmičenju učesnik dobija poseban Demo-račun.

  4. Učesnik je saglasan sa neophodnošću davanja tačnih informacija prilikom registracije.

  5. U slučaju da je izvršeno trgovanje sa dva ili više računa preko istog IP, administracija zadržava pravo da izbaci njegovog vlasnika(-e). Dakle, mi Vam toplo preporučujemo da ne koristite GPRS- i 3G- modeme.

  6. Organizatori takmičenja zadržavaju pravo da odbiju prijavu bilo kog učesnika bez objašnjenja razloga ili da diskvalifikuju bilo kog takmičara tokom takmičenja sa objašnjenjem razloga. Razlog za diskvalifikaciju može biti otvaranje suprotnog naloga sa velikim iznosom i istih valutnih parova na različitim trejding računima u približno isto vreme.

  7. Registrovanjem za takmičenje, učesnik prihvata sva ograničenja i pravila takmičenja.

  8. Učešće bliskih srodnika na istom takmičenju je zabranjeno. Ako se podaci prilikom registrovanja računa učesnika poklapaju sa podacima prilikom registrovanja drugog učesnika, kompanija ima pravo da uzme to poklapanje u obzir kao razlog za diskvalifikaciju.

III. Trejding uslovi

 • 1. Nakon registracije za takmičenje, učesnik postaje vlasnik DEMO-računa.

  2. Početni depozit za sve učesnike je 20 000,00 USD i on se ne može promeniti.

  3. 1:500 poluga.

  4. Svi nalozi koji su napravljeni po netržišnim cenama će biti poništeni.

  5. Učesnici takmičenja mogu koristiti robote i bilo koje trejding strategije bez ikakvih ograničenja.

  6. Major currency pairs and Forex crosses are the only available trading instruments at the contest.

  7. Minimalni obim ugovora je 0.01, maksimalni - 1 lot. Korak je 0.01 lota.

  8. Učesnici takmičenja mogu promeniti njihov trejding račun na Swap-free kontaktiranjem Tehničkog odeljenja.

  9. Maksimalni broj transakcija uključujući i naloge na čekanju je 5.

  10. Stop-out nivo je 10%.

  11. Drugi trejding uslovi za trejding račune na takmičenju su isti kao i za prave trejding račune kompanije InstaForex.

IV. Objavljivanje rezultata

 • 1. Nivo sredstava na računima učesnika je dostupan na sajtu kompanije tokom perioda takmičenja.

  2. Kompanija zadržava pravo da objavi izjave učesnika nakon završetka takmičenja.

  3. Statistika regiona i zemalja iz kojih su učesnici takođe može biti objavljena.

  4. Rezultati takmičenja će biti objavljeni u roku od 30 dana nakon završetka takmičenja i svih procedura provera.

V. Specifikacije pobednika

 • 1. Nakon završetka tekućeg takmičenja sve transakcije će biti automatski zatvorene po tekućim cenama.

  2. The biggest deposits holders will be pronounced as winners.

  3. U slučaju da dva učesnika imaju isti profit, odluku o tome ko je pobednik će doneti kompanija.

  4. Pobednici takmičenja prihvataju objavljivanje njihovih imena.

  5. Da bi dobio nagradu, svaki pobednik treba da zadovolji uslov: trebalo bi ostvariti ne manje od 5% profita na svakom od valutnih parova GBPUSD i GBPJPY.

  6. Učesnik koji je zauzeo jedno od pobedničkih pozicija na tekućem takmičenju ne može da pretenduje za nagradu na sledećem. Ako on/ona osvoji nagradu na drugom takmičenju zaredom, njegova/njena nagrada će biti prebačena sledećem učesniku po rangu, a rang će se pomeriti za jedan.

VI. Dodeljivanje nagrada

 • 1. The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.

  2. The prize funds will be credited to a verified live trading account opened by the winner.

  3. The winner acknowledges liability for any activity on the account opened by the Contest and Campaign Administration or by the winner himself lying within the scope of the agreements and regulations of InstaFintech Group.

  4. Trejding račun se automatski menja nakon podnošenja zahteva za povlačenje. Prilikom razmatranja zahteva, stručnjaci proveravaju da li je balans i slobodna margina u skladu sa količinom sredstava koja je na raspolaganju za povlačenje. U slučaju nepoštovanja sume navedene za povlačenje, suma prijave će biti vraćena na račun.

  5. The Company reserves the right to decline to credit the prize money if the Participant accumulates the prizes on one or several accounts.

VII. Language

 • 1. The language of the present rules is English.

  2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.

  3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.