empty
 
 

ECN — Electronic Communications Network — ECN forex broker omogućava zajedničko obrađivanje zahteva upućenih od strane različitih klijenata brokeru (transakcije trećih lica, odnosno kontratransakcije), a da on nije uključen tj. prisutan. ECN forex broker za maloprodajne trejdere jeste platforma gde svaka izvršena narudžbina ima svoj redosled maloprodajnih trejdera u okviru kompanije ili ECN brokerskog glavnog kontraizvršioca. Ovog poslednjeg uglavnom predstavljaju velike kompanije i banke Evrope i USA i ponašaju se kao provajderi likvidnosti za ECN brokera. ECN broker glavni klijenti trejduju u saradnji jedan sa drugim. Zaštićeni su od javljanja rizika kada trejduju putem stvaralaca tržišta. Jedan od osnovnih uslova sa kojima se susrećemo na ECN brokeru jeste visok stepen likvidnosti koji omogućava izvršenje najvećeg dela transakcija među trejderima u okviru kompanije. Danas postoji preko 7 000 000 InstaForex trejding računa koji obezbeđuju ogromnu likvidnost sposobnih da zadovolje potrebe ECN sistema u potpunosti.

U slučaju da nema maloprodajnog zahteva za transakcijom od strane klijenta ona se prebacuje brokerskom glavnom kontraizvršiocu. Ova tehnika se naziva STP (direktno kroz obradu). Pomoću ECN brokera, klijenti mogu pratiti stope likvidnosti i izvršiti transakcije. ECN-trejdovanje ima neke prednosti nad trejdovanjem pomoću brokera, za koje se ispostavlja da su stvaraoci tržišta, dok kod ECN-brokera transakcije Forex trejdera nisu sprovedene protiv brokera, koji ima svoje kontra-agente ili drugog ECN broker klijenta ili u formi likvidnosti, koja je obezbeđena od strane ECN-broker partnera.

ECN-brokeri ne rade protiv klijenta, dok stvaraoci tržišta i ostali tipovi brokerskih kompanija to rade. InstaForex klijenti imaju 24-časovni pristup ECN-trejdingu usled visokog stepena unutrašnje likvidnosti i pouzdanih kontra-agenata kompanije. Trenutno, izgleda da je InstaForex jedan od najpopularnijih brendova u svetu, nudeći usluge ECN-trejdovanja.

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.