empty
 
 

Hedging označava sigurnost i bezbenost. Hedging je zaštita sredstava klijenta od neželjenih fluktuacija kotacije stopa valute. Sredstva na računu su fiksna po svojim trenutnim cenama putem sprovođenja transakcija na Forex-u. Upravo zato, hedging pomaže smanjenju izloženosti rizicima povezanim sa promenom kursa valute, što pomaže da rezultati ne budu promenjeni usled fluktuacija valuta.


U stvari, hedging pretpostavlja korišćenje jednog instrumenta u cilju smanjenja rizika povezanog sa uticajem neželjenih faktora tržišta na cenu koja je u bliskoj vezi sa instrumentom. Češće, oznaka ‘hedging’ označava osiguranje od fluktuacija cena valuta, imovina itd. Na Hedging se može gledati i kao na vrstu investicije, napravljene sa ciljem smanjenja rizika povezanog sa kretanjima cene na tržištu. Iznos hedging-a treba odrediti u odnosu na moguće gubitke u slučaju odbijanja od njega.


Vrste hedging-a na Forex-u.


Prvi tip je hedging sredstava kupca kako bi se smanjio rizik povezan sa mogućim povećanjem cene instrumenta. Sledeći tip je hedging sredstava prodavca kako bi se smanjio rizik povezan sa padom cene.


Primer hedging-a.


Trejder koji kupuje stranu valutu otvara transakciju za kupovinu valute na svom trejding računu unapred, a kada u njegovoj banci dođe stvarno vreme za kupovinu te valute, on zatvara svoju poziciju. A trejder koji prodaje stranu valutu otvara transakciju za prodaju valute na svom trejding računu unapred i zatvara je u pravom trenutku kupovine te valute u svojoj banci.


Ovo je takozvani hedging mehanizam, koji označava balansiranje obavezujućih dokumenata na tržištu valuta (ili hartija od vrednosti itd.) i njemu suprotnom fjučers tržištu. Ograđivanjem od gubitka kapitala od određenog instrumenta, otvara se pozicija za drugi instrument, koji može kompenzovati finansijske gubitke.


Nazad na listu članaka
Otvori račun
Otvori račun
Uplati depozit
Uplati depozit
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.