Facebook
 
 

Cena valutnog para na osnovu tačaka ulaska i obima otvorenih naloga za kupovinu i prodaju

Indikator prosečnih tačaka ulaska predstavlja zbirnu vrednost ulaska svih pozicija trejdera na tržištu. Prosečna tačka ulaska nije usmerena na kupovinu i prodaju, s obzirom da se izračunava na osnovu svih trenutno otvorenih pozicija, uključujući dugoročne i kratkoročne.

Ukoliko je vrednost blizu prosečne tačke ulaska, trend datog valutnog para je slab i sporedna kretanja preovlađuju. Ukoliko se vrednost nalazi dalje od tačke ulaska, postoji verovatnoća stvaranja trenda. Trend je snažan u slučaju da se cena značajno udaljava od pozicije proseka.

Da bi došlo do preokreta trenda potrebno je da sledeći uslov bude zadovoljen: prosečna pozicija preseca cenu valutnog para u pravcu suprotnog onom koji je preovlađivao kada je trend bio aktivan:

- Ukoliko je trend u porastu, preokret nagoveštava presecanje linije proseka tačke ulaska od strane cene valutnog para u pravcu odozgo na dole;
- Ukoliko trend opada, preokret se nagoveštava kada cena valutnog para preseca liniju proseka tačaka ulaska u pravcu odozdo na gore.

U InstaForex-ovom MetaTrader terminalu moguće je pogledati sledeće vrste statistika u obliku XXYYYYYYY simbola, gde XX može da bude:

za EURUSD XX=EU
za GBPUSD XX=GU
za USDCHF XX=UC
za USDJPY XX=UJ
za USDCAD XX=UD
za EURCHF XX=EC
za EURJPY XX=EJ
za GBPCHF XX=GC
za GBPJPY XX=GJ

Da bi se prikazao simbol, kliknite desnim klikom miša na prozor Market Watch (pregled tržišta) u okviru MetaTrader-a, trgovačke platforme MetaTrader 4 InstaForex-a i odaberite “Show all” (prikaži sve) iz padajućeg menija.

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.