empty
 
 
Odvojeni računi

Odvojeni računi

Kompanija InstaForex svojim klijentima nudi jedinstvenu uslugu - otvaranje odvojenih računa, koja omogućava zaštitu sredstava klijenata od rizika od bilo kog uticaja više sile vezane za aktivnost kompanije. Usvojeno značenje termina "odvojeni račun" predstavlja skladištenje klijentovih sredstava odvojeno od sredstava kompanije. Kompanija InstaForex razvija novi standard garancije sigurnosti sredstava klijenata formiranjem odvojenih računa po sledećem principu:

Vlasnik odvojenog računa u kompaniji InstaForex može da skladišti 70% svog depozita na svom bankovnom računu ili na računu ovlašćenog predstavnika. Na taj način on/ona ima mogućnost vršenja operacija sa celokupnom deponovanom sumom dokle god je osigurana margina dovoljna.

Primer: Klijent želi da poseduje odvojen račun u kompaniji InstaForex sa 150000 USD na njemu. Kada je račun otvoren, on/ona naručuje uslugu odvojenih računa i dostavlja svu neophodnu dokumentaciju. Nakon potvrđivanja usluge od strane kompanije, klijent mora da ispuni dva uslova za dobijanje 150000 USD na računu:

  • da prebaci 30 %, što je iznos od 45000 USD, za njegovu dopunu;
  • da pošalje izjavu o potvrdi prisustva preostale sume na njegovom/njenom računu, što je iznos od 105000 USD.

Nakon što zadovolji dva zadata uslova, klijent dobija trejding račun sa 150 000 USD na njemu i 70 % ove sume je skladišteno na njegovom/njenom ličnom bankovnom računu, tj. zaštićeno je od bilo kojih rizika više sile prouzrokovane aktivnošću kompanije.

Sistem odvojenih računa kompanije InstaForex svojim klijentima nudi potpunu zaštitu i garanciju sigurnosti sredstava visoku kao i na Vašem bankovnom računu.

Minimalna suma depozita za odvojene račune iznosi 50000.00 USD.

Za registrovanje usluge odvojenih računa neophodno je odštampati i popuniti obrazac S-1 i poslati ga na [email protected].

Preuzmi obrazac S-1

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.
Widget callback