empty
 
 

Pravougaonik (Rectangle) jedan je od najpoznatijih i najjednostavnijih metoda koji se koriste u tehničkoj analizi. Iako je jednostavan obrazac, on je veoma važan i jak oblik koji je jasan znak nastavka trenda. Kada ga prepozna, trgovac ima mogućnost da postavi potencijalno profitabilni nalog.

Drugim rečima, Pravouganoik signalizira neku vrstu pauze trenda i ukazuje na konsolidaciju cene pre nego što nastavi da raste u pravcu razvijanja trenda. Ovaj obrazac se formira kada na tržištu dominiraju bočna kretanja.

Obrazac Pravougaonik

Obrazac je sličan drugoj figuri tehničke analize - Zastavi (Flag). Međutim, Pravougaonik ima horizontalne linije podrške i otpora i ne sadrži jarbol. Cene se kreću unutar obrasca između dve paralelne linije. Dve vertikalne linije mogu se iscrtati da bi se upotpunio oblik, ali nisu neophodne zbog toga što ne igraju važnu ulogu.

Važno je obratiti pažnju na njene osnovne komponente. Formiranje Pravougaonika često prethodi objavi nekih važnih vesti čiji je ishod teško predvideti. Ukoliko se objavljene informacije poklapaju sa prognozom, tada se cena kreće prema prethodnoj sklonosti.

Često se dešava da cena počne da se kreće prema prethodnom trendu. Zbog toga se Pravougaonik definiše kao obrazac nastavka. Međutim, nekad cena probija obrazac i počne da se kreće u suprotnom pravcu. Tada Pravougaonik postaje obrazac preokreta. Može da se desi da se makroekonomska statistika ne poklapa sa prognozama.

Pravougaonik se na grafikonu lako uočava. On liči na mali trgovački kanal ili bočni trend. Oblik ukazuje na to da je prodaja i kupovina ravnomerno zastupljena. Sve dok ne dođe do proboja linije podrške ili otpora, Pravougaonik ukazuje na nastavak postojećeg trenda.

Ukoliko se Pravougaonik javi kada na tržištu dominira kupovina, tada cena vrši proboj na gore i taj oblik se naziva Pravougaonik dominantne kupovine. Ukoliko se on formira kada dominira prodaja i cena izvrši proboj nadole, tada se oblik naziva Pravougaonik dominantne prodaje.

Aktuelni obrasci

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.