empty
 
 

Ceny Najlepší maklér v Ázii za roky 2009 a 2010 sú odrazom expanzie spoločnosti v rôznych smeroch a tiež jej stability.

My v spoločnosti InstaForex chceme vyjadriť vďaku za poctu, ktorú nám usporiadatelia súťaže "World Finance" prejavili a chceme sa poďakovať aj tisíckam obchodníkov, ktorí za nás hlasovali tým, že sa pridali k našej spoločnosti.

Ak si chcete pozrieť výsledky hlasovania a prečítať si celý článok o udeľovaní ceny "Najlepší maklér v Ázii za rok 2010" spoločnosti InstaForex, ktoré vyhlásil časopis The World Finance, kliknite na odkaz elektronickej verzie časopisu v odkrytých zdrojoch.


Udeľovanie ceny a rozhovor so zástupcom spoločnosti InstaForex


Cena Najlepší forexový maklér v Ázii v rámci cien World Finance za rok 2010


Skupina odborníkov jedného z popredných obchodných časopisov v oblasti financií, ekonomiky a politiky - World Finance, ktorá pozostávala z najvýznamnejších profesionálov vo finančnej sfére, vyhlásila spoločnosť InstaForex za víťaza v nominácii na cenu Najlepší maklér v Ázii za rok 2010, na základe týchto kritérií:


- riadenie projektu,
- vysoká úroveň konkurencieschopnosti,
- vedúce postavenie na trhu a geografické pokrytie,
- inovácie a originalita,
- potvrdenie trvalého rozvoja,
- úroveň transparentnosti a kontroly kvality,
- vysoká miera účasti v globálnej sieti,
- pozitívne správy v masmédiách


InstaForex - najlepší forexový maklér v Ázii za rok 2010

Redakciu časopisu World Finance  tvoria uznávaní žurnalisti, reportéri, analytici a odborníci z celého sveta. Časopis sa distribuuje po celom svete a jeho čitateľmi sú vedúci predstavitelia obchodného sveta. Porota, ktorá udeľuje nezávislé ocenenia časopisu World Finance, použila rôzne kritériá na to, aby určila najzaujímavejšie nominácie za rok 2010 a nositeľov, ktorí si ich najviac zaslúžia. Preto bolo počas hlasovania nevyhnutné určiť schopnosť zavádzať inovácie a originalitu spoločnosti, schopnosť viesť projekty, konkurencieschopnosť a vedúce postavenie na trhu a tiež dôkaz o rozvoji a transparentnosti jej činností. Spoločnosť InstaForex dokázala vo všetkých hodnotených kritériách predbehnúť a zanechať ďaleko za sebou ostatných finalistov v nominácii na "Najlepšieho makléra v Ázii" a potvrdiť tak svoje vedúce postavenie.

Spoločnosť InstaForex Company oceňuje uznanie a dôveru a ďakuje usporiadateľom súťaže World Finance Awards, zastúpených medzinárodným finančným časopisom World Finance, svojim klientom a partnerom, ktorí za ňu hlasovali a tiež sa chce poďakovať svojmu tímu za dosiahnuté výsledky.

Don't have an account with InstaForex yet? Sign up and make a deposit right now!
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.