06.10.202004:02:00UTC+00Austrália nemení sadzbu ani kvantitatívne uvoľňovanie

Austrálska centrálna banka v utorok ponechala svoju referenčnú úrokovú sadzbu na historicky najnižšej úrovni a nezmenila ani program/rozsah kvantitatívneho uvoľňovania. Správna rada Austrálskej rezervnej banky, ktorú riadi Philip Lowe, sa rozhodla zachovať základnú sadzbu komerčným bankám (cash rate) a cieľový výnos trojročných štátnych dlhopisov vo výške 25 bázických bodov. Správna rada tiež ponechala parametre rozšíreného protipandemického programu na trojročné financovanie (tzv. Term Funding Facility, TFF). Banka uviedla, že bude udržiavať vysoko akomodačné nastavenia politiky, pokiaľ to bude potrebné, a nezvýši cieľ základnej úrokovej sadzby, kým sa nedosiahne pokrok smerom k plnej zamestnanosti, pričom je presvedčená, že inflácia bude udržateľná v cieľovom pásme 2 - 3 %. „Rada naďalej zvažuje, ako by ďalšie uvoľňovanie menového systému mohlo podporiť pracovné miesta, pretože sa ekonomika ďalej otvára,“ uviedla banka. Predstavitelia banky zhodnotili, že cesta k zotaveniu národnej ekonomiky bude pravdepodobne hrboľatá a nerovnomerná a návrat na úroveň výroby z konca roku 2019 bude ešte nejaký čas trvať.Can't speak right now?
Ask your question in the chat.