empty
 
 

03.09.202113:22:00UTC+00Rast zamestnanosti v USA sa v auguste dramaticky spomalil

Rast pracovných miest v USA za mesiac august výrazne zaostal za odhadmi ekonómov. Vyplýva to z ostro sledovanej správy, ktorú v piatok zverejnilo ministerstvo práce USA. Ministerstvo práce uviedlo, že zamestnanosť mimo poľnohospodárskeho sektora sa v auguste zvýšila o 235 000 pracovných miest. V júli sa po spresnení (revízii) zvýšila o 1,053 milióna pracovných miest. Za predchádzajúci mesiac bolo pôvodne (pred spresnením) hlásených 943 000 pracovných miest. Za august ekonómovia očakávali nárast zamestnanosti o zhruba 750 000 pracovných miest. Jedným z dôvodov podstatného spomalenia tempa rastu pracovných miest v auguste je, že nedošlo k zmene zamestnanosti v odvetví voľného času a pohostinstva. V júli v ňom zaznamenali 415 000 nových pracovných miest. Ďalším dôvodom je pokles zamestnanosti v štátnom sektore, kde v auguste ubudlo 8 000 pracovných miest. V predchádzajúcom mesiaci v ňom naopak pribudlo až 255 000 pracovných miest. Rast pracovných miest nastal v sektore odborných a obchodných služieb, dopravy a skladovania, súkromného vzdelávania a vo výrobnom sektore. Ten bol však podľa správy ministerstva práce čiastočne kompenzovaný stratou pracovných miest v maloobchodnom sektore. „Prepad zamestnanosti v oblasti služieb vyžadujúcich blízky kontakt medzi ľuďmi naznačuje, že hoci vo väčšine štátov už platia obmedzenia len vo formou povinného nosenia rúšok, prítomnosť variantu Delta napriek tomu pôsobí na zákazníkov odstrašujúco a obmedzuje činnosť,“ hovorí Paul Ashworth, hlavný odborník na americkú ekonomiku spoločnosti Capital Economics. Hoci rast zamestnanosti výrazne zaostal za očakávaniami, miera nezamestnanosti v auguste klesla v súlade s odhadmi ekonómov na 5,2 percenta. V júli bola na úrovni 5,4 percenta. Miera nezamestnanosti tak dosiahla najnižšiu úroveň od vypuknutia pandémie v marci 2020, keď bola na úrovni 4,4 percenta. V súvislosti s poklesom miery nezamestnanosti došlo k výraznému nárastu počtu osôb zamestnaných v domácnosti (o 509 000), pričom pracovná sila vzrástla len o 190 000 osôb. Napriek novým obavám z variantu Delta bude oživenie trhu práce pravdepodobne pokračovať,“ hovorí Lydia Boussour, vedúca ekonómka spoločnosti Oxford Economics. „Pri pomalšom tempe prijímania zamestnancov v rámci rýchlo sa šíriaceho variantu Delta však bude musieť Fed pristupovať k sprísňovaniu menovej politiky veľmi trpezlivo.“ Ako dodala, „sme toho názoru, že Výbor Fedu pre otvorený trh (FOMC) sa rozhodne, že s formálnym oznámením postupného sprísňovania menovej politiky počká do novembrového zasadnutia s tým, že znižovať nákupy aktív začne v decembri alebo v januári podľa toho, či na jeseň dôjde k pokroku v oblasti zamestnanosti a vývoja inflácie.” Podľa piatkovej správy ministerstva práce USA priemerné hodinové zárobky zamestnancov sa v auguste zvýšili o 0,17 dolára (o 0,6 percenta) na 30,73 dolára. Ročné tempo rastu miezd sa v auguste zrýchlilo na 4,3 percenta z júlových 4,1 percenta.Can't speak right now?
Ask your question in the chat.