empty
 
 
Glosár pojmov z forexu

Glosár pojmov z forexu

Sekcia Forex glosár objasňuje pojmy a pojmy uplatňované na medzinárodnom devízovom trhu. Informácie sú uvedené abecedne, aby ste urýchlili hľadanie požadovaných výrazov a definícií.

Vyhľadávanie
Pridať termín
 
Podmienky na stránke
preview page icon
next page icon
 • Absolútna výhoda
  je výhoda jednej krajiny oproti iným krajinám pri výrobe určitého tovaru alebo služieb. Takáto výhoda vznikla v dôsledku zvláštností podnebia, vzdelávania, pracovných zdrojov a iných faktorov. Absolútna výhoda v nejakom odvetví umožňuje krajine vyrábať príslušné tovary a služby za nižšie náklady ako konkurenčné štáty
 • Agentúra Fitch
  je jednou z najväčších ratingových agentúr, ktoré poskytujú analytické údaje o finančných trhoch a odhadujú bonitu spoločností
 • AK&M
  je informačná a analytická agentúra zameraná na ekonómiu. Spoločnosť AК&M bola založená v roku 1990. Už dávnejšie sa etablovala ako popredný informačný portál v oblasti ekonómie a financií
 • Akciový index
  sleduje ceny kompilácie akcií, na ktorých meria hodnotu akciového trhu
 • Akciový trh
  (trh cenných papierov) je časť finančného trhu, na ktorom sa obchoduje s cennými papiermi
 • Aktívum
  Akýkoľvek predmet, ktorý má ekonomickú hodnotu a obchoduje sa s ním na finančnom trhu. Aktívom môže byť menový pár, ktorý sa obchoduje s cieľom dosiahnuť zisk z rozdielu vo výmenných kurzoch
 • American Stock Exchange (AMEX)
  Americká burza cenných papierov vyrástla z malej akciovej burzy na druhú najväčšiu burzu v USA. Väčšina cenných papierov, s ktorými sa na AMEX obchoduje sú akcie malých a stredných spoločností. Hlavné indexy tejto burzy sú AMEX Major Market Index a AMEX Market Value Index
 • Americká ľahká ropa WTI
  je druh ropy, ktorá sa ťaží v Texase (USA). Kvôli nízkemu obsahu síry a relatívne vysokému potenciálu produkcie užitočných produktov sa používa hlavne na výrobu benzínu. Tento druh ropy je veľmi žiadaný v USA a Číne. Americká ľahká ropa WTI sa používa ako referenčný typ na oceňovanie iných svetových druhov ropy. Obchoduje sa na burze NYMEX (New York Mercantile Exchange)
 • Americké depozitné certifikáty
  Na finančných trhoch sa objavili v roku 1927. Americký depozitný certifikát je cenný papier, s ktorým sa obchoduje v USA. Je denominovaný v amerických dolároch, reprezentuje však určitý počet akcií v zahraničnej spoločnosti. Obchoduje sa aj na európskych trhoch a na veľkých burzách. Je to nástroj na zvýšenie kapitálu na amerických a medzinárodných trhoch. Americké depozitné certifikáty môžu mať rozličné pomenovania v závislosti od požiadaviek konkrétneho trhu
 • AMIEU
  je skratka názvu Odborové združenie zamestnancov v austrálskom mäsopriemysle (Australian Meat Industry Employees Union). Toto združenie zastupuje záujmy pracovníkov v mäsovom priemysle
 • Angela Merkelová
  je nemecká politička. Od 10. apríla 2000 je na čele Kresťansko-demokratickej únie Nemecka. Angela Merkelová je kancelárkou Spolkovej republiky Nemecko od 22. novembra 2005, keď predtým v septembrových federálnych voľbách vyhrala jej strana. Merkelová je prvou ženou, ktorá sa stala nemeckou kancelárkou
 • APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)
  je fórum 21 štátov ázijsko-tichomorského regiónu, ktoré sa angažuje v oblasti voľného obchodu, liberalizácie a zjednodušenia investovania v tomto regióne. Podporuje tiež hospodársky rast a posilnenie ázijsko-tichomorskej komunity
 • Arbitráž
  Súčasný nákup aktíva na jednom trhu a jeho predaj na druhom trhu s cieľom dosiahnuť zisk z dočasného rozdielu v cenách
 • Ask
  je cenové vyjadrenie ponuky. Je to cena, za ktorú je predávajúci ochotný predať základnú menu
 • At best
  Príkaz dealing desk brokerovi alebo brokerovi, aby kúpil alebo predal finančné aktívum za najlepšiu možnú cenu
 • Automatický obchodný systém
  algoritmus na správu obchodného účtu v podobe programu vyvinutého v jazyku MetaQuotes Language 4, ktorý cez klientsky terminál (platformu) na server odosiela požiadavky a pokyny
 • Barel
  je jednotka objemu kvapaliny, ktorá sa používa na medzinárodnom trhu s ropou. Cena za základné typy ropy sa udáva v dolároch za barel
 • BHP Billiton
  je najväčšia svetová ťažobná spoločnosť so sídlom v Melbourne založená v roku 2011
 • Bid
  je cenové vyjadrenie dopytu. Je to cena, za ktorú je účastník trhu ochotný kúpiť základnú menu
 • Binárne opcie
  Relatívne nový finančný nástroj s pevne stanovenou cenou, pri ktorom sú vopred známe potenciálne zisky a straty. Binárne opcie sú vhodným nástrojom pre začínajúcich obchodníkov, pretože potenciálny zisk je známy pred otvorením obchodu a pozíciu je možné otvoriť určením smeru ceny
 • Bloomberg
  je americká masmediálna spoločnosť, ktorá poskytuje množstvo informačných služieb na celosvetových finančných platformách
 • BNP Paribas
  je finančná skupina, jedna z najväčších a najspoľahlivejších bánk na svete. Podľa agentúry Standard & Poor’s je aktuálny rating banky AA. Má pobočky v 80 krajinách sveta a ústredie v Paríži, Ženeve a Londýne. Celkovo zamestnáva 200 tisíc ľudí
 • Brent
  je typ ropy, ktorá pochádza z európskej časti severomorského pobrežia. Táto ropa sa vyznačuje nízkym podielom síry, vďaka čomu je atraktívna pre spoločnosti spracúvajúce ropu. Brent sa používa ako referenčný typ na oceňovanie takmer 40 % všetkých svetových druhov ropy. Obchoduje sa na medzinárodných ropných trhoch
 • Broker
  je firma, ktorá poskytuje úverové služby a podporu obchodníkom
 • Brokerská provízia
  je poplatok alebo provízia, ktoré si broker účtuje za poskytované služby. Výška brokerskej provízie je zvyčajne úmerná hodnote transakcií
 • Býčí trh
  je trh, ktorý má tendenciu rásť
 • Čakajúci pokyn
  je pokyn, ktorým klient inštruuje brokera, aby kúpil/predal dané aktívum v momente, keď cena dosiahne označenú úroveň
 • Carry trade
  je stratégia obchodovania na forexe, pri ktorej sa zisk nedosahuje vďaka pohybu cien a zatváraním ziskových pozícií, ale držaním pozícií s pozitívnym swapom (pozri swap)
 • Časový rámec
  Nastavené časové obdobie v grafe zobrazujúce pohyb ceny na forexovom trhu. V obchodnej platforme je možné nastaviť si rôzne časové obdobia, napríklad 1 minútu (M1), 5 minút (M5), 15 minút (M15), 30 minút (M30), 1 hodinu (H1), 4 hodiny (H4), 1 deň (D1) a 1 mesiac (MN)
 • Cena bid
  Je to cena, za ktorú môže investor predať aktívum na finančných trhoch. Cena bid je súčasťou vzorca, ktorý sa používa na výpočet úrovne exspirácie aktíva
 • Cena pred netrhovou cenou
  záverečná cena minútového stĺpca, ktorý predchádza minútovému stĺpcu s netrhovou cenou. Cenová medzera/cenový odskok je jedna z týchto situácií:
  - Aktuálna cena bid je vyššia ako predchádzajúca cena ask;
  - Aktuálna cena ask je nižšia ako predchádzajúca cena bid
 • Cena strike (realizačná cena)
  Fixná cena, za ktorú môže majiteľ opcie kúpiť (v prípade call opcie) alebo predať (v prípade put opcie) podkladové aktívum, ak je v momente exspirácie výhodná
 • Cenné papiere
  Cenný papier je finančný nástroj, ktorý stelesňuje vlastnícky vzťah, veriteľský vzťah alebo vlastnícke práva. Patria medzi ne zmenky, dlhopisy, akcie, opcie, futures, opčné listy a certifikáty
 • Cenová medzera
  je rýchly pohyb na trhu, pri ktorom ceny preskočia niekoľko úrovní bez toho, aby došlo k obchodovaniu. Medzery sa zvyčajne vyskytujú po zverejnení makroekonomických alebo iných správ
 • Cenová medzera/cenový odskok/gap
  je rozdiel medzi cenami, ku ktorému môže dôjsť v dôsledku prudkých výkyvov na trhu alebo cez víkendy (medzi záverečnou cenou jedného týždňa a otváracou cenou nasledujúceho týždňa)
 • Cenová transparentnosť
  Rovnaká prístupnosť cien pre všetkých účastníkov trhu
 • Cenový odskok pri otvorení obchodovania
  je jedna z týchto situácií:
  - Cena bid je pri otvorení trhu vyššia ako záverečná cena ask;
  - Cena ask pri otvorení trhu je nižšia ako záverečná cena bid
 • Centrálna banka Ruskej federácie
  je ruská centrálna banka, hlavný orgán emitujúci národnú menu. Spolu s vládou vytvára a vykonáva menovú politiku. Banka má rozsiahle právomoci, medzi ktoré patrí najmä emitovanie národnej meny a dohľad nad komerčnými bankami. Centrálna banka Ruskej federácie koordinuje a reguluje celý úverový systém Ruska. Pôsobí ako ekonomický regulátor. Banka vykonáva dohľad nad úverovými inštitúciami, udeľuje a odoberá bankové licencie. Sídlo banky je v Moskve
 • Chicago Board Options Exchange (CBOE)
  je americká opciová burza so sídlom v Chicagu. Obchoduje sa na nej s vyše 2 200 spoločnosťami, 22 trhovými indexmi a 140 trhovými indexovými fondami s celkovým obchodným obratom zodpovedajúcim 1 miliarde kontraktov
 • Chicago Mercantile Exchange (CME)
  Chicagská komoditná burza je americká finančná burza, kde sa obchodujú komoditné deriváty. Bola založená ako nezisková organizácia a teraz slúži ako miesto na obchodovanie futures kontraktov a opcií, je regulačnou autoritou, zbiera a vydáva informácie o trhu a zabezpečuje správne zúčtovanie a vysporiadanie vykonaných obchodov
 • Čistá pozícia
  Rozdiel medzi všetkými otvorenými dlhými a krátkymi pozíciami, ktoré drží obchodník na danom aktíve
 • COMEX (Commodity Exchange)
  je popredná burza s cennými kovmi, divízia komoditnej burzy v New Yorku. Futures sa uzatvárajú na ktorýkoľvek mesiac vrátane aktuálneho mesiaca. Jednotlivé futures sa obchodujú v rôznych časoch, vo všeobecnosti sa však nástroje obchodujú od pondelka do piatka od 8:00 do 13:30. Elektronická obchodná seansa prebieha od nedele do piatka od 6:00 do 17:15
 • Commerzbank
  je nemecká skupina bankových spoločností založená v roku 1870. Sídlo spoločnosti Commerzbank sa nachádza vo Frankfurte nad Mohanom. Celkové aktíva skupiny Commerzbank dosahujú výšku približne 600 miliárd eur. Zamestnáva 360 000 ľudí, ktorí majú na starosti 8 miliárd zákazníkov vo vyše 40 krajinách. Je to druhá najväčšia banka v Nemecku podľa výšky aktív
 • Continuous Linked Settlement (nepretržité spracovávanie obchodov; CLS)
  je globálny platobný systém v rôznych menách založený v roku 1997 najväčšími forexovými brokermi na zúčtovanie pri menových obchodoch
 • Daň z finančných transakcií
  umožňuje regulovať finančné trhy, najmä trh s derivátmi
 • Dátum valuty
  Dátum vysporiadania obchodov na forexovom trhu, t.j. dátum, kedy sú zrealizované platby za nákup mien
 • DAX (Deutsche Akzien Index)
  Benchmarkový index nemeckého kapitálového trhu. Tvoria ho blue chip akcie 30 vybraných nemeckých spoločností, ktoré sa obchodujú na Frankfurtskej burze. Index DAX 100 zahŕňa reinvestované dividendy, aby mali investori prístup k informáciám o celkovom obrate. Tento index bol vytvorený v roku 1987 a na jeho výpočet sa používa technológia Xetra
 • Dealing
  je bezhotovostné obchodovanie s menou
 • Dealing desk broker
  je spoločnosť, ktorá poskytuje prístup na peňažný trh
 • Deflátor
  je štatistický nástroj používaný na konverziu národnej meny na národnú menu upravenú o infláciu
 • Demo účet (skúšobný účet)
  je virtuálny obchodný účet, ktorý broker poskytuje klientovi, aby mohol preskúmať a otestovať funkcie obchodných systémov na finančných trhoch bez rizika straty reálnych finančných prostriedkov. Rozhranie demo účtu je spravidla podobné ako na živom účte
 • Depreciácia
  Pokles hodnoty meny, ktorý je výsledkom vývoja na trhu
 • Deriváty
  Finančné nástroje, ktorých cena je odvodená od ceny jedného alebo viacerých podkladových aktív (dlhopisy, opcie, akcie, futures kontrakty). Deriváty sú často využívané na hedžovanie a špekulatívne obchodovanie. Obchodníci môžu pri kúpe týchto finančných nástrojov využiť pákový efekt a obchodovať tak s derivátmi, ktorých cena presahuje ich finančné možnosti
 • Devízová intervencia
  je významná jednorazová a priama intervencia centrálnej banky na menovom trhu s cieľom ovplyvniť výmenný kurz prostredníctvom nákupu a predaja veľkého množstva cudzej meny. Devízová intervencia sa používa na reguláciu kurzu cudzích mien v súlade s vládnymi záujmami
 • Dinghonský fond
  je prvým čínskym súkromným akciovým fondom v oblasti vinárstva. Fond založil bankár a milovník vína Ling Zhijun, ktorý riadi pekinskú pobočku Pacific Asset Management, a Zhang Yanzhi, čínsky zástupca francúzskeho výrobcu vín Jean-Pierre Moueix
 • Diskontná sadzba
  Úroková sadzba, za ktorú poskytuje centrálna banka úvery finančným inštitúciám
 • Disponibilná marža
  je časť vkladu, s ktorou sa neobchoduje, a ktorá môže byť použitá na otvorenie nových pozícií (príkazov). V obchodnej platforme sa označuje ako "Voľná"
 • Divergencia
  je rozdiel medzi dvoma korelovanými nástrojmi. Napríklad divergencia medzi korelovanými trhmi nastane vtedy, keď jeden z trhov dosahuje lokálne alebo historické cenové extrémy (maximá alebo minimá), pričom druhý trh nie. Divergencie často predznamenávajú cenový obrat a obchodníci ich využívajú ako obchodný signál
 • Diverzifikácia
  je rozdelenie investovaných alebo požičaných peňazí medzi rôzne investície s cieľom kompenzovať potenciálne straty
 • DJIA
  je skratka indexu Dow Jones Industrial Average, najstaršieho akciového indexu v USA, ktorý predstavuje jednoduchý aritmetický priemer pohybu cien akcií 30 popredných amerických priemyselných spoločností
 • Dlhá pozícia
  je kúpa finančného nástroja
 • Doba exspirácie
  Vopred určená doba uzavretia obchodu s binárnou opciou, ktorú si obchodník zvolí pred otvorením obchodu. Keď binárna opcia exspiruje, stanoví sa finančný výsledok obchodu a obchodníci dosiahnu takto určený zisk alebo z dôvodu nesprávnej predpovede utrpia stratu
 • Dobrovoľne nezamestnaný
  je označenie osoby, ktorá je schopná pracovať, ale nepracuje
 • Dodávka
  Obchod uskutočnený na devízovom trhu, pri ktorom je mena ponúknutá kupujúcemu a túto menu kupujúci aj obdrží
 • Dôvera spotrebiteľov
  je ukazovateľ spotrebiteľských nálad v súvislosti s aktuálnymi ekonomickými podmienkami v danej krajine. Index sa počíta na základe pravidelného mesačného prieskumu. Respondenti majú zhodnotiť ekonomické vyhliadky svojej krajiny. Tento index nemá na trhy veľký vplyv, pretože poskytuje skôr subjektívnu víziu ekonomiky ako skutočný obraz. Rast tohto ukazovateľa naznačuje pozitívny vývoj národnej meny
 • Downtick
  Transakcia na akciovom trhu, ktorej výška je nižšia ako výška predošlej transakcie
 • Dvojité dno
  je klasická formácia technickej analýzy, pri ktorej cena dvakrát po sebe dosiahne minimum na tej istej úrovni; naznačuje cenový obrat
 • Dvojitý vrchol
  je klasická formácia technickej analýzy, pri ktorej cena dvakrát po sebe dosiahne maximum na tej istej úrovni; naznačuje cenový obrat
 • ECB
  Európska centrálna banka, ktorá vykonáva menovú politiku EÚ
 • ECB (Európska centrálna banka)
  bola založená 1. júna 1998. Sídlo ECB sa nachádza vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. V Generálnej rade Európskej centrálnej banky sú zastúpené všetky členské štáty EÚ. ECB je nezávislá od ostatných orgánov EÚ
 • Ekonomická integrácia
  je rozvíjanie stabilných vzťahov medzi susednými krajinami s cieľom zjednotenia ekonomík. Tento proces zvyčajne sprevádza koordinovaná medzištátna hospodárska politika
 • ESM
  je skratka pre Európsky mechanizmus pre stabilitu (European Stability Mechanism). Je to spoločný finančný fond krajín eurozóny, ktorý nahrádza dva predchádzajúce finančné programy EÚ
 • ETF (Exchange Traded Fund)
  sú investičné fondy podobné cenným papierom, ktoré slúžia ako osvedčenia o akciovom portfóliu. ETF fond môže pozostávať z cenných papierov rôznych spoločností a podielových fondov. Z právneho hľadiska sú ETF typom podielových fondov
 • Euribor
  je sadzba, ktorú používajú európske banky, keď si medzi sebou požičiavajú prostriedky na tri mesiace
 • Export
  je dodanie (alebo preprava) tovaru alebo kapitálu do zahraničia
 • Fed (Federálny rezervný systém)
  je bankový systém USA, ktorý plní funkcie centrálnej banky krajiny
 • Finančná páka
  Suma, ktorú broker poskytne obchodníkovi, aby mohol na finančných trhoch obchodovať s väčším objemom. Pri použití páky sa môže vklad obchodníka zväčšiť 10-násobne prípadne ešte viac. Páka je pomer vlastných prostriedkov obchodníka a prostriedkov, ktoré mu požičal broker, napríklad 1:10, 1:100, 1:500 atď. Ak obchodníci použijú páku, ich vlastné prostriedky slúžia ako zábezpeka
 • Finančné nástroje
  Rôzne typy produktov na finančnom trhu ako sú cenné papiere, dlhopisy, menové páry, futures kontrakty, opcie, atď.
 • Forex (devízový trh)
  je segment finančného trhu určený na medzibankovú výmenu mien bez pevne stanovených výmenných kurzov
 • Forwardový kontrakt
  Kontrakt, ktorý špecifikuje cenu a objem aktíva dodaného v budúcnosti. Dodanie aktíva je v budúcnosti, no cena sa určuje dňom transakcie
 • Fundamentálna analýza
  Obľúbený spôsob predpovede správania ceny na forexovom trhu. Je založená na analýze hlavných svetových ekonomických indikátorov a správ zo sektorov hospodárstva, ktoré zverejňujú krajiny. Súčasťou fundamentálnej analýzy sú aj dôležité politické a finančné správy, ktoré môžu mať vplyv na ceny. Odborníci s pomocou analyzovaných informácií predpovedajú smerovanie ceny aktíva
 • Futures kontrakt
  Zmluva o kúpe alebo predaji vopred určeného množstva finančného aktíva alebo komodity za konkrétnu cenu ku zvolenému dátumu v budúcnosti. Tieto kontrakty sú charakteristické striktnými podmienkami ohľadom typu a množstva aktíva a akceptujú sa iba minimálne odchýlky. Vzťahujú sa na ne aj určité podmienky platby súvisiacich nákladov alebo nákladov na dopravu
 • Gazprom
  je spoločnosť zaoberajúca sa dodávkou a distribúciou zemného plynu. V tomto sektore je najväčšou ruskou i svetovou firmou. Spoločnosť má najrozsiahlejší plynovodný systém
 • Goldman Sachs (GS)
  je veľká komerčná banka, finančný konglomerát, ktorý založili v roku 1869 Marcus Goldman a Samuel Sachs s cieľom vykonávať operácie na akciovom trhu. V súčasnosti jej činnosť zahŕňa investičné bankovníctvo spolu s devízovými činnosťami, ako aj správu cenných papierov a aktív
 • Graf
  Grafické znázornenie cenovej zmeny určitej meny za dané časové obdobie. Existujú rôzne typy grafov napríklad čiarový graf, stĺpcový graf a sviečkový graf
 • Harmonizovaný index spotrebiteľských cien
  je ukazovateľ inflácie, jeden z najdôležitejších ukazovateľov štatistického systému krajín EÚ. Index je obzvlášť dôležitý v obdobiach zvyšovania úrokovej sadzby, pretože jeho rast vyvoláva ďalšie sprísnenie menovej politiky a následný nárast národnej meny
 • HDFC Bank Limited
  je indická spoločnosť poskytujúca finančné služby so sídlom v Bombaji, ktorá vznikla v roku 1994. Je to piata najväčšia indická banka podľa objemu aktív a druhá najväčšia podľa trhovej kapitalizácie. Banku podporovala korporácia Housing Development Finance Corporation, ktorá je poprednou indickou investičnou spoločnosťou v oblasti nehnuteľností (založená v roku 1977)
 • HDP (Hrubý domáci produkt)
  je makroekonomický ukazovateľ, ktorý meria trhovú hodnotu celej produkcie vyrobenej v priebehu jedného roka vo všetkých hospodárskych odvetviach krajiny na účely spotreby, vývozu a hromadenia bez ohľadu na štátnu príslušnosť výrobcu
 • operácia, ktorá chráni aktívum alebo pasívum proti kolísaniu výmenného kurzu
 • Hedžový fond
  Fondy, ktoré sú spravované oveľa agresívnejšie ako investičné fondy. Stratégie sú zamerané na zvýšenie výnosu s použítím pákového efektu, swapov a arbitráže
 • História účtu
  úplný zoznam dokončených transakcií a neobchodných operácií na danom obchodnom účte
 • Hodnota istiny
  je počiatočný kapitál obchodníka
 • Hotovosť
  Mena krajiny vo fyzickej forme. Hotovosť sú peniaze (bankovky alebo mince), ktoré sú vo voľnom obehu a používajú sa na nákup tovarov a služieb
 • Import
  je dodávka tovaru alebo kapitálu do krajiny zo zahraničia
 • Index podnikateľských nálad (Business Climate Indicator; BCI)
  je ukazovateľ podnikateľských nálad v určitej krajine, ktorý vychádza z odpovedí podnikateľov. Zverejnenie tohto indexu má priamy dopad na trh
 • Index priemyselnej výroby
  je ekonomický ukazovateľ, ktorý uverejňuje Federálny rezervný systém Spojených štátov. Je založený na najdôležitejších kategóriách priemyselného tovaru. Keďže tento index odráža zmeny v produkcii nerastných surovín, energetickej účinnosti, využití plynu a vody ako aj produkcii výrobného sektora, možno ho považovať za zložku HDP
 • Index služieb Inštitútu pre riadenie dodávok v USA (ISM)
  je prieskum medzi manažérmi dodávok v oblasti služieb s cieľom sledovať zmeny v tejto oblasti. Index býva citlivejší na psychologické faktory ako na skutočnú situáciu. Nové údaje sa vždy uverejňujú na začiatku mesiaca o 10:00 EST (NY)
 • Index spotrebiteľských cien CPI (Consumer Price Index)
  je ukazovateľ, ktorý vyjadruje zmeny v maloobchodných cenách tovaru a služieb v trhovom koši. Index sleduje náklady na jedlo, oblečenie, vzdelanie, bývanie, domáce potreby, voľný čas a zábavu, poplatky za zdravotnú starostlivosť a dopravu. Index sa počíta na mesačnej báze. Je hlavným ukazovateľom inflácie v každej krajine
 • Index záťažových testov bánk agentúry Bloomberg
  sleduje banky v USA, ktorých súvahy preskúmajú americké regulačné orgány, aby zistili, koľko kapitálu budú banky potrebovať na splnenie štandardov v súčasnom ekonomickom prostredí. Testom sa podrobujú banky, ktoré v aktívach vlastnia vyše 100 miliárd dolárov
 • Indikatívna cena
  Informatívna cena aktíva, ktorá je platná v danej chvíli. Nepoužíva sa pri zadávaní trhových príkazov
 • Indikátor
  je softvérový analytický nástroj, ktorý umožňuje prijímať a vizualizovať informácie, ktoré z cenového grafu nie sú zrejmé (alebo informácie z grafu zobraziť v zrozumiteľnejšej podobe)
 • Inflácia
  je proces zvyšovania cien tovarov a služieb. Suma peňazí, ktorá dnes postačuje na nákup určitého tovaru alebo služieb už v blízkej budúcnosti v dôsledku inflácie nebude postačovať
 • Inflácia cien výrobcov
  je zvýšenie priemerných cien surovín a spotrebného tovaru za základné/referenčné obdobie
 • Intradenné obchodovanie
  Obchodovanie na finančnom trhu počas jednej seansy v rámci jedného dňa. Znamená to, že pozície otvorené dnes ostanú otvorené do ďalšieho dňa a do ďalšej obchodovacej seansy
 • je obchod zameraný na dosiahnutie zisku v rámci jedného dňa
 • Investície
  Aktíva, ktoré majú slúžiť ako budúci zdroj príjmu alebo priniesť zisk, ak sa predajú za vyššiu cenu. Pokiaľ nie sú prostriedky investované do ziskových projektov alebo akcií, investícia nemusí byť vždy výnosná. Je teda dôležité určiť potenciálne riziká. Investovanie do aktív s vysokým výnosom je spravidla riskantnejšie
 • Jefferies & Co
  je americká globálna investičná banková spoločnosť. Jefferies & Co je najväčšia nezávislá banka v USA
 • Kapitál
  zabezpečená časť klientskeho účtu vrátane otvorených pozícií, ktorá je viazaná na zostatok a nerealizované zisky a straty podľa tohto vzorca: zostatok + nerealizované zisky a straty + swap, t.j. prostriedky na klientskom účte mínus aktuálna strata z otvorených pozícií plus aktuálny zisk z otvorených pozícií
 • Kapitálový účet
  je ďalšou zložkou platobnej bilancie, ktorý priamo súvisí s HNP. Predstavuje zostatok prílevu a odlivu verejného a súkromného kapitálu, ako aj objem prostriedkov, ktoré si daný štát požičal alebo ktoré požičal iným subjektom
 • Kaspické ropovodné konzorcium (Caspian Pipeline Consortium, CPC)
  je ropná spoločnosť, ktorá ťaží v západnej oblasti Kazachstanu. Ropa sa prepravuje potrubím na pobrežie Čierneho mora a odtiaľ ďalej do Európy
 • Klesajúci trend
  Downtrend je termín, ktorý označuje postupný pokles ceny meny za určité obdobie
 • Klient
  fyzická alebo právnická sosoba, ktorá vykonáva operácie prostredníctvom spoločnosti
 • je softvérový produkt MetaTrader 4 alebo 5, ktorý klientovi umožňuje získavať informácie o obchodoch na finančných trhoch v reálnom čase (v objeme definovanom spoločnosťou), vykonávať technickú analýzu trhov, obchodovať, zadávať/meniť/rušiť pokyny a prijímať správy od brokera a spoločnosti
 • Klíring
  Vzájomné vysporiadania obchodu
 • Kód meny
  Kód obsahujúci tri písmená, kde prvé dve písmená označujú krajinu meny a tretie písmeno predstavuje názov meny. Kódy určuje Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO)
 • Komparatívna výhoda
  je ekonomický zákon o schopnosti jednotlivca alebo krajiny podávať najlepší výkon pri produkcii tovarov a služieb v oblasti, v ktorej je daný človek alebo štát najschopnejší, najkvalifikovanejší alebo najskúsenejší
 • Konsolidácia
  je obdobie, počas ktorého sa cena pohybuje v určitom pásme bez toho, aby vznikol klesajúci alebo rastúci trend. Konsolidáciu ukončí prerazenie daného pásma v jednom alebo druhom smere
 • Konvergencia
  Situácia, ktorá nastáva pri obchodovaní, keď sa cena podkladového aktíva približuje k cene futures kontraktu a naopak
 • Korekcia
  Opačný pohyb ceny alebo pohyb do strany po tom, čo predošlý stúpajúci alebo klesajúci trend oslabil. To viedlo k tomu, že účastníci trhu zavreli pozície alebo si vybrali zisk, pretože považovali cenu za príliš vysokú alebo príliš nízku na ďalšie obchodovanie
 • Kótovaná mena
  Druhá mena v menovom páre
 • Krátka pozícia
  je situácia, pri ktorej obchodník predáva finančný nástroj
 • Krosový kurz
  je výmenný kurz medzi dvoma menami, z ktorých ani jedna nie je oficiálnou menou krajiny, v ktorej je daný kurz stanovený
 • Kupujúci/býk
  je obchodník, ktorý počíta s tým, že výmenný kurz meny bude rásť
 • Kurz
  Cena základnej meny vyjadrená v cene kótovanej meny
 • Libor
  je skratka označenia Londýnska medzibanková sadzba, v angličtine London Interbank Offer Rate. Libor je všeobecne uznávaný ukazovateľ cien, za ktoré si banky požičiavajú prostriedky. Táto sadzba určuje náklady na pôžičky, ktoré si navzájom poskytujú najväčšie banky sveta na londýnskej medzibankovej burze. Libor je jednou z najpoužívanejších krátkodobých referenčných úrokových sadzieb. V súčasnosti stanovuje sadzby za EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, DKK a NZD. Libor sa stanovuje pre rôzne obdobia, od jedného dňa až po jeden rok
 • Likvidácia
  Zatvorenie existujúcej pozície otvorením opačného obchodu
 • Likvidita
  určujte, do akej miery možno aktívum (menu, cenné papiere atď.) predať za súčasnú trhovú cenu. Tento pojem sa týka volatility a dynamiky trhu: likvidný trh je typom trhu s veľkým objemom obchodovania, kde každý obchod môže mať významný dopad
 • Limitný pokyn
  je typ čakajúceho pokynu (pozri čakajúci pokyn), ktorý umožňuje vstup na trh na určitej potenciálne dôležitej úrovni. Obchodník očakáva, že na tejto úrovni dôjde k obratu. Existujú dva druhy limitných pokynov - buy limit (nákupný príkaz) a sell limit (predajný príkaz)
 • Lot
  je obchodná jednotka na trhu; štandardizované množstvo tovaru tvoriaceho transakciu, cenných papierov obchodovaných na burze alebo meny na devízovom trhu. Pojmom lot sa označuje aj objem obchodu (pozícia, pokyn)
 • M&A (Fúzie a akvizície, po anglicky Mergers and Acquisitions)
  je trh, na ktorom sa obchoduje prevzatie spoločností inými spoločnosťami. Je vysoko rozvinutý v USA a eurozóne, kde sa v histórii každej spoločnosti uvádzajú informácie o jej zlúčení s inými spoločnosťami a prebratí iných firiem
 • Mario Draghi
  je taliansky ekonóm. V období medi rokmi 2011 až 2019 bol prezidentom ECB. Od roku 2005 do roku 2011 tiež pôsobil v čele Talianskej centrálnej banky
 • Marža
  požadovaný kapitál, ktorý musí investor vložiť na svoj účet, aby mohol otvoriť pozíciu, vo výške 1 % (pri pákovom efekte 1:100) z objemu otvorenej pozície
 • Marža pre hedžovanú pozíciu
  Zábezpeka potrebná na ponechanie otvorených pozícií
 • Maržové obchodovanie (pákové obchodovanie)
  je použitie požičaných peňazí na nákup cenných papierov za účelom dosiahnutia zisku. Obchodovanie na maržu môže priniesť vysoké výnosy, ale je tiež riskantné
 • Medvedí/klesajúci trh
  Trh, na ktorom ceny klesajú
 • Medzinárodná deľba práce
  znamená, že každá krajina vyrába určitý tovar, pretože v porovnaní s inými krajinami má všetko potrebné na to, aby ho mohla vyrábať. Špecializáciou na vhodnú výrobu krajina uspokojuje vlastné potreby, ale spolieha sa na zahraničný obchod. Na princípe medzinárodnej deľby práce funguje svetová ekonomika - každý štát sa špecializuje na niečo iné a vyváža tovar, ktorý vyrába, pričom dováža tovar, na ktorý sa špecializujú iné krajiny
 • Medzinárodné rezervy
  označujú externé vysoko likvidné aktíva krajiny (zlato a menu), ktoré spravujú menové orgány. Medzinárodné rezervy sú určené na financovanie deficitu bežného účtu, menových intervencií atď.
 • Medzinárodný obchod
  je systém vzťahov zahŕňajúci výmenu tovaru a služieb cez medzinárodné hranice
 • Mena účtu
  mena, v ktorej sa vykonávajú vklady/výbery
 • Menové riziko
  Potenciálne nepriaznivé pohyby výmenných kurzov
 • Menový kôš
  Vybraná skupina mien, ktorých vážený priemer sa používa ako meradlo hodnoty meny, ktorá nie je do koša zahrnutá. Podľa toho na aký účel menový kôš slúži, môže obsahovať meny v rozličných relatívnych množstvách a určité meny môžu byť vyňaté z koša úplne alebo dočasne v závislosti od rôznych faktorov devízového trhu
 • sú dve meny, ktoré tvoria výmenný kurz, napríklad EUR/USD
 • MICEX (moskovská burza, v angličtine Moscow Interbank Currency Exchange)
  je ruská burza cenných papierov, na ktorej sa obchoduje s cennými papiermi vyše 700 emitentov s celkovou kapitalizáciou 10 biliónov rubľov
 • Miera nezamestnanosti
  sa počíta vydelením počtu nezamestnaných osôb počtom zamestnaných osôb alebo celkovým počtom ľudí určitej kategórie populácie. Vo väčšine prípadov je miera nezamestnanosti vyjadrená v percentách
 • Minimálna cena
  Najnižšia cena podkladového nástroja za určité obdobie. Na akciovom trhu je to najnižšia cena cenného papiera v rámci jedného obchodného dňa
 • Minimálna odchýlka
  Prijateľné cenové rozmedzie kontraktu, ktoré určila burza
 • MMF (Medzinárodný menový fond)
  je medzinárodná organizácia založená OSN, ktorá poskytuje pôžičky členským štátom na pokrytie potrieb platobnej bilancie
 • MSCI (Morgan Stanley Capital International)
  je popredná medzinárodná analytická spoločnosť, ktorá počíta globálne, vnútroštátne a regionálne akciové indexy. Index MSCI výrazne ovplyvňuje akciové trhy
 • MSCI Asia Pacific
  je kompozitný index kapitalizácie spoločnosti Morgan Stanley, ktorý zahŕňa 15 krajín ázijsko-tichomorského regiónu. Štandardom je hodnota 100, ktorú index dosiahol koncom decembra 1987
 • NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation)
  je americký akciový trh, na ktorom sa obchodujú akcie viac ako 4 000 technologických spoločností s celkovou kapitalizáciou 6 biliónov dolárov
 • Nástroj
  Menový pár alebo kontrakt o rozdiele (CFD)
 • Neobchodná operácia
  je vkladová alebo výberová operácia s prostriedkami na obchodnom účte a tiež navýšenie pôžičky
 • Nerealizované zisky/straty
  Teoretické zisky alebo straty z otvorenej pozície vypočítané v súlade s aktuálnymi trhovými cenami, ktoré určil broker podľa svojho vlastného uváženia. Keď sa pozícia zavrie, nerealizované zisky alebo straty sa zmenia na realizované
 • Nerealizované zisky/straty
  Nezaznamenané straty/zisky na otvorených pozíciách za aktuálne kurzové hodnoty
 • Nerentabilná opcia
  Termín, ktorý sa používa pri obchodovaní s binárnymi opciami. Je to opcia, pri ktorej sa cena aktíva v momente exspirácie líšila od ceny v čase nákupu a pre obchodníka bol tento kontrakt neziskový
 • Newyorská burza NYSE (New York Stock Exchange)
  je burza v New Yorku, kde sa denne obchoduje s cennými papiermi viac ako 3 000 emitentov s celkovou kapitalizáciou nad 27 biliónov dolárov
 • Nikkei 225
  je japonský akciový index, ktorý predstavuje priemer najpredávanejších japonských akcií 225 spoločností z prvej sekcii tokijskej burzy cenných papierov
 • Nord Gold
  je medzinárodná spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou zlata, ktorá pôsobí v Rusku, Kazachstane, afrických štátoch Burkina Faso a Guinea. Akcie spoločnosti sa obchodujú na londýnskom akciovom trhu
 • Normálne trhové podmienky
  je taký stav trhu, keď sú splnené tieto podmienky:
  - absencia viditeľných výpadkov v streamingu cien na obchodnej platforme;
  - absencia rýchlej cenovej dynamiky; absencia významných cenových odskokov
 • Obchodná bilancia
  je rozdiel medzi peňažnou hodnotou vývozu a dovozu za určité časové obdobie (napríklad rok). Vypočítava sa pre jednotlivé krajiny aj skupiny krajín a zahŕňa všetky transakcie bez ohľadu na dobu splatnosti (aj na úver)
 • Obchodná operácia
  je akt nákupu alebo predaja akéhokoľvek nástroja vykonaný klientom
 • je softvérový ​​a technický produkt, ktorý umožňuje prenos finančných obchodných informácií v reálnom čase, vykonávanie obchodných operácií s prihliadnutím na vzájomné záväzky medzi klientom a predajcom a kontrolu podmienok a obmedzení. Podľa aktuálne platných regulačných noriem pozostáva zo "Servera" a "Klientskeho terminálu"
 • Obchodná stratégia
  Systém obchodovania na forexovom trhu, ktorý je založený na určitom prístupe k predpovedaniu pohybu trhu. Najrozšírenejšie stratégie vychádzajú z použitia bollingerových pásiem, kĺzavých priemerov, prerazení úrovní rezistenie atď.
 • Obchodné hodiny
  Prevádzkový čas svetových finančných trhov v Londýne, New Yorku, Hongkongu a v iných mestách. Obchodné hodiny búrz, ktoré sa nachádzajú v odlišných miestach sveta sa od seba líšia. V kontexte devízového trhu obchodné hodiny definujú čas, kedy je možné vykonávať transakcie - počas pracovných dní nepretržite
 • Obchodník
  je osoba, ktorá obchoduje s menou na devízovom trhu s cieľom dosiahnuť zisk
 • Obchodný deficit
  je záporná obchodná bilancia. Obchodná bilancia krajiny je rozdiel medzi hodnotou vývozu a hodnotou dovozu za určité časové obdobie. Obchodná bilancia zahŕňa všetky transakcie bez ohľadu na dobu splatnosti (aj na úver)
 • Obchodný účet
  je jedinečný osobný register obchodných operácií na obchodnej platforme, kde sa zaznamenávajú dokončené transakcie, otvorené pozície, netrhové operácie a pokyny
 • Obchodný účet
  Je jedinečný účet obchodníka s jedinečným číslom, kde sa zaznamenávajú všetky obchodné operácie, otvorené pozície vrátane vkladov a výberov, všetkých čakajúcich príkazov a kompletná história účtu
 • Obchodovacie pásmo
  Vzniká, keď sa výmenné kurzy mien na forexe hýbu v určitom cenovom ohraničení. Spodnú hranicu tvorí úroveň podpory a horná hranica je umiestnená na úrovni rezistencie
 • Obchodovanie do strany
  je situácia na menovom trhu, ktorá sa vyznačuje absenciou rastúceho alebo klesajúceho trendu. Hovorí sa tiež, že trh netrenduje
 • Objem obchodných operácií
  je počet lotov vynásobený veľkosťou lotu
 • Obojsmerná cena
  Druh ceny, ktorá udáva zároveň cenu bid aj cenu ask daného aktíva
 • Obrat
  Obrat je súhrnná hodnota všetkých vykonaných obchodov za určité časové obdobie
 • Offset
  Offsetting je likvidácia nákupnej alebo predajnej pozície otvorením ekvivalentnej pozície v opačnom smere. Ak obchodník otvorí krátku pozíciu na páre EUR/USD, offsetting pozície bude otvorenie dlhej pozície na rovnakom nástroji a v rovnakom objeme
 • Offshore
  Výraz "offshore" (v preklade umiestnený v zahraničí) sa používa pri opise území alebo krajín, ktoré akumulujú zahraničný kapitál poskytovaním špeciálnych daňových úľav spoločnostiam, ktoré tam sídlia
 • Okamžité vykonanie príkazov
  Mechanizmus poskytovania cien klientom bez predošlého vyžiadania. Klienti vidia streamovanie cien v reálnom čase a môžu tak kedykoľvek brokerovi poslať príkaz na vykonanie obchodnej operácie
 • Okolnosti vyššej moci
  udalosti, ktoré sa nedali predvídať alebo ktorým sa nedalo predísť. Patria sem: prírodné pohromy; vojny; teroristické útoky; aktivity štátnych orgánov - výkonnej aj legislatívnej zložky moci; útoky hackerov a iné protiprávne konanie vo vzťahu k serverom
 • Opcia
  Zmluva medzi dvoma investormi, kde jedna strana v určenom čase a za vopred dohodnutú cenu kupuje alebo predáva podkladové aktívum. Druhá strana predáva alebo kupuje aktívum na základe stanovených podmienok. Opcia teda môže byť kontrakt na predaj alebo kúpu obchodného nástroja
 • Opčná prémia
  Vopred stanovená odmena, ktorú obchodník dostane, ak správne určí pohyb ceny binárnej opcie. Opčná prémia je priamo úmerná veľkosti investície do binárnej opcie
 • OPEC
  (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu, po anglicky The Organization of the Petroleum Exporting Countries) bola založená v roku 1960 najväčšími svetovými vývozcami s cieľom vytvoriť spoločnú ropnú politiku a zabezpečiť stabilné ceny na svetovom trhu s ropou
 • Otvorená pozícia
  je výsledok prvej časti ukončenej transakcie. Pri otváraní pozície sa klient zaväzuje:
  - vykonať opačnú operáciu v rovnakom objeme;
  - udržiavať kapitál v minimálnej hodnote 10 % požadovanej marže
 • Otvorenie trhu
  je otvorenie obchodovania po víkende, sviatkoch alebo po uplynutí intervalu medzi obchodnými seansami
 • Pipy (body)
  sú najmenšie jednotky ceny akejkoľvek zahraničnej meny
 • Pivot
  je kľúčový bod, ktorý slúži na výpočet úrovne supportu/rezistencie. Je to priemer predchádzajúceho maxima, minima a záverečnej ceny
 • Platobná bilancia
  zobrazuje bilanciu platieb medzi danou krajinou a zahraničím za určité časové obdobie
 • PMI (Index nákupných manažérov, po anglicky Purchasing Managers Index)
  je prediktívny ukazovateľ. Jeho hodnotu určuje prieskum medzi nákupnými manžérmi vo výrobe. Index ukazuje podnikateľské trendy a tiež to, ako ekonomika ovplyvňuje cenotvorbu
 • Pobočka Fedu
  je regionálna banka Federálneho rezervného systému USA. Sieť 12 rezervných bánk vykonáva menovú politiku vlády
 • Počiatočná marža
  Suma potrebná na otvorenie pozície, ktorá slúži ako garancia obchodníka, že splní svoje záväzky voči brokerovi. Marža do veľkej miery závisí od páky. Čím vyšší je pákový efekt, tým menšia marža je potrebná na otvorenie pozície
 • Počiatočná verejná ponuka (IPO, Initial Public Offering)
  je ponuka na predaj akcií akciovej spoločnosti v momente, keď vstupuje na burzu
 • Počiatočná verejná ponuka (IPO, Initial Public Offering)
  Je prvá ponuka predaja akcií súkromnej spoločnosti pre verejnosť. Spoločnosť ju realizuje spravidla vtedy, keď chce pritiahnuť pozornosť akcionárov. Investovanie do akcií takýchto spoločností prináša určité riziká
 • Podpora domácich výrobcov
  je podpora domácej produkcie tovarov, ktorá má nahradiť dovoz zo zahraničia
 • Pohyblivý výmenný kurz
  Výmenný kurz, ktorý sa pohybuje v závislosti od ponuky a dopytu po mene vo vzťahu k iným menám na devízovom trhu. Nazýva sa aj plávajúci výmenný kurz
 • Použitá marža
  je časť vkladu, ktorá je zablokovaná a používa sa na pokrytie potenciálnych strát otvorených príkazov. V obchodnej platforme je zobrazená v poli Marža
 • Požadovaná marža
  Suma, ktorá je potrebná na otvorenie pozície v želanom objeme. Je to zábezpeka, ktorá ostáva na účte brokera alebo dealing desk brokera. Veľkosť požadovanej marže závisí od páky, ktorú obchodník použije. Čím nižší pákový efekt, tým vyššia je požadovaná marža a naopak
 • Pozícia držaná cez noc
  Pozícia, ktorú má obchodník otvorenú na konci obchodovacieho dňa. Je to obchod, ktorý ostáva otvorený až do ďalšieho pracovného dňa
 • PPI (Index cien výrobcov, po anglicky Producer Price Index)
  je ukazovateľ cien, za ktoré domáci výrobcovia predávajú svoju produkciu
 • Predávajúci/medveď
  je účastník trhu, ktorý otvára predajné pozície a ktorý sa domnieva, že výmenný kurz meny v blízkej budúcnosti klesne
 • Prediktívny index
  zobrazuje priemer prediktívnych ekonomických ukazovateľov, ako sú výrobné objednávky, nové žiadosti o dávku v nezamestnanosti, peňažná zásoba, priemerný pracovný týždeň, stavebné povolenia, ceny kmeňových akcií, objednávky tovaru dlhodobej spotreby a dôvera spotrebiteľov. Podľa ekonómov prediktívny index predpovedá tempo hospodárskeho rastu v nasledujúcich šiestich mesiacoch. Nové údaje sa vždy uverejňujú na začiatku mesiaca o 10:00 EST (NY)
 • Predpoveď
  Vyhliadky budúcich zmien na forexovom trhu. Vytvára sa pomocou analýzy finančných informácií a súvisiacich výskumných štúdií
 • Prekúpený trh
  je taká situácia na devízovom trhu, pri ktorej dopyt po aktívach zvyšuje hodnotu aktíva na úroveň, ktorá nezodpovedá fundamentálnym faktorom. Väčšina obchodníkov sa preto domnieva, že v prekúpenej zóne treba aktívum predať
 • Prepredaný trh
  je taká situácia na devízovom trhu, pri ktorej dopyt po aktívach znižuje hodnotu aktíva na úroveň, ktorá nezodpovedá fundamentálnym faktorom. Väčšina obchodníkov sa preto domnieva, že v prepredanej zóne treba aktívum kúpiť
 • Priamy výmenný kurz
  Výmenný kurz je kótovaný ako domáca mena vyjadrená v jednotkách zahraničnej meny
 • Prieskum medzi ekonomickými pozorovateľmi (Economy Watchers Survey)
  hodnotí súčasnú ekonomickú situáciu v danom štáte
 • Príkaz
  Pokyn, ktorý obchodník posiela brokerovi na otvorenie alebo zatvorenie pozície za stanovenú cenu
 • Prírastok
  Úmerné diskonty a prémie za forwardové transakcie s menami (príkazy) vo vzťahu k swapom
 • Prognóza
  Odhad budúceho vývoja na forexovom trhu v krátkodobom, strednodobom alebo dlhodobom horizonte
 • Protimena
  Druhá mena v menovom páre, ktorá sa tiež nazýva kótovaná mena. Jednotky protimeny sú vyjadrené ako jedna jednotka základnej meny
 • Pyramídová zmena objemu pozície
  je postupné znižovanie/zvyšovanie veľkosti pozície, pričom nová pozícia je vždy menšia (väčšia) ako predchádzajúca
 • Rastúci trend
  nastane vtedy, keď cena dosahuje stále vyššie úrovne. Lokálne minimá sa spoja priamkou, ktorá je trendovou čiarou
 • RBA
  je skratka anglického pomenovania austrálskej centrálnej banky (Reserve Bank of Australia). Banka zodpovedá za austrálsku menovú politiku, snaží sa udržiavať silný finančný systém a emituje národnú menu
 • RBC (RosBusinessConsulting)
  je ruská mediálna skupina pôsobiaca v oblasti internetu, masmédií a televízneho vysielania. Skupina vlastní informačnú agentúru RosBusinessConsulting, spravodajský webový portál, obchodný analytický portál Quote.rbc.ru a analytické noviny RBC
 • RBI
  je investičná holdingová spoločnosť, jeden z najväčších hráčov na trhu s nehnuteľnosťami a v stavebníctve. Sídlo spoločnosti RBI sa nachádza v Petrohrade. Spoločnosť pôsobí v segmente bytovej a nebytovej výstavby
 • Reálny HDP
  zobrazuje produkciu a príjmy v reálnom vyjadrení
 • Regulácia
  Rozhodnutie centrálnej banky regulovať politiku domáceho hospodárstva odstránením nerovnováhy platobnej bilancie alebo stanovením oficiálneho výmenného kurzu
 • Repo
  Zmluva o spätnom nákupe, v ktorej sa predávajúci zaväzuje, že od kupujúceho odkúpi aktívum späť za vopred určenú cenu
 • Reuters
  je jednou z najväčších spravodajských agentúr na svete. Bola založená v polovici 20. storočia
 • Riadenie rizika
  je zásada držať sa pri obchodovaní pevných pravidiel s cieľom obmedzenia strát
 • Ročná inflácia
  je všeobecný rast cien za potraviny a služby počas jedného kalendárneho roka
 • Rollover
  je uzatvorenie exspirovanej pozície za aktuálnu trhovú cenu a simultánne otvorenie identickej pozície. Ide o spôsob prenosu pozície do ďalšieho dňa
 • Rosstat
  je ruský federálny štatistický úrad. Je to federálny výkonný inštitút, ktorý má na starosti oficiálne štatistické údaje o sociálnych, ekonomických, demografických a ekologických podmienkach v Rusku. Rosstat navyše dohliada na štatistiky v jednotlivých štátoch Ruskej federácie
 • Rozsah
  je vzdialenosť medzi úrovňami supportu a rezistencie
 • RTS (Russian Trading System)
  vykonáva obchody na trhoch s akciami a derivátmi. Funguje od 10:00 do 23:50 MSK (GMT + 4). V decembri 2011 sa RTS zlúčila s MICEX do MICEX-RTS. V roku 2012 sa zjednotená burza premenovala na OAO Moscow Stock Exchange (MSE)
 • RusRating
  je nezávislá národná ratingová agentúra akreditovaná Ministerstvom financií Ruskej federácie. Funguje od roku 2001. Agentúra sa zameriava na úverové ratingy bánk
 • RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk)
  je druhá najväčšia nemecká spoločnosť (po E.ON) zaoberajúca sa predajom zemného plynu
 • S&P
  je jednou z najväčších a najvplyvnejších svetových ratingových agentúr, ktoré sa zaoberajú analýzou finančného trhu. S&P tiež zostavila známy americký akciový index S&P500 a austrálsky index S&P200
 • S&P 500
  je akciový index ratingovej agentúry Standard & Poor’s, ktorý pozostáva z 500 najvýznamnejších verejne obchodovaných spoločností v USA, ktorých cenné papiere sa obchodujú na najväčších akciových trhoch v USA. Index berie do úvahy trhovú hodnotu každej zložky indexu. Je to jeden z hlavných ukazovateľov americkej hospodárskej klímy
 • Scalping/skalpovanie
  je taký spôsob krátkodobého obchodovania, pri ktorom sa počas obchodného dňa otvára veľký počet pozícií a na nich sa fixujú malá zisky alebo straty
 • Sentix Investor Confidence Sentix
  je ukazovateľ, ktorý meria, nakoľko investori veria ekonomike eurozóny. Počíta sa na základe prieskumu medzi investormi a analytikmi. Ak index stúpne, pri nákupe cenných papierov alebo nefinančných aktív sa cudzia mena premení na národnú, čím sa zvyšuje kurz národnej meny. Ak index dosiahne lepšiu hodnotu, ako predpovedali ekonómovia, je to dobrým znamením pre danú menu
 • Severoamerická dohoda o voľnom obchode
  je najväčšou zónou voľného obchodu na svete, ktorá zahŕňa USA, Mexiko a Kanadu. V tejto oblasti žije 406 miliónov ľudí a celkový HDP dosahuje 10,3 bilióna dolárov
 • Shld
  je americká medzinárodná obchodná sieť založená Richardom Warrenom Searsom a Alvou Roebuckovou koncom devätnásteho storočia. Začiatkom roku 2005 sa spoločnosť, ktorá predtým bola súčasťou priemyselného ratingu (Dow Jones Industrial Average), zlúčila so spoločnosťou Kmart a premenovala na Sears Holdings Corporation
 • Sklz
  je situácia na devízovom trhu, pri ktorej broker uzatvorí otvorenú pozíciu za menej výhodnú cenu, ako je uvedená v pokyne. Stáva sa to pri cenových špicoch, keď sa cena mení príliš rýchlo
 • Skrytá nezamestnanosť
  je nezamestnanosť, ktorú nevidieť v oficiálnych štatistikách. Tie vychádzajú z údajov o tom, koľko ľudí poberá dávky v nezamestnanosti v danej krajine. Okrem tejto skupiny ľudí existujú však aj ďalšie kategórie zamestnateľných občanov: tí, ktorí nemajú takmer žiadnu prácu, ale nedostávajú dávky v nezamestnanosti; tí, ktorí sú zamestnaní na čiastočný úväzok, a tí, ktorí z nejakého dôvodu nepožiadali o dávky v nezamestnanosti
 • Societé Générale
  je jedným z najväčších francúzskych finančných konglomerátov. Societé Générale bola založená v roku 1864 a sídli v Paríži. Špecializuje sa na správu aktív, investičné bankovníctvo, finančné služby atď.
 • Špecifikácie kontraktu
  všeobecné obchodné podmienky (ako spread, veľkosť lotu, minimálny objem obchodnej operácie, zvýšenie objemu obchodnej operácie, počiatočná marža, marža pre zamknuté pozície atď.) pre každý nástroj
 • Špic
  je relatívne prudký pohyb ceny alebo hodnoty smerom nahor alebo nadol (zvyčajne presahujúci spread). Špice sa často opakujú, zvyčajne v intervale niekoľkých minút až niekoľkých hodín. Podľa verejne dostupných Všeobecných podmienok spoločnosti InstaForex sa všetky pozície otvorené a uzavreté za netrhové ceny musia zrušiť, čím sa finančné prostriedky chránia pred prudkými výkyvmi
 • Spotová cena
  Aktuálna cena aktíva na trhu, za ktorú možno dané aktívum kúpiť alebo predať. Bežný časový rámec pre vysporiadanie spotových transakcií sú dva pracovné dni odo dňa uzavretia obchodu
 • je rozdiel medzi cenou bid a cenou ask uvádzaný v pipoch
 • Square
  Tento termín popisuje situáciu, keď je pri obchodovaní určitého aktíva otvorený rovnaký počet nákupných a predajných pozícií. Termín sa používa aj vtedy, keď nie sú otvorené žiadne obchody
 • Stĺpcový graf
  Typ grafu, v ktorom vrchol vertikálnej čiary označuje najvyššiu cenu aktíva za určité obdobie a dno predstavuje najnižšiu cenu. Zatváracia cena je zobrazená na pravej strane stĺpca a otváracia cena sa nachádza na ľavej strane
 • Stop loss
  je čakajúci pokyn na zatvorenie stratovej pozície v momente, keď cena dosiahne istú úroveň
 • Stop out
  Nútené zatvorenie pozície bez potreby súhlasu klienta a predošlého upozornenia v prípade, že na jeho účte chýbajú prostriedky na ponechanie otvorených pozícií
 • Strata
  je realizovaná strata na danej pozícii
 • Streamovanie cien
  je sekvencia numerických dát, ktoré opisujú cenu daného nástroja v určitom čase
 • Súbor záznamov klienta
  je súbor vytvorený klientskym terminálom, ktorý zaznamenáva všetky klientove požiadavky a pokyny adresované brokerovi s presnosťou na 1 sekundu
 • Súbor záznamov na serveri
  je súbor vytvorený serverom, ktorý zaznamenáva všetky požiadavky a pokyny zo strany klienta voči brokerovi, ako aj výsledok spracovania s presnosťou na 1 sekundu
 • Swap
  je suma peňazí, ktorá sa odpíše z účtu klienta alebo sa pripíše na klientov účet za prevedenie pozície z jedného dňa do druhého
 • Swapcia
  Futures kontrakt alebo opcia, ktorá svojmu majiteľovi zaručuje právo uzavrieť dohodu o úrokovom swape ku zvolenému dátumu v budúcnosti
 • Take profit
  Obchodný príkaz, ktorý umožňuje obchodníkovi vybrať zisk vo chvíli, keď cena dosiahne určitú úroveň. Tento príkaz pomáha obchodníkovi znížiť riziká. Príkaz take profit na zvolenom obchodnom nástroji automaticky zatvorí transakciu, keď cena dosiahne určenú úroveň. Na otvorenej pozícii sa môže zadať kedykoľvek
 • Technická analýza
  Obľúbený spôsob predpovedania pohybu ceny na forexovom trhu. Technická analýza sa zakladá na predpoklade, že zmena ceny, ktorá nastala v minulosti sa zopakuje aj v budúcnosti. Predošlé vzory správania trhu potvrdzuje analýza cenového grafu, pri ktorej sú identifikované určité grafické formácie signalizujúce možný pohyb ceny do jedného alebo druhého smeru
 • Teória Elliotových vĺn
  Na základe tejto teórie sa vypracúva analýza a prognóza pohybu ceny. Podľa tejto teórie psychológia a správanie účastníkov trhu oplyvňuje trendy na finančných trhoch. Obchodníci využívajú túto teóriu pri obchodných rozhodnutiach
 • Ticket
  je jedinečné identifikačné číslo pridelené každej otvorenej pozícii alebo čakajúcemu pokynu na obchodnej platforme
 • Tom-Next
  Anglická skratka pre zajtra-nasledujúci deň. Presunutie dátumu vysporiadania otvorenej pozície o jeden pracovný deň po dátume uzavretia obchodu
 • Trailing stop
  je čakajúci pokyn podobný príkazu stop loss, pričom príkaz na zatvorenie pozície sa automaticky posúva vo vopred stanovenej vzdialenosti od aktuálnej ceny
 • Transakcia
  obchodná operácia, pri ktorej sa peňažné zdroje zamieňajú zo základnej meny do kótovanej meny a naopak
 • Trend
  je aktuálny všeobecný smer pohybu ceny počas dlhšieho časového úseku. Existuje stúpajúci trend (uptrend), klesajúci trend (downtrend) a obchodovanie do strany
 • Trend
  Nastáva, keď sa cena hýbe v rozpoznateľnom smere počas určitého časového obdobia. Rozlišujeme stúpajúci trend - uptrend, klesajúci trend - downtrend a trend do strany - sideways
 • Trendové čiary
  rovné čiary s kladným uhlom sklonu, ktoré sú spojnicami miním, v prípade rastúceho trendu. Keď je trend klesajúci, majú tieto čiary záporný uhol sklonu a sú spojnicami maxím. Tieto čiary odrážajú aktuálne trendy a medzery v trendovej čiare zvyčajne signalizujú zmeny trendu
 • Trh
  Systém so zavedenými pravidlami obchodovania finančných aktív alebo nástrojov, tovarov alebo služieb
 • Trhová cena
  posledné zverejnené ceny bid a ask pre konkrétne aktívum, ktoré aktuálne platia na danom trhu
 • TSE (Tokyo Stock Exchange - Tokijská burza)
  tvorí ju viac ako 2500 japonských a veľkých zahraničných spoločností, ktoré sú členmi tejto burzy. Po newyorskej burze je druhá najväčšia na svete čo sa týka kapitalizácie
 • sú veľké banky a finančné spoločnosti, ktoré sa zaväzujú poskytovať likviditu tým, že tvoria protistranu pri obchodovaní s menami, cennými papiermi alebo futures
 • Tvrdá mena
  Je to mena, ktorá je ľahko vymeniteľná (akceptuje sa všade vo svete) a má stabilný kurz. Sú to meny vyspelých krajín so silnou ekonomikou. Vďaka vysokej likvidite je považovaná za dobrú investíciu
 • Účet
  osobitný osobný účet, ktorý si klient otvoril v spoločnosti. Tento účet sa používa na vzájomné započítanie záväzkov klienta a brokera, ktoré vyplývajú z obchodov uzatvorených na základe tejto zmluvy
 • Uptick
  Nová cena, ktorá je vyššia ako predošlá cena
 • Úroveň marže
  Pomer vlastného kapitálu k marži vyjadrený v percentách. Úroveň marže zobrazuje existujúce riziká a obchodník má možnosť vyhnúť sa im. Pomáha mu tiež uvedomiť si, či má dostatok finančných prostriedkov na otvorenie ďalších obchodov a ponechanie otvorených pozícií. Úroveň marže sa vypočíta podľa vzorca: (kapitál / marža) × 100 %
 • Úroveň príkazu
  Cena uvedená v príkaze
 • Úroveň rezistencie
  je horná hranica cenového kanála
 • Úroveň supportu
  je spodná hranica cenového kanála
 • Úroveň vykonania opcie
  Cenová úroveň podkladového aktíva v momente vykonania opcie, teda v čase exspirácie binárnej opcie. Presnosť finančnej predpovede obchodníka sa určuje porovnaním ceny v čase vykonania opcie a kúpnej ceny
 • Ústup
  po anglicky retracement; je zmena smeru pohybu ceny alebo jej návrat z predošlého minima alebo maxima
 • Úver (úverový vzťah)
  je vzťah medzi subjektmi vyplývajúci z finančných tokov. Existujú rôzne formy úverov: obchodné a bankové úvery, pôžičky, lízing, faktoring atď.
 • Úverová bonita
  zobrazuje úveruschopnosť jednotlivca, firmy, regiónu alebo krajiny. Hodnotenie sa vypočíta na základe minulých a súčasných finančných výsledkov účastníkov trhu, ako aj odhadu vypožičanej sumy a vzniknutých záväzkov. Úverová bonita má poskytnúť potenciálnym veriteľom/investorom odhad pravdepodobnosti včasného splatenia
 • Variačná marža
  Dodatočný vklad na obchodný účet, ktorý je potrebný na zachovanie dostatočných prostriedkov pri stratových obchodoch po tom, čo obchodník utrpel väčšie finančné straty
 • Veľkosť lotu
  je objem základnej meny v jednom lote, ktorý je uvedený v zmluve
 • Volatilita
  je vyjadrením nestability. Je to miera, akou sa menia podmienky na trhu, dopyt alebo ceny
 • Voľná marža
  je stav účtu vypočítaný podľa vzorca: kapitál - marža = voľná marža
 • Výmenný kurz
  Cena národnej meny vyjadrená hodnotou inej meny
 • Vysokofrekvenčné obchodovanie
  je typ obchodovania, ktorý používa technické nástroje a počítačové algoritmy (vysokorýchlostné servery) na obchodovanie s cennými papiermi s vysokou rýchlosťou. Na rozdiel od obvyklého obchodovania využíva vysokofrekvenčné obchodovanie výkonné počítače na vykonávanie väčšieho počtu obchodov. Počítač zvyčajne analyzuje trhy a vykonáva operácie na základe svojej vlastnej obchodnej stratégie. Vysokofrekvenčné obchodovanie denne generuje desiatky tisíc operácií
 • Výstup
  je objem tovaru, ktorý spoločnosť vyrobila, alebo služieb, ktoré poskytla. Udáva sa jeho nominálna aj reálna hodnota
 • Vývojár
  Obchodnú platformu vyvinula spoločnosť MetaQuotes Software Corp
 • Wayne Swan
  je štátny pokladník Austrálie
 • Wing Lung Bank
  je dcérska spoločnosť šiestej najväčšej čínskej banky China Merchants Bank; sídli v Hongkongu
 • Wing Lung Bank (Trustee) Limited
  je sesterská spoločnosť banky Wing Lung Bank Limited, ktorá ponúka celú škálu služieb týkajúcich sa prenájmu a správy nehnuteľností
 • Wolfgang Schaeuble
  je nemecký politik, člen Kresťanskodemokratickej únie Nemecka. Od roku 2005 bol federálny minister vnútra a od októbra 2009 bol federálny minister financií
 • Xie Xuren
  je čínsky minister financií
 • Základ cien
  Informácia o streamingu cien
 • Základná mena
  menová jednotka, v ktorej je denominovaný účet a v ktorej sa vypočítavajú zostatky, provízie a platby
 • Základná úroková sadzba
  Úroková sadzba, z ktorej komerčné banky vychádzajú pri určovaní svojich vlastných úrokových sadzieb. Základnú úrokovú sadzbu určuje centrálna banka krajiny a má priamy vplyv na výmenný kurz národnej meny. Obchodníci sledujú zmeny tejto sadzby a tieto údaje slúžia ako užitočný indikátor pri obchodovaní
 • Zamknuté pozície
  Pozície na rovnakom aktíve a v rovnakom objeme otvorené na jednom účte v opačnom smere (nákupná a predajná pozícia)
 • Zasvätená osoba
  Osoba patriaca do skupiny alebo organizácie, o ktorej má informácie týkajúce sa finančných trhov, ktoré nie sú dostupné iným obchodníkom
 • Záťažové testy bánk
  je povinná podmienka, ktorú banky musia splniť, ak chcú získať vysoké hodnotenie systému riadenia rizík podľa nariadenia Ruskej centrálnej banky č. 1379 U "O hodnotení finančnej stability banky za účelom potvrdenia jej vyhovujúcej úrovne pre potreby účasti v systéme ochrany vkladov" zo dňa 16. januára 2004
 • Zatvorená transakcia
  skladá sa z dvoch opačných obchodných operácií v rovnakom objeme (otvorenie a zatvorenie pozície): nákup nasledovaný predajom alebo predaj nasledovaný nákupom
 • Zatvorenie pozície
  je fixovanie ziskov alebo strát na otvorenej pozícii; odstránenie čakajúceho pokynu
 • Zisk
  Finančný prírastok z investície alebo špekulatívnej činnosti, ktorý prevyšuje počiatočný kapitál
 • Zjavná chyba
  je otvorenie/zatvorenie klientskych pozícií alebo vykonanie pokynu klienta za cenu, ktorá sa výrazne líši od ceny daného nástroja v toku cien v momente spracovania. Zjavnou chybou môže tiež byť iné konanie alebo nekonanie brokera, pri ktorom sa chybne stanoví aktuálna trhová cena
 • Zostatok
  celkový finančný výsledok všetkých dokončených transakcií a vkladov/výberov na účet/z účtu
 • Zostatok na bežnom účte
  je jednou z dvoch zložiek platobnej bilancie a označuje čistý príjem z vývozu mínus platby za dovoz, čistý príjem z investícií a čisté transfery
 • ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company Limited)
  je výrobca žeriavov a veľkých oceľových konštrukcií
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.