empty
 
 

Patern Doji Star sa objavuje na grafe pred obratom trendu. Sviečka ktorá sa objaví na nasledujúci deň zvyčajne potvrdí zmenu v aktuálnom trende.

Ranná Doji Star

Dlhé čierne telo sviečky sa objaví počas klesajúceho trendu a je nasledované Doji Star. Potvrdenie na tretí deň poukazuje na úplný obrat trendu ako v prípade paternu Morning Star. Morning Doji Star poukazuje na významnú zmenu v súčasnom trende, čiže je viac dôležitou ako obyčaný patern Morning Star.

Večerná Doji Star

Večerná Doji Star sa objavuje v rastúcom trende. Je nasledovaná dlhým čiernym telom sviečky s uzatváracou cenou vo vnútri bieleho tela sviečky predchádzajúceho dňa. Toto potvrdzuje obrat na vrchole rastúceho trendu. Večerná Star má malé telo na rozdiel od večernej Doji Star, ktorá má Doji namiesto hviezdy "star" čo ju robí omnoho dôležitejšou.

Ako identifikovať patern?

  • Farba tela sviečky prvého dňa súhlasí s aktuálnym trendom.
  • Na druhý deň sa objaví Doji Star.
  • Farba sviečky tretieho dňa je opačná ako farba prvého dňa.

Psychológia obchodovania

Psychológia obchodovania rannej Doji Star a večernej Doji Star je podobná k rannej a večernej Star. Hlavným rozdielom je, že obrat trendu, na ktorý poukazuje Doji Star je omnoho pravdepodobnejší ako v prípade obyčajného Star paternu.

Flexibilita paternu

Flexibilita paternu je určená tým ako ďaleko prenikne sviečka tretieho dňa do tela sviečky prvého dňa. Ak je prienik viac ako 50%, je veľmi pravdepodobné že patern bude úspešný.

Ranná Doji Star sa premení na Kladivo alebo Dragonfly Doji.

Večerná Doji Star sa premení na Falling Star a niekedy na Gravestone Doji.

Čím bližšie je premenený patern k Doji, tým silnejší je patern, keď sviečka tretieho dňa uzatvorí v rámci tela sviečky prvého dňa.

Nemali by ste ignorovať fakt, že patern začína s Doji Star.

Ranná Doji Star
Ranná Doji Star
Večerná Doji Star
Večerná Doji Star

Stiahnúť


Back to the list
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.
Widget callback