Facebook
 
 
Nastavenia
Šírka: (180-1000)
Kódovanie: UTF-8 WINDOWS-1251
Počítadlo príspevkov: (1-30)
Počítať znaky zverejneného obsahu: (30-500, 0 - Nezobrazovať)
ID získateľa: (0 - keď nechcete pridať id získateľa na všetky linky)
Partnerský kód: ?
Celé pozadie nedeliteľné:
Text:
Nepárne riadky:
Pozadie
Farba
párne riadky:
Pozadie
Farba
Tieň:
Ohraničenie:
Orámovanie:
Štýl informera:
Farba pozadia:
Text:
Zobraziť avatara:
Po názve vlákna:
Šírka: (50-150)
Zobraziť ohraničenie avatara:
Vzdialenosť medzi ohraničením a obrázkom: (0-10)
Orámovanie:
Ukážka informera
<a href="https://www.instaforex.com/sk/">Forexový portál</a>
Kód na vloženie

Vzor kódu. Vložte do tela stránky (medzi <body> a </body>)

IFRAME - verzia:
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.