empty
 
 

Indikátor Stochastický oscilátor – vzorec a nastavenia: opis, úprava a aplikácia

A 'Oscilátor Stochastic ' je technický indikátor, ktorý porovnáva uzatváraciu cenu s cenovým rozpätím za určité časové obdobie. Indikátor ukazuje dve čiary. Hlavná čiara sa nazýva % K. Druhá čiara sa nazýva % D a predstavuje kĺzavý priemer čiary % K. Čiara % K je zvyčajne plná čiara a čiara % D sa zvyčajne zobrazuje ako bodkovaný graf.

Existujú tri najobľúbenejšie spôsoby, ako využiť stochastický oscilátor.

- Nakupujte, keď stochastický oscilátor (buď % K alebo % D) klesne pod určitú úroveň (spravidla 20) a potom stúpne nad túto úroveň. Predávajte, keď oscilátor stúpne nad určitú úroveň (spravidla 80) a potom klesne pod túto úroveň;
- Kupujte, keď sa čiara % K dostane nad čiaru % D. Predávajte, ak je čiara % K pod čiarou % D;
- Sledujte divergencie. Napríklad: ceny tvoria sériu nových maxím a stochastický oscilátor nedokáže prekonať svoje predchádzajúce maximá.

Výpočet

Oscilátor Stochastic má 4 premenné:
- periódy %K. Počet časových období použitých pri stochastickom výpočte;
- spomalenie %K. Táto hodnota určuje vnútorné vyhladzovanie % K. Hodnota 1 sa pokladá za rýchlu stochastickú, hodnota 3 je považovaná za pomalú stochastickú;
- periódy %D . Počet časových období použitých pri výpočte kĺzavého priemeru %K;
- metóda %D. Metóda (t.j. exponenciálny, jednoduchý, hladký, alebo vážený priemer), ktorá sa používa na výpočet %D.

Vzorec na výpočet %K:
%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100
Kde:
CLOSE - je zatváracia cena dnešného dňa;
LOW(%K) - je najnižší bod (low) v periódach %K;
HIGH(%K) - je najvyšší bod (high) v periódach %K.
Kĺzavý priemer %D sa vypočíta podľa vzorca:
%D = SMA(%K, N)
kde:
N - je vyhladzovacie obdobie;
SMA - je jednoduchý kĺzavý priemer (Simple Moving Average).

   Späť na zoznam indikátorov   
Späť na zoznam indikátorov
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.