Facebook
 
 

Jedným z klúčových aspektov k pochopeniu výkyvov ceny menových párov na Forexe je pracovanie so správami. Vedieť ako interpretovať správy na Forexe je rovnako zásadnou činnosťou ako pre nováčikov tak aj pre skúsených obchodníkov, ktorí si prajú zlepšiť svoje schopnosti.

K vypracovaniu obchodnej stratégie, potrebuje obchodník analyzovať kalendár s ekonomickými správami za nastavajúce obdobie. Úspešný obchod závisí od :

- Je potrebné vedieť približný čas, kedy sú uverejnené najočakávanejšie hlavné správy a ekonomické výsledky;

- Pochopiť princíp ako funguje trh po vyhlásení správ a dokázať realizovať zisk na ich základe;

- Posúdiť vzájomný vzťah medzi správou a technickou analýzou.

Taktiež by ste si mali byť vedomí faktu, že niektoré dáta ovplyvňujú trh viac ako iné. To nie je zložité pochopiť. Po mnoho rokov boli vyvíjané obchodné stratégie, ktoré naznačujú vplyv mnohých ekonomických faktorov na pohyb menového páru. Niektoré z týchto faktorov sú uvedené nižšie:

•  Úrokové sadzby stanované bankami;

•  Úroveň inflácie;

•  HDP a priemyselná produkcia;

•  Obchodné ukazovatele;

•  Oznámenia predstaviteľov finančných úradov v určitých krajinách s najväčším vplyvom ako sú: USA, Veľká Británia, krajiny EU, Japonsko, Švajčiarsko a Kanada.

Väčšina z forexových správ je očakávaných: z pravidla, sú robené predpovede na všetky správy. Menový trh sa na správy pripravuje, pretože všetci účastníci sa snažia čo najlepšie pripraviť na vyhlásenie správ. Pred vyhlásením správy, experti uverejňujú predpovede týkajúce sa možných pohybov menových kurzov.

Trh môže reagovať na vyhlásenú správu viacerými spôsobmi:

•  Ak správa dopadne podľa očakávaní, kurzy určitých mien ostanú v podstate bez zmeny.

•  Ak Forex analytici poskytli presný odhad, ale nezobrali do úvahy dôsledky na aktuálny trend na trhu, menové kurzy (trendy) sa tiež nezmenia, aj keď ich pohyb sa môže akcelerovať.

•  V prípade nesprávnej predpovede, sa otočí menový kurz opačného smeru.

Pri analýze akým spôsobom fundamentálne dáta ovplyvňujú menové kurzy je nevyhnutné vziať do úvahy smer trendu.

Ak je zverejnená správa v rozpore s trendom, značí to krátkodobý vplyv.

Ak máme správu zhodujúcu sa s dominantným trendom, potom trend získa na rýchlosti.

Mali by ste si zapamätať, že základy fundamentálnej sú väčšinou používané v súlade s údajmi z technickej analýzi.

Naspäť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.