Facebook
 
 

Úroveň určitého menového páru založená na vstupných bodoch a objeme otvorených nákupných a predajných obchodoch

Indikátor priemernej vstupnej úrovne charakterizuje priemernú hodnotu vstupu na všetkých pozíciách obchodníkov na trhu. Priemerná vstupná úroveň nieje vypočítaná na základe predajných alebo nákupných pozícií, ale je kalkulovaná na základe všetkých aktuálne otvorených pozícií, bez rozdielu či ide o predajnú alebo nákupnú pozíciu.

Ak je hodnota kurzu relatívne blízko priemernej hodnote vstupnej úrovne tak potom je trend pre daný menový pár slabý prevažuje postraný pohyb trhu. Ak je hodnota kurzu pomerne ďaleko od priemernej úrovne, existuje možnosť vzniku trendu. Trend je zdravý v prípade, že hodnota výmenného kurzu sa významne líši od priemernej pozície.

Pre obrátenie trendu by musel nastať nasledujúci stav: kurz menového páru preťal priemernú úroveň v opačnom smere ako je momentálne aktívny trend:

- Ak je trend rastúci, obrat je indikovaný ak kurz menového páru pretne líniu priemernej vstupnej úrovne zhora nadol;
- Ak je trend klesajúci, obrat je indikovaný ak kurz menového páru pretne líniu priemernej vstupnej úrovne zdola nahor.

V InstaForex MetaTrader Termináli je tento typ štatistík dostupný vo forme XXYYYYYYY symbolu, kde XX má nasledovný význam:

for EURUSD XX=EU
for GBPUSD XX=GU
for USDCHF XX=UC
for USDJPY XX=UJ
for USDCAD XX=UD
for EURCHF XX=EC
for EURJPY XX=EJ
for GBPCHF XX=GC
for GBPJPY XX=GJ

K zobrazeniu symbolov je potrebné kliknúť pravým tlačidlom myši na okne Market Watch (Sledovanie trhu) v MetaTraderi, obchodnej platformy MetaTrader 4 od InstaForexu, a vybrať možnosť “Show all” (Ukázať všetko) v zobrazenom menu.

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.