Facebook
 
 

Počas obchodovania na Forexemôže investor nielen znásobiť svoj kapitál ale existujú tu riziká straty nielen potencionálných zárobkov ale takisto aj investovaných peňazí. Odchýlka od priemerného očakávaného výnosu určuje investorové riziko na finančnom trhu.

Tento druh odchýlky môže priniesť vysoký zisk ale aj obrovskú stratu.

Riadenie finčného rizika nedáva garanciu úspešného obchodovania, ale predstavuje jeho dôležitú súčasť. Každá menová operácia je riskantná. To je dôvod, prečo sa používajú všeobecné metódy riadenia znižujúce potencionálnu stratu.

  1. 1. Používanie Stop-objednávok;
  2. 2. Veľkosť investovaného kapitálu z celkového kapitálu;
  3. 3. Trendové obchodovanie;
  4. 4. Riadenie emócií.

Metódy riadenia rizika sú používané po otvorení pozície. Hlavná metóda riadenia rizik je používanie stop-objednávok ktoré zmierňujú straty.

Stop-loss (doslovne znamená zastavenie strát) – je bod, kde obchodník opúšťa trh aby sa vyhol katastrofickej situácií. Pri otváraní pozície musíte vždy nastaviť stop-loss, aby ste sa vyhli stratám.
Existuje niekoľko typov stop-signálov:


  • Počiatočný stop signál – určuje čiastku z depozitu alebo úrokovej miery, ktorú je obchodník ochotný stratiť. Keď sa cena hýbe smerom k tejto pozícií a dosiahne ju, dôjde k uzatvoreniu pozície na tejto úrovni, pričom sa neprekročí výška straty, ktorú nastavil obchodník.
  • “Trailing” stop signál – je keď sa cena pohybuje v požadovanom smere pozície, a stop signál nastavený na určitú hodnotu podľa obchodníkovho uváženia sa posúva za pozíciou. Ak sa zmení smer, a cena dosiahne tento signál/trailing stop, obchodník vystúpi z trhu, potencionálne aj v zisku (v závislosti na akej cene začal pohyb).
  • Vystúpenie na profite – dochádza k automatickému výstupu z trhu na hodnote profitu nastaveného obchodníkom.
  • Časové Stop signály – ak do určitého časového okamihu, trh nieje schopný dosiahnúť nevyhnutný profit, tak je pozícia uzavretá.
Naspäť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.