empty
 
 

Цената продава е най-високата цена при котирането на двойките; на тази цена трейдърите закупуват валутата, която е назована първа в съкращението на валутната двойка. В този случай, трейдъра продава валутата която е втора по ред в наименованието.

Цената купува е най-ниската цена при котирането на валутните двойки; на тази цена трейдърите продават валутата която е назована първа в съкращението на валутната двойка. Съответно трейдъра закупува валутата, която е втора в името на двойката.

Нека разгледаме пример:

Имаме валутната двойка EUR/USD с котировка 1.3652/1.3655. Това означава, че можете да закупите 1 евро за 1.3655 долара и да продадете 1 евро за 1.3652 долара. Разликата между цена купува и цена продава се нарича Спред. Спредът е плащане за възможността да търгувате на Форекс пазара, така наречената комисионна на брокерската фирма. Спредът е много малък на валутните пазари; той е десет или дори сто пъти по-малък от банковия спред. За по-голяма част от основните двойки, спреда възлиза на 3 пункта.

Обратно към списъка със статии
Отворете акаунт
Отворете акаунт
Направете депозит
Направете депозит
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.