empty
 
 

BMW X6 from InstaForex Terms and Conditions


1. Общи положения

  • 1.1 Името на кампанията е "Спечели BMW X6 от ИнстаФорекс" (по-долу, Кампанията).
  • 1.2 Кампанията е организирана от InstaFintech Group (по-долу, Организаторът).
  • 1.3 Главната награда на кампанията е BMW X6.
  • 1.4 Кампанията ще се проведе от 28 Декември 2015 до 29 Декември 2017 (по-долу, периодът на Кампанията).

2. Участниците в Кампанията

  • 2.1 Клиентите на ИнстаФорекс, които имат навършени 18 години, могат да участват в кампанията (по-долу, участниците).
  • 2.2 За да вземат участие в кампанията, участниците трябва да попълнят своите реални сметки за търговия в ИнстаФорекс с най-малко $ 1500 в рамките на периода на кампанията и да се регистрират в www.instaforex.com. За да се регистрират за кампанията, членовете на ИнстаФорекс клуб трябва да депозират поне $1000.
  • 2.3 Участниците имат право да регистрират няколко търговски сметки, за да увеличат шансовете си да спечелят в кампанията. Независимо от това, в случай, че те са повече от 100 , администрацията на кампанията си запазва правото да намали техния брой до 100.
  • 2.4 Кампанията е отворена за всяка реална сметка за търговия, която отговаря на следните изисквания на кампанията: A - B + C > $1500, където A е абсолютната сума депозирана от 28 Декември 2015, B - сумата изтеглена от 28 Декември 2015, и C е търговският резултат. В случай,че С<0, условието се опростява до А - В > $1500. За притежателите на клубна карта на ИнстаФорекс, акаунтът трябва да изпълнява следните условия A - B + C > $1000, където A е количеството депозити от 28 Декември 2015, B е броят на тегленията от 28 Декември 2015, C е резултатът от търговията. В случай, че С<0,условието е както следва: А - В > $1000.

3. Търговски условия

  • 3.1 Всички търговски позиции, открити при не-пазарна цена, се прекратяват.
  • 3.2 Участникът може да използва всякакви експертни съветници и търговски стратегии.
  • 3.3 Участникът може да променя вида на търговската си сметка, на swap-free (или обратното), като се свърже с отдела за поддръжка на клиенти.
  • 3.4 Останалата част от условията за търговия са аналогични на тези, регулиращи реалните сметки за търговия с ИнстаФорекс.

4. Определяне на победителя

  • 4.1 Определянето на победителя в "Спечелете BMW X6 от ИнстаФорекс" (по-долу, Победител).
   • 4.1.1 Победителят ще бъде определен въз основа на последните 5 цифри от неговия търговски акаунт (без значение дали той съдържа 5, 6 или 7 цифри). Ако тези 5 цифри съвпадат с номера на BMW, неговият притежател ще бъде обявен за собственик на BMW X6.
   • 4.1.2 От 23:59 Петък, 29 Декември 2017 Цените на затваряне на пазара ще бъдат фиксирани:
    • Първо BMW, сбор цифри = последните цифри от заключителния курс на EUR/USD
    • Второ BMW, сбор цифри = последните цифри от заключителния курс на GBP/USD
    • Трето BMW, сбор цифри = последните цифри от заключителния курс на USD/JPY
    • Четвърто BMW, сбор цифри = последните цифри от заключителния курс на USD/CHF
    • Пето BMW, сбор цифри = последните цифри от заключителния курс на USD/CAD
   • 4.1.3 В случай, че сметката, чиито номер съвпадa с номера на BMW, не е регистрирана в кампанията, то предишната или следващата сметка ще бъдe обявена за победител. Победителят се избира, изхождайки от максималния депозит изчислен по следния начин: A - B + C.
   • 4.1.4 Ако има няколко номера на сметки, съвпадащи с генерирания номер на BMW - 5-цифрен акаунт, 5-те последни цифри на 6-цифрен акаунт и 5-те последни цифри на 7-цифрен акаунт - тогава голямата награда ще бъде предоставена на притежателя на сметка с максимален депозит. Максималният депозит се определя на базата на следната формула: A - B + C.

5. Обявяване на резултатите

  • 5.1 Жилищните данни на участниците могат да бъдат публикувани.
  • 5.2 Резултатите от кампанията ще бъдат публикувани в рамките на 10 дена, след като тя приключи и когато всички проучвания бъдат завършени.
  • 5.3 Резултатите от кампанията и снимките от церемонията по награждаването, ще бъдат публикувани на сайта www.instaforex.com , а също и в някои телевизионни и печатни издания.

6. Получаване на наградата

  • 6.1. Общи положения.
   • 6.1.1 В рамките на 20 дни след като резултатите от кампанията бъдат публикувани, Победителят и Организаторът координират датата, часа и мястото на церемонията по награждаването, по телефона.
   • 6.1.2 След като печелившия акаунт бъде определен, Организаторът проверява информацията за победителя и легитимността на участието му в кампанията според точки 2.1. - 2.3. на този закон. Ако някои данни са неверни или Победителят не е имал право да участва в кампанията, резултатите от кампанията се обявяват за невалидни.
   • 6.1.3 В случай, че процедурата по получаването на наградата е нарушена от Победителя (липса на ID, изтичане на валидност на ID , и т.н.), организаторът си запазва правото да не награди победителя.
  • 6.2 Връчване на BMW X6.
   • 6.2.1 BMW X6 може да бъде получено в седалището на дружеството в Калининград (Руската федерация) или Москва (Русия) или всяка друга част на света, по договор с победителя.
   • 6.2.2 Правото на притежание на BMW X6 се дава на победителя само след като ID валидността бъде проверена и Сертификатът за приемането е подписан. Сертификатът за получаване включва следните данни: трите имена, дата, ID данни, телефонен номер с кодовете на страната и града. В случай, че победителят не предостави тази информация, Организаторът си запазва правото да не отпусне наградата на Победителя.
   • 6.2.3 В случай, че победителят в кампанията не е в състояние да получи наградата лично, договорът може да бъде сключен с друго лице въз основа на пълномощно, подписано от победителя.
   • 6.2.4 След церемонията по награждаването на Победителят от кампаният поема отговорността по плащането на данъци и други задължителни плащания, определени от правителството.
   • 6.2.5 Инстафорекс поема отговорността за доставката на колата до мястото, където пребивава победителя. Въпреки това, победителят поема отговорността по плащането на данъците и митническите такси.
   • 6.2.6 Победителят има право да получи сметка от $ 120 000 вместо автомобила. Сметката има някои особености:
    • първоначалният депозит в размер на $ 120 000 се кредитира по сметката само след като победителят получи второ ниво на верификация за този профил;
    • първоначалният депозит в размер на $ 120 000 не може да бъде изтеглен. И все пак 50% от печалбата, спечелена от $ 120 000, могат да бъдат изтеглени без ограничения;
    • максималният брой отворени сделки не трябва да надвишава 10 от общия брой, не надвишаващ 600;
    • минималният обем на търговия е 6 лота;
    • на победителите е забранено да използват такива търговски стратегии, които включват отваряне на случайни еднопосочни сделки при най-голям обем или формиране на такива сделки, чрез отваряне на множество еднопосочни позиции;
    • максималният размер на печалбата, на разположение за изтегляне от търговската сметка, е равна на двойния размер на сумата на наградата.

7. Заключителни разпоредби

  • 7.1 Организаторът взема предпазни мерки за данните, свързани с борбата срещу неоторизирания достъп и не е длъжен да предоставя никаква информация на трета страна.
  • 7.2 Фактът на регистрация за кампанията, в случай на победа означава, че участникът се съгласява на:
   • интервюта, включително по радиото, телевизията и други средства за масова информация;
   • използване на неговата / нейната образ (снимки и т.н.) от Организатора за реклама;
   • използвате на неговото / нейното име от Организатора за реклама, без допълнително заплащане;
   • авторските права на рекламните материали, които са били направени според горепосочените точки, са запазени за Организатора.
  • 7.3 Всички спорове и разногласия, които могат да се появят около провеждането и резултатите на кампанията се решават чрез преговори.
  • 7.4 Регистрацията за кампанията означава, че сте запознати и се съгласявате с правилата и условията.
  • 7.5 Ако победителят отказва да следва правилата, това е основание за отмяна на неговото участие.

8. Език

  • 8.1. Езикът на настоящите правила е Английски.
  • 8.2.За удобство на участниците, Организаторът може да предостави правилата на език, различен от английски. Преведената версия на правилата е от чисто информативен характер.
  • 8.3. В случай на различен прочит на преведената версия на правилата, от тази на английски език, тази на английски език се приема за референтен стандарт.
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.